Καθαριότητα χώρων Εκκλησίας Κορμακίτη

Category: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Published on Tuesday, 11 December 2012 08:14
Written by Administrator
Hits: 2400

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή Κορμακίτη σε συνεδρία της την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012  έχει αποφασίσει όπως προσλάβει άτομο για την καθαριότητα των χώρων της εκκλησίας.

Τα άτομα που ενδιαφέρονται πρέπει να υποβάλουν γραπτώς την προσφορά τους πάνω στην οποία θα αναφέρεται καθαρά το όνομα και το τηλέφωνο του ενδιαφερόμενου. Η προσφορά αυτή να κλειστεί μέσα σε καθαρό φάκελο πάνω στο οποίο δεν θα γράψετε τίποτε. Τον φάκελο με την εσώκλειστη προσφορά να τον βάλετε στο κουτί  εισηγήσεων και παραπόνων της εκκλησίας  που βρίσκεται στην κεντρική είσοδο της εκκλησίας μέχρι την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Διαφορετικά μπορείτε να τον δώσετε προσωπικά στον Γραμματέα της Επιτροπής και σε κανένα άλλο.

Καθήκοντα:

Το άτομο που θα αναλάβει θα έχει τα πιο κάτω καθήκοντα:

Η επιτροπή θα μελετήσει όλες τις προσφορές  που θα πάρει αλλά δεν είναι υποχρεωμένη να δεχθεί τη χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά.

Η προσφορά που θα δοθεί πρέπει να βασίζεται σε μηνιαίες απολαβές και να είναι σε Ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραμματέα της Εκκλησιαστικής Επιτροπής κύριο Ηλία Ζωνιά  ( Τηλ. 99 176195 ).

 Από την Επιτροπή