ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΠΟΥΦΕ ΤΗΣ Ε.Ν.Α. στο ιδιόκτητο οίκημα της στη Λακατάμια

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Α. ενημερώνει τα μέλη και κάθε ενδιαφερόμενο ότι ζητούνται προσφορές για την εκμετάλλευση της καντίνας της ΕΝΑ για ένα χρόνο από την ημερομηνία κατακύρωσης της προσφοράς με δικαίωμα ανανέωσης της συμφωνίας για ακόμα ένα χρόνο με την συγκατάθεση και των δύο μερών.

 Οι προσφορές ζητούνται  με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις τις οποίες θα πρέπει να πληρούν οι προσφοροδότες:

 • Ο βασικός εξοπλισμός της κουζίνας (ψυγεία, μάτια γκαζιού, κ.α.) θα προσφερθεί από την ΕΝΑ χωρίς οποιανδήποτε επιβάρυνση του μπουφετζή.
 • Οι συνήθεις ώρες λειτουργίας του οικήματος  είναι, περίπου, από τις 4.00 μ.μ. μέχρι τις 9.00 μ.μ. καθημερινά εκτός έκτακτων ή ειδικών εκδηλώσεων. Ο επιτυχών προσφοροδότης θα δικαιούται να διατηρεί ανοικτό το οίκημα και την καντίνα του και εκτός του πιο πάνω ωραρίου νοουμένου ότι θα εξασφαλίσει την συγκατάθεση του Δ. Σ. του σωματείου.
 • Ο μπουφετζής θα δικαιούται να διατηρεί  κλειστή την καντίνα για επτά μέρες κατά την περίοδο του καλοκαιριού ως επίσης και κατά τις μεγάλες θρησκευτικές ή και εθνικές γιορτές, μετά από συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Οι λιανικές τιμές χρέωσης των βασικών ποτών που θα προσφέρει η  καντίνα θα τυγχάνουν της έγκρισης του Δ.Σ.
 • Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα όπως κατά τις μεγάλες εκδηλώσεις του σωματείου στο οίκημα , κατασκευάζει ή  αγοράζει τα διάφορα εδέσματα και ποτά από την αγορά χωρίς την εμπλοκή του μπουφετζή.
 • Ο επιτυχών προσφοροδότης θα έχει την ευθύνη για το οίκημα , τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΝΑ, την καθαριότητα εντός και εκτός του οικήματος και θα ενημερώνει άμεσα το Δ.Σ. για τυχόν ζημιές.
 • Η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος θα επιβαρύνει κατά 50% τον μπουφετζή.  Η προμήθεια υγραερίου και πόσιμου νερού για το μικρό ψυγείο θα επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον μπουφετζή. 
 • Το Δ.Σ. κατά την κατακύρωση της προσφοράς θα λάβει πολύ σοβαρά υπόψη την αναμενόμενη ευγένεια και καλή συμπεριφορά κάθε προσφοροδότη, την καθαριότητα, την συνεργασία, αλλά και το ενδιαφέρον για εξυπηρέτηση των μελών και φίλων της ΕΝΑ.
 • Ο κάθε προσφοροδότης έχει υποχρέωση να δηλώσει ότι δεσμεύεται να τηρεί όλες τις πιο πάνω υποχρεώσεις και για οποιονδήποτε θέμα προκύπτει θα συνεργάζεται για επίλυση του με το Δ. Σ. του σωματείου.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου εάν διαπιστώσει ή μετά από τεκμηριωμένες καταγγελίες μελών του, ότι ο μπουφετζής δεν τηρεί τους όρους που τέθηκαν για την λειτουργία της καντίνας, ή αυτός συμπεριφέρεται απρεπώς προς τα μέλη και τους επισκέπτες ή με τις ενέργειες του υποσκάπτει τον ρόλο και το έργο του σωματείου τότε μπορεί να τερματίσει άμεσα την συμφωνία εκμετάλλευσης της καντίνας που υπόγραψε μαζί του.
 • Ο κάθε προσφοροδότης με την υποβολή της προσφοράς του έχει υποχρέωση να δηλώσει το ποσό που θα καταβάλλει μηνιαίως προς την ΕΝΑ, ως ενοίκιο, και αυτό δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 80 ή ψηλότερο από 150 ευρώ. Διευκρινίζεται ότι το Δ.Σ. δεν δεσμεύεται να επιλέξει τον προσφοροδότη που θα δηλώσει το ψηλότερο ενοίκιο.
 • Ο επιτυχών προσφοροδότης θα πρέπει με την υπογραφή της συμφωνίας εκμετάλλευσης της καντίνας να καταθέσει στον ταμία του Σωματείου , ως ντεπόζιτο το ποσό των διακόσιων ευρώ (200 ευρώ) το οποίο θα του επιστραφεί με την αποχώρηση του από μπουφετζής και νοουμένου ότι θα τακτοποιήσει κάθε υποχρέωση του.

·  Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά θα πρέπει να την παραδώσουν σε κλειστό φάκελλο

στο Πρόεδρο του Δ.Σ. κύριο Γιάννη Κοντό το αργότερο μέχρι το Σάββατο 18.7.2020 και ώρα 7.00μ.μ. Στη συνέχεια όλες οι προσφορές θα ανοίξουν δημόσια στο οίκημα της ΕΝΑ.

·         Τηλέφωνα επικοινωνίας

·         Γιάννης Κοντός 99549680

·         Αντώνης Φραντζιάς 99610853

·         Ιάκωβος Κοντός 99510715

·         Γιάννης Χατζημιχαήλ 99699026

Από το Διοικητικό Συμβούλιο                                                  

  2.7.2020

enasomatou IT Team