Ανακοίνωση της Ένωσης Νέων Ασωμάτου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νέων Ασωμάτου ανακοινώνει τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με την ευκαιρία της γιορτής του προστάτη μας Αρχαγγέλου Μιχαήλ για το έτος 2018.

Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου: Εσπερινός στην Εκκλησία Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Ασώματο, ώρα 6.30μμ

Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου: Ημέρα του προστάτη μας, λειτουργία στον Ασώματο η ώρα 9.30πμ

Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου: Συνεστίαση στο Σωματείο σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο.

Παρασκευή14  Σεπτεμβρίου: Ετήσια καθιερωμένη αιμοδοσία στο οίκημα του Σωματείου εις μνήμη όλων των συγχωριανών μας η ώρα 7.00μμ. Παρακαλούνται όσοι μπορούν και προτίθενται να δώσουν αίμα όπως δηλώσουν τα ονόματα τους στα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου.

Πληροφορίες για τη Συνεστίαση

Η Συνεστίαση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου .  Τιμή εισόδου €12 το άτομο. Παιδιά κάτω των 9 ετών €6. Στην τιμή περιλαμβάνεται μόνο φαγητό-μπουφέ.

Για ποτό μπορείτε να απευθυνθείτε στο μπουφέ του Σωματείου. Οι τιμές που έχουν καθοριστεί είναι οι ακόλουθες:

Μπουκάλα νερό – μικρή € 0.50

Χυμός – €1

Αναψυκτικό – €1

Μπύρα – €2.50

Ζιβανία τέταρτο – €3

Παρακαλούνται οι συγχωριανοί όπως δηλώσουν τη συμμετοχή τους έγκαιρα για καλύτερη οργάνωση των εκδηλώσεων. Τηλέφωνα επικοινωνίας μελών του Δ.Σ.: Ιάκωβος Κοντός 99510715, Τζόζεφ Πελεκάνος 96488780, Γιάννης Κοντός 99549680, Γιάννης Χατζημιχαήλ 99699026. Εκ μέρους Κοινοτικού Συμβουλίου, Κοινοτάρχης Αντώνης Καράχαννας 99901441.

Δ.Σ. Ε.Ν.Α. ΑΣΩΜΑΤΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στις 18 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου, μέσα από την οποία εκλέγησαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε συνεδρία τους στις 2 Αυγούστου 2018, τα μέλη καταρτίστηκαν σε σώμα ως ακολούθως:

Γιάννης Κοντός - Πρόεδρος
Γιάννης Χατζημιχαήλ - Αντιπρόεδρος
Μάριος Χατζηζωρζής - Γενικός Γραμματέας
Τζιόζεφ Πελεκάνος - Ταμίας   
Αντώνης Φραντζιάς - Έφορος Αθλητισμού 
Ηλίας Μαλτέζος - Έφορος Αθλητισμού  
Iάκωβος Κοντός - Έφορος Εκδηλώσεων
Αντώνης Πεππή Μαλτέζος - Έφορος Εκδηλώσεων
Αντώνης Μ. Μαλτέζος - Εκπρ. Επικοινωνίας

Πρόσκληση για Τακτική Γενική Σύνελευση


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσις Νέων Ασωμάτου κατά την συνεδρία του που έγινε στις 04.07.2018 αποφάσισε την σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, την Τετάρτη 18 Ιουλίου, 2018 και ώρα 6.30 μ.μ στο οίκημα της στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με το Καταστατικό οι κύριες εργασίες της Συνέλευσης είναι  οι ακόλουθες:

α) Εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και Εφορευτικής επιτροπής

β)  Έκθεση των πεπραγμένων από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα ή από άλλο μέλος του Δ.Σ.

γ)  Έκθεση της οικονομικής κατάστασης από τον ταμία και Έκθεση των Ελεγκτών

δ)  Προγραμματισμός δραστηριοτήτων και εισηγήσεις μελών

ε)  Αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

στ) Εκλογή Ελεγκτών

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Συνέλευση έχουν τα μέλη που έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους και για το τρέχον έτος. Γι αυτό παρακαλούνται τα μέλη να τακτοποιήσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους γιατί, σύμφωνα με το Καταστατικό, μετά την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης δεν είναι δυνατή η τακτοποίηση των συνδρομών.

Ιάκωβος  Κοντός – Πρόεδρος

Μάριος Χατζηζωρζής - Γενικός Γραμματέας                                                            

Πρόσκληση για Καταστατική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Α. σε πρόσφατη συνεδρία του αποφάσισε την σύγκληση Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης για την Τετάρτη, 23 Μαϊου, 2018 και ώρα 6.30 μ.μ.

Πιο συγκεκριμένα ο σκοπός της Συνέλευσης είναι οι προβλεπόμενες  από τον νέο Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο,  τροποποιήσεις ή και συμπληρώσεις  του υφιστάμενου Καταστατικού της Ε.Ν.Α. η οποία μέχρι τώρα είναι εγγεγραμμένη σύμφωνα με τον Περί Λεσχών Νόμο, ο οποίος καταργήθηκε.

Για το σκοπό αυτό καλούνται όλα τα μέλη της Ε.Ν.Α. να παρευρεθούν στην πιο πάνω Καταστατική Γενική Συνέλευση . Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το Καταστατικό οποιοδήποτε μέλος δεν έχει τακτοποιημένες τις συνδρομές του τουλάχιστο  για τα δύο προηγούμενα χρόνια (2016 και 2017) δεν δικαιούται να παρευρίσκεται σε Γενική Συνέλευση.

Τα μέλη μπορούν να πληρώσουν τις συνδρομές τους στον κ. Γιάννη Κοντό ή στον κ. Τζόζεφ Πελεκάνο μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης αλλά οπωσδήποτε πρίν την έναρξη των εργασιών της.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

27 Απριλίου, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


12 Σεπτεμβρίου, 2017

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσις Νέων Ασωμάτου κατά την συνεδρία του που έγινε στις 22.8.2017 αποφάσισε την σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τo Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου, 2017 και ώρα 7.00 μ.μ στο οίκημα της στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με το Καταστατικό οι κύριες εργασίεςτης Συνέλευσης είναι  οι ακόλουθες:

      α)  Έκθεση των πεπραγμένων από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα ή από άλλο μέλος του Δ.Σ. 

β)  Έκθεση της οικονομικής κατάστασης από τον ταμία και Έκθεση των Ελεγκτών

γ)  Προγραμματισμός δραστηριοτήτων και εισηγήσεις μελών

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Συνέλευση έχουν τα μέλη που έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους και για το τρέχον έτος.  Γι αυτό παρακαλούνται τα μέλη να τακτοποιήσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους γιατί, σύμφωνα με το Καταστατικό, μετά την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης δεν είναι δυνατή η τακτοποίηση των συνδρομών.

Ιάκωβος  Κοντός – Πρόεδρος

Μάριος Χατζηζωρζής - Γενικός Γραμματέας                                                            

enasomatou IT Team