ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΑ ζητά προσφορές για την εκμετάλλευση της καντίνας του σωματείου για την περίοδο , Ιανουάριος 2023 μέχρι τον Ιανουάριο του 2025.

Οι προσφορές από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να παραδωθούν μέχρι την Τετάρτη 4.1.2023 και ώρα 7.00μ.μ. στον Πρόεδρο της ΕΝΑ κ. Γιάννη Κοντό΄

Οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες θα πρέπει να μελετήσουν τους Όρους και Προϋποθέσεις Υποβολής Προσφοράς.

Και για διευκόλυνση τους υπάρχει στην ίδια ιστοσελίδα Έντυπο Υποβολής Προσφοράς

Πληροφορίες και Έντυπα που αφορούν την Προσφορά διατίθενται και στο οίκημα της ΕΝΑ στη Λακατάμια από τις 4.μ.μ μέχρι τις 6.30μ.μ.

enasomatou IT Team