Ανακοίνωση

ANAKOINΩNOYME OTI THN ΠPOΣEXH TPITH 6 IOYΛIOY ΣTO ΣΩMATEIO MAΣ ΘA ΠPOΣΦEPETAI  ΣOYBΛA. ΓIA KPATHΣEIΣ H ΠAPAΓΓEΛIEΣ AΠOTAΘEITE ΣTON NEO MΠOYΦETZH ΣEPAΦEIM 99468943 H ΣTON HΛIA MAΛTEZO 99643042

enasomatou IT Team