ΟΜΟΦΩΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Category: ΝΕΑ
Published on Wednesday, 04 July 2012 07:05
Written by Administrator
Hits: 11629

 

Μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που έγινε στις 11.5.2012  τα μέλη της ΕΝΑ συνήλθαν την Πέμπτη 28 Ιουνίου, 2012 και ώρα 7.00 μ.μ στο οίκημα του Σωματείου σε Καταστατική Γενική Συνέλευση κατά την οποία με ομόφωνη απόφαση τους ενέκριναν βελτιώσεις και συμπληρώσεις στο υφιστάμενο Καταστατικό της Ε.Ν.Α.

 

 

Διευκρινίζεται ότι το Καταστατικό της ΕΝΑ όπως έχει διαμορφωθεί διατηρεί ως κόρη οφθαλμού τους στόχους και επιδιώξεις των ιδρυτών του τους οποίους με εκτίμηση και σεβασμό συνεχίζει η νέα γενιά του Ασωμάτου. Πολύ σύντομα το Καταστατικό θα είναι διαθέσιμο για όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά του μέλη και θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα μας.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΑ ευχαριστεί θερμά όλα τα μέλη για το ενδιαφέρον και την παρουσία τους στην Συνέλευση αλλά και για την επικοδομιτική τους συνεισφορά στις εργασίες της.