Οι Κύπριοι πληρώνουν από τη τσέπη τους για υπηρεσίες υγείας

Ο μέσος Κύπριος πολίτης πλερώνει από τη τσέπη του (από το καθαρό του εισόδημα) περισσότερα από κάθε άλλο Ευρωπαϊο για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  Παράλληλα, η κυβέρνηση στην Κύπρο, πληρώνει τα λιγότερα σε αναλογία πληθυσμού, από κάθε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των πολιτών της.  Τα υπόλοιπα τα πληρώνει ο ιδιωτικός τομέας.  Σύμφωνα με τη επικαιροποιημένη μελέτη του αναλογιστικού οίκου Mercer (Οκτώβριος 2013), η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό του Κυπριακού Οργανισμού Υγείας, οι δαπάνες για την υγεία θα μπορούσαν να έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα αν η Κύπρος εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο Γενικό Σχέδιο Υγείας, όπως όλες οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.  

Read more: Οι Κύπριοι πληρώνουν από τη τσέπη τους για υπηρεσίες υγείας

Ο υπερβολικός δανεισμός είναι ναρκωτικό

 

 

Ο υπερβολικός δανεισμός είναι ναρκωτικό σε μια οικονομία, διότι δημιουργεί πλασματική ανάπτυξη και ευμάρεια, ψηλή απασχόληση και ψηλά εισοδήματα, αναβαθμίζοντας το βιοτικό επίπεδο όχι μόνο αυτών που δανείζονται αλλά και των υπολοίπων πολιτών και επιχειρήσεων.  Ο δανεισμός δεν είναι κάτι κακό, εφόσον αυτός που δανείζεται απλώνει το χέρι του μέχρι εκεί που φτάνει, και εφόσον η επένδυση που γίνεται είναι κερδοφόρα.  Εάν έστω και μια εκ των πιο πάνω προϋποθέσεων δεν ικανοποιείται, τότε ο δανεισμός θα καταλήξει σε ένα μη εξυπηρετούμενο δάνειο.  Αυτό που έχει γίνει στην Κύπρο κατά τα τελευταία 10 χρόνια, με το δανεισμό σχεδόν να τριπλασιάζεται, είναι πολλές επενδύσεις που δεν έχουν αποφέρει τα αναμενόμενα κέρδη και ως αποτέλεσμα, τα εν’ λόγω δάνεια να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν. 

Read more: Ο υπερβολικός δανεισμός είναι ναρκωτικό

Έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και νέων

Η αποτυχία των επιχειρήσεων, των πανεπιστημίων και των νέων ανθρώπων, να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να κατανοήσουν ο ένας τον άλλο, είναι ένα από τους κύριους λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις δεν έχουν στη διάθεση τους το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζονται.  Ως αποτέλεσμα, 5.6 εκατομμύρια νέοι στην Ευρώπη είναι άνεργοι, σύμφωνα με μελέτη του συμβουλευτικού οίκου McKinsey & Company.  Ο κύριος λόγος που οι νέοι πτυχιούχοι είναι άνεργοι, είναι επειδή δεν γνωρίζουν τι πραγματικά θέλει η αγορά εργασίας.  Αλλά ούτε και τα πανεπιστήμια γνωρίζουν τι χρειάζεται η αγορά εργασίας.  Στην Κύπρο το φαινόμενο αυτό έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις αφού σχεδόν ένας στους δύο πτυχιούχους είναι άνεργος, ενώ η ανεργία για ολόκληρο τον πληθυσμό είναι 17% ή ένας στους έξι. 

Read more: Έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και νέων

Οι προεκτάσεις της αποδέσμευσης των €950 εκατομμυρίων από την Τράπεζα Κύπρου

Η αποδέσμευση γραμματίων ύψους €950 εκατομμυρίων στην Τράπεζα Κύπρου είναι μια θετική εξέλιξη διότι μπορεί να εμπεδώσει περισσότερη εμπιστοσύνη στο συγκεκριμένο τραπεζικό ίδρυμα.  Τόσο οι κάτοχοι αυτών των γραμματίων αλλά και οι υπόλοιποι καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου θα νιώθουν περισσότερη ασφάλεια για τις καταθέσεις τους επειδή ακριβώς θα έχουν πρόσβαση σε αυτές.  Όταν δεν έχεις πρόσβαση σε κάτι που είναι δικό σου, τότε δημιουργείται το αίσθημα ανασφάλειας.  Με την αποδέσμευση των €950 εκατομμυρίων η Τράπεζα Κύπρου καλείται να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. 

Read more: Οι προεκτάσεις της αποδέσμευσης των €950 εκατομμυρίων από την Τράπεζα Κύπρου

Ξοδεύουμε λιγότερα σε ξένα προϊόντα και υπηρεσίες

 

Σημαντική εξέλιξη για την Κυπριακή οικονομία αποτελεί η ανατροπή του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών από διαχρονικό έλλειμμα σε πλεόνασμα.   Η εξέλιξη αυτή είναι ωφέλιμη για την οικονομία από την άποψη ότι οι Κύπριοι αγοράζουν λιγότερα προϊόντα και υπηρεσίες από άλλες χώρες, από ότι οι άλλες χώρες αγοράζουν από την Κύπρο.  Μέχρι πρόσφατα, οι Κύπριοι, με τις αγορές τους, στήριζαν τις οικονομίες άλλων χωρών, αγορές όπως,  μηχανοκίνητα οχήματα από την Ιαπωνία, οικιακό εξοπλισμό από τη Γερμανία, ηλεκτρονικά είδη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ταξίδια αναψυχής στην Ελλάδα,  φοιτητικά έξοδα στο Ηνωμένο Βασίλειο κλπ.  Βεβαίως, και οι ξένοι αγόραζαν προϊόντα και υπηρεσίες από την Κύπρο, κυρίως τουριστικά πακέτα, υπηρεσίες προς εταιρείες ξένων συμφερόντων και άλλα. 

Read more: Ξοδεύουμε λιγότερα σε ξένα προϊόντα και υπηρεσίες

enasomatou IT Team