ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που έγινε στις 11.5.2012 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσις Νέων Ασωμάτου κατά την συνεδρία του που έγινε στις 18. 5 .2012 αποφάσισε την σύγκληση  Καταστατικής Συνέλευσης την Πέμπτη 28 Ιουνίου, 2012 και ώρα 7.00 μ.μ στο οίκημα του Σωματείου. Το θέμα της Συνέλευσης είναι  η έγκριση του νεόυ Καταστατικού.

 Το προτεινόμενο προς την  Κ. Σ. νέο Καταστατικό της Ε.Ν.Α. διατηρεί τα πλείστα άρθρα του υφιστάμενου, έχει ανασυνταχθεί στη δημοτική Ελληνική γλώσσα και κάθε μελος μπορεί να εξασφαλίσει αντίγραφο του από το οίκημα του σωματείου απευθυνόμενο σε οποιονδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ευρίσκεται και στην ιστοσελίδα του σωματείου.

Παράκληση είναι όπως , τυχόν παρατηρήσεις επί του Προσχεδίου παραδωθούν γραπτώς στον Πρόεδρο κ. Γιάννη Κοντό πρίν την ημερομηνία της Συνέλευσης.

 Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην Καταστατική Συνέλευση έχουν τα άτομα που έγιναν μέλη της Ε.Ν.Α. τουλάχιστον τρείς μήνες πριν την ημερομηνία της Κ.Σ. και έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους και για το τρέχον έτος .  Γιαυτό παρακαλούνται τα μέλη να τακτοποιήσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους γιατί, σύμφωνα με το Καταστατικό, μετά την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης δεν είναι δυνατή η τακτοποίηση των συνδρομών.


 Συμβούλιο Ένωσης Νέων Ασωμάτου 

 

 

 

 

 

 

 

enasomatou IT Team