Μιχάλης Χατζηαντρέου - Elsevier Hackathon 2017 finalist

Μιχάλη Χατζηανδρέου, απευθυνόμενος σε όλους τους Ασωματίτες.

Παρακαλώ όλους τους Ασωματίτες αλλά και γενικά όλους τους Κυπρίους όπως βοηθήσουν να παρευρεθώ σε μια διάσκεψη μιας εκ των μεγαλύτερων εκδοτικών εταιριών ιατρικής παγκοσμίως.

Είμαι φιναλίστ για το «Elsevier Hackathon 2017», ο μόνος Κύπριος, που σημαίνει ότι έχω επιλεχτεί μεταξύ 1588 φοιτητών ιατρικής παγκοσμίως, για μια ευκαιρία να παρευρεθώ στο Ελσίνκι τον Αύγουστο, σε μια διάσκεψη καινοτομίας για την ιατρική εκπαίδευση. 

Ως εκ τούτου, συναγωνίζομαι με άλλους 12 φοιτητές από την περιοχή της Βόρειας Ευρώπης. Επί του παρόντος, είμαι στην πρώτη θέση στη διαδικασία ψηφοφορίας, αλλά χρειάζομαι τη βοήθειά σας για να παραμείνω εκεί. 

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να μάθετε περισσότερα και να ψηφίσετε: 

http://bit.ly/2rZLI7I

Αν έχετε χρόνο, παρακαλώ ψηφίστε για μένα και μοιραστείτε με όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. 

Προσπαθήστε να ψηφίζετε από διαφορετικές πηγές διαδικτύου (home wifi, smartphone 3G ή 4G), καθώς το σύστημα λαμβάνει μόνο μία ψήφο από μια συγκεκριμένη πηγή.

Η ψηφοφορία είναι ανοιχτή μέχρι τη Δευτέρα 26 Ιουνίου, ο καθένας μπορεί να ψηφίσει και διαρκεί μόνο 10 δευτερόλεπτα.

Η βοήθειά σας εκτιμάται.

Ευχαριστώ

 

Μιχάλης Χατζηανδρέου


Original text as received from Michalis:

Michalis Hadjiandreou, addressing all Asomatites.

 

I kindly ask for your help. I am an Elsevier Hackathon 2017 finalist for this year (the only Cypriot) which means that I have been selected among 1588 medical students worldwide, after an open invitation from Elsevier (one of the largest publishing companies in the world), for an opportunity to attend Helsinki in August in order to innovate and find solutions on medical education. In order to do so, I am competing against another 12 people from the region of Northern Europe. Currently, I am ranked first in the voting procedure but I need your help to remain there. Follow the link to find out and vote: http://bit.ly/2rZLI7I
If you have the time, please vote for me and share with as many people as possible. Try to vote from different internet sources (home wifi, smartphone 3G or 4G) as the system only takes one vote from a specific internet source.
The voting is open until Monday 26th of June, anyone can vote and only takes 10 seconds.
Your help is appreciated.
Thank you.

enasomatou IT Team