ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ

Διορισμός Διαχειριστικής Επιτροπής Κοιμητηρίων Μαρωνιτικής Κοινότητας

 Πληροφορούμε τα μέλη της Μαρωνιτικής κοινότητας ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει θεσπίσει τον περί Κοιμητηρίων των Θρησκευτικών Ομάδων (Ταφή και Εκταφή) Νόμο.

Ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτόν, από το Άρθρο 6 του υπό αναφορά Νόμου, ο Υπουργός Εσωτερικών, με τη σύμφωνη γνώμη του Εκπροσώπου των Μαρωνιτών, προχώρησε στη σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Κοιμητηρίων της Μαρωνιτικής Κοινότητας, η οποία θα ενεργεί για εκ μέρους της κοινότητας στα θέματα δημιουργίας, επέκτασης, συντήρησης και διαχείρισης  του συνόλου των Κοιμητηρίων πάνω σε παγκύπρια βάση.

Η Επιτροπή αποτελείται από τους πιο κάτω:

·         Αντωνάκης Μαυρίδης, Πρόεδρος

·         Γιώργος Παρτέλας, Αντιπρόεδρος

·         Παύλος Στεφανής, μέλος

·         Γιώργος Σπαρτάλλης, μέλος

·         Πέτρος Φτανός, μέλος

·         Βαλεντίνος Κουμέττου, μέλος

·         Αυγουστίνος Φραγκίσκου, μέλος

·         Γιαννάκης Τερζής, μέλος

·         Μιχάλης Τανούσης, μέλος

·         Ιωσήφ Ιωσήφ, μέλος

Η σχετική Γνωστοποίηση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4647 ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2015.

enasomatou IT Team