Εργασίες Επιδιόρθωσης και Συντήρησης της Εκκλησίας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Ασώματο.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι, μετά από διαδικασία προφορών, η Εκκλησιαστική Επιτροπή έχει αναθέσει την εργολαβία για την επιδιόρθωση και συντήρηση της εκκλησίας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Ασώματο στη εταιρεία JANUS Ltd. Οι εργασίες έχουν είδη αρχίσει και αναμένεται να συμπληρωθούν σε ένα μήνα περίπου. Παράλληλα έχει ανατεθεί στον οίκο Eric Holmes Surveyors η μελέτη επισκόπησης της εκκλησίας όσο και των παραπλήσιων κτιρίων της εκκλησίας για την ετοιμασία σχετικής έκθεσης για σκοπούς μελλοντικής αναφοράς σε θέματα συντήρησης. Η προώθηση του όλου έργου κατέστη δυνατή με την έγκαιρη εξασφάλιση, από τον Κοινοτάρχη, των απαιτούμενων αδειών πρόσβασης τόσο κατά το στάδιο της προσφοροδότησης όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσης και επίβλεψης.

Εκ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής

enasomatou IT Team