ΔΙΑΣΩΘΗΚΑΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ από την ίδρυση, λειτουργία και δράση της ΕΝΩΣΙΣ ΝΕΩΝ ΑΣΩΜΑΤΟΥ

Η κάθε μορφής καταστροφή , διάλυση και απέραντος πόνος, που επεσώρευσε στην πατρίδα μας η Τούρκικη εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την πλήρη εξαφάνιση της πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορίας των πλείστων σήμερα κατεχόμενων πόλεων και κοινοτήτων της Κύπρου.

Το δικό μας χωριό , ο Ασώματος Κερύνειας, που συνεχίζει να αποτελεί στρατόπεδο των κατοχικών στρατευμάτων έχει σταδιακά λεηλατηθεί  και κατεδαφιστεί και ως εκ τούτου έχουν εξαφανιστεί για πάντα, τα απλά  ιστορικά  και παραδοσιακά του σπίτια και υποστατικά, ορισμένα από τα οποία για την εποχή ανέγερση τους αποτελούσαν τα αρχοντικά σπίτια του χωριού.

 Με την εξαφάνιση των σπιτιών αυτών και άλλων υποστατικών και χώρων, που αποτελούσαν σημεία αναφοράς για το χωριό και τους επισκέπτες του, έχουν σταδιακά διαγραφεί οι ιστορικές μνήμες που  συνδέονταν με το κάθε ένα από αυτά και που  περιλάμβαναν, πόνο και δάκρυα,  ευτυχία και αγάπη,  χαρές και διασκεδάσεις,  ψυχαγωγία, και άλλα ανθρώπινα συναισθήματα.

Απο την καταστροφική μανία των τουρκικών στρατευμάτων και κατακτητών δεν εξαιρέθηκε το οίκημα της ΕΝΩΣΙΣ ΝΕΩΝ ΑΣΩΜΑΤΟΥ που ως γνωστό ιδρύθηκε το 1951 από την νεολαία του χωριού και της οποίας η όλη δράση, αθλητική, πολιτιστική και άλλη, συνδέεται πλήρως με την ιστορία και την καθημερινή ζωή των κατοίκων του Ασωμάτου.

Παρά την λεηλασία και καταστροφή των περιουσιακών στοιχείων και αρχείων της Ε.Ν.Α. κάποια σημαντικά έγγραφα και έντυπα έχουν περισυλλεγεί κατά τις δύσκολες εκείνες μέρες από κάποιο ο οποίος δεν επιθυμεί να γνωστοποιήσουμε το όνομα του.

Τα έγγραφα αυτά τα οποία σήμερα ευρίσκονται στα αρχεία του σωματείου κρίνονται άκρως σημαντικά γιατί καταμαρτυρούν την ίδρυση και λειτουργία του σωματείου, την σε όλους τους τομείς πλούσια δράση του αλλά και την αποφασιστική επιρροή του , της νεολαίας του χωριού, στις σημαντικές αποφάσεις που αφορούσαν την διαβίωση και σταδιακή πρόοδο των κατοίκων του Ασωμάτου.

Ευχαριστούμε θερμά το άτομο που μάζεψε τα λίγα αλλά σημαντικά αυτά έγγραφα της Ε.Ν.Α. τα οποία προτιθέμεθα σταδιακά να δημοσιεύσουμε στην ιστοσελίδα της, γιατί εκτός από την σημαντικότητα τους , αναφέρουν μεταξύ άλλων αρκετά ονόματα της τότε νεολαίας του Ασωμάτου που πρόσφεραν υπηρεσίες και έργο για την βελτίωση της ζωής των συγχωριανών τους.

Ενόψει των πιο πάνω  και ακολουθώντας χρονολογική σειρά , δημοσιεύουμε το πρώτο έγγραφο που έχει ημερομηνία 5.9.1951 και το οποίο αφορά  έγκριση του Διοικητή Κερύνειας (Αγγλοκρατία) όπως η νεολαία του Ασωμάτου διοργανώσει και παρουσιάσει στις 6.9.1951 (γιορτή του Μιχαήλ Αρχαγγέλου) και ώρα 3,00 μ.μ. στο δημοτικό σχολείο του χωριού  το θεατρικό έργο « Έκαμα λάθος που σε αγάπησα».

enasomatou IT Team