ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Γιορτή Μιχαήλ Αρχαγγέλου

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΩΣIΣ ΝΕΩΝ ΑΣΩΜΑΤΟΥ και το Κοινοτικό Συμβούλιο του χωριού μας, σας προσκαλούν σε

 συνεστίαση

 που θα γίνει την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου, 2012 και ώρα 8:00 μ.μ. στο Κέντρο Μακεδονίτισσα στη Λευκωσία.

Θα είναι μεγάλη η χαρά και τιμή να σας έχουμε μαζί μας
 

 Π.Α. μέχρι 4.9.2012

 Τηλ. 99510715/99549680

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - Όπως αυτό τροποποιήθηκε ομόφωνα κατά την Καταστατική Γενική Συνέλευση που έγινε στις 28.6.2012

 

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΣΩΜΑΤΟΥ

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Όπως αυτό τροποποιήθηκε ομόφωνα κατά την Καταστατική Γενική Συνέλευση που έγινε στις 28.6.2012

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

click για να κατεβάσετε το νέο καταστατικό

ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΣΩΜΑΤΟΥ


Άρθρο 1ον Ίδρυση – Επωνυμία

 Κατά την 1η Μαϊου 1978 ιδρύεται με προσωρινή έδρα την Λευκωσία το σωματείο με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΣΩΜΑΤΟΥ.


 Άρθρο 2ον Σκοποί του Σωματείου

Α) Η διατήρηση και ανάπτυξη των αδελφικών δεσμών και επικοινωνία μεταξύ των εκτοπισμένων κατοίκων του Ασωμάτου Κερύνειας περιλαμβανομένης και της νέας γενιάς του χωριού.

Β) Η συμμετοχή στο κοινό αγώνα του Κυπριακού λαού για ελευθερία και επανένωση της Πατρίδας μας που θα διασφαλίζει την επιστροφή και επανεγκατάσταση στα χωριά μας με σεβασμό σε όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα μας.

Γ) Η κοινωνικοοικονομική , πολιτιστική  και πνευματική ανάπτυξη των μελών της Κοινότητας Ασωμάτου και γενικότερα της Μαρωνιτικής Κοινότητας της Κύπρου μέσα στα πλαίσια των θρησκευτικών, ηθικών, οικογενειακών και Κυπριακών  Μαρωνιτικών παραδόσεων.  

Δ) Η ηθική , κοινωνική, και πνευματική καλλιέργεια και η ψυχαγωγία των μελών του.

Ε) Η ανάπτυξη αδελφικών σχέσεων και πνεύματος αλληλεγγύης με τα άλλα Κυπριακά σωματεία και τον υπόλοιπο κυπριακό λαό.

ΣΤ) Η ανάπτυξη του αθλητικού πνεύματος και η σύσφιγξη δεσμών μεταξύ των φιλάθλων.

 

Άρθρο 3ον Η επίτευξη των πιο πάνω σκοπών επιδιώκεται με:

α) Την δημιουργία ποδοσφαιρικής ομάδας, καλλιτεχνικού τμήματος, σώματος νεολαίας και γυναικείου τμήματος.

β) Την διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, συνεδρίων, εορτών, ή  με την συμμετοχή σε αυτές, την οργάνωση θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών και άλλων κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

γ) Την ανάπτυξη του πνεύματος κοινωνικής αλληλεγγύης με βάση τις αρχές της ισότητας, της αδελφοσύνης, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

δ) Την δημιουργία και συντήρηση βιβλιοθήκης και ιστοσελίδας στο διαδίκτυο.

ε) Την διοργάνωση και συμμετοχή σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, αγώνες στίβου και σε άλλα αθλήματα, είτε στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό.

στ) Την συμμετοχή σε οποιεσδήποτε εκδηλώσεις πνευματικής, κοινωνικής και πολιτιστικής φύσης .

ζ) Την επικοινωνία και συνεργασία με την θρησκευτική ηγεσία των Μαρωνιτών της Κύπρου και τον εκπρόσωπο μας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το Κοινοτικό Συμβούλιο και Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ασωμάτου και άλλα σωματεία, οργανώσεις και ιδρύματα.

η) Την εκπροσώπηση του σωματείου σε σώματα ή επιτροπές και συμβούλια που σχετίζονται με τους σκοπούς του.

θ) Τη παροχή υπηρεσιών στα μέλη του.

ι) Την είσπραξη χρημάτων και την διαχείριση ταμείου.

κ) Την αγορά, εκμίσθωση και πώληση οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης περιουσίας και της σύναψης δανείων.

λ) Την διενέργεια όλων των άλλων νόμιμων πράξεων που κρίνονται συναφείς για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου.

Read more: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - Όπως αυτό τροποποιήθηκε ομόφωνα κατά την Καταστατική Γενική Συνέλευση που έγινε...

ΟΜΟΦΩΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που έγινε στις 11.5.2012  τα μέλη της ΕΝΑ συνήλθαν την Πέμπτη 28 Ιουνίου, 2012 και ώρα 7.00 μ.μ στο οίκημα του Σωματείου σε Καταστατική Γενική Συνέλευση κατά την οποία με ομόφωνη απόφαση τους ενέκριναν βελτιώσεις και συμπληρώσεις στο υφιστάμενο Καταστατικό της Ε.Ν.Α.

Read more: ΟΜΟΦΩΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Προσχέδιο Καταστατικόυ Ε.Ν.Ασωμάτου

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΣΩΜΑΤΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Μάϊος 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΣΩΜΑΤΟΥ

 

Άρθρο 1ον Ίδρυση – Επωνυμία

 

Κατά την …………….2012  ιδρύεται με προσωρινή έδρα την Λευκωσία το σωματείο με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΣΩΜΑΤΟΥ.

Άρθρο 2ον Σκοποί του Σωματείου

 

Α) Η διατήρηση και ανάπτυξη των αδελφικών δεσμών και επικοινωνία μεταξύ των εκτοπισμένων κατοίκων του Ασωμάτου Κερύνειας περιλαμβανομένης και της νέας γενιάς του χωριού.

Β) Η συμμετοχή στο κοινό αγώνα του Κυπριακού λαού για ελευθερία και επανένωση της Πατρίδας μας που θα διασφαλίζει την επιστροφή και επανεγκατάσταση στα χωριά μας με σεβασμό σε όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα μας.

Γ) Η κοινωνικοοικονομική , πολιτιστική  και πνευματική ανάπτυξη των μελών της Κοινότητας Ασωμάτου και γενικότερα της Μαρωνιτικής Κοινότητας της Κύπρου μέσα στα πλαίσια των θρησκευτικών, ηθικών, οικογενειακών και Κυπριακών  Μαρωνιτικών παραδόσεων.  

Δ) Η ηθική , κοινωνική, και πνευματική καλλιέργεια και η ψυχαγωγία των μελών του.

Ε) Η ανάπτυξη αδελφικών σχέσεων και πνεύματος αλληλεγγύης με τα άλλα Κυπριακά σωματεία και τον υπόλοιπο κυπριακό λαό.

ΣΤ) Η ανάπτυξη του αθλητικού πνεύματος και η σύσφιγξη δεσμών μεταξύ των φιλάθλων.

Read more: Προσχέδιο Καταστατικόυ Ε.Ν.Ασωμάτου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που έγινε στις 11.5.2012 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσις Νέων Ασωμάτου κατά την συνεδρία του που έγινε στις 18. 5 .2012 αποφάσισε την σύγκληση  Καταστατικής Συνέλευσης την Πέμπτη 28 Ιουνίου, 2012 και ώρα 7.00 μ.μ στο οίκημα του Σωματείου. Το θέμα της Συνέλευσης είναι  η έγκριση του νεόυ Καταστατικού.

 Το προτεινόμενο προς την  Κ. Σ. νέο Καταστατικό της Ε.Ν.Α. διατηρεί τα πλείστα άρθρα του υφιστάμενου, έχει ανασυνταχθεί στη δημοτική Ελληνική γλώσσα και κάθε μελος μπορεί να εξασφαλίσει αντίγραφο του από το οίκημα του σωματείου απευθυνόμενο σε οποιονδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ευρίσκεται και στην ιστοσελίδα του σωματείου.

Παράκληση είναι όπως , τυχόν παρατηρήσεις επί του Προσχεδίου παραδωθούν γραπτώς στον Πρόεδρο κ. Γιάννη Κοντό πρίν την ημερομηνία της Συνέλευσης.

 Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην Καταστατική Συνέλευση έχουν τα άτομα που έγιναν μέλη της Ε.Ν.Α. τουλάχιστον τρείς μήνες πριν την ημερομηνία της Κ.Σ. και έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους και για το τρέχον έτος .  Γιαυτό παρακαλούνται τα μέλη να τακτοποιήσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους γιατί, σύμφωνα με το Καταστατικό, μετά την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης δεν είναι δυνατή η τακτοποίηση των συνδρομών.


 Συμβούλιο Ένωσης Νέων Ασωμάτου 

 

 

 

 

 

 

 

enasomatou IT Team