Πέντε (5) Θέσεις Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σε Συνεργασία με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

Η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ, του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων (μερικής ή πλήρους απασχόλησης) Ειδικών Επιστημόνων στον τομέα της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής.  Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα εργαστούν σε ερευνητικά προγράμματα της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ που χρηματοδοτούνται από εξωτερική χρηματοδότηση.  Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 24/07/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα στους πιο κάτω δύο συνδέσμους:

http://www.foss.ucy.ac.cy/pdf/vacancies/Special_Scientist_07_FOSS_gr_24072017.pdf

http://www.foss.ucy.ac.cy/pdf/vacancies/Special_Scientist_08_FOSS_gr_24072017.pdf

enasomatou IT Team