Η Ελλάδα γύρισε σελίδα

Η επιτυχία της Ελλάδος να επιστρέψει στις αγορές δανεισμού έχει τεράστια σημασία όχι μόνο για την ίδια τη χώρα αλλά και για ολόκληρη την ευρωζώνη.  Η επιτυχία της Ελλάδας σηματοδοτεί μια νέα εποχή και για μια νέα τάξη πραγμάτων στην Ευρώπη, όπου τα κυρίαρχα κράτη είναι αυτά που είναι νοικοκυρεμένα, με βιώσιμα δημόσια οικονομικά, και που με βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.  Οι αγορές είναι πλέον έξυπνες και μπορούν να ξεχωρίσουν τα κράτη που είναι αξιόχρεα για να επενδύσουν τα χρήματα τους.   Πριν οι αγορές δανείσουν ένα κράτος, εξετάζουν με λεπτομέρεια την οικονομία της χώρας, κυρίως τα δημόσια οικονομικά, για να διαπιστώσουν κατά πόσο η χώρα έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει τα δάνεια της.   Η σημερινή μέρα είναι μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα, διότι από σήμερα η Ελλάδα γυρίζει σελίδα και μπορεί πλέον να δανείζεται από τις αγορές. 

Read more: Η Ελλάδα γύρισε σελίδα

Η οικονομική κρίση αυξάνει το πρόβλημα της διαφυγής εγκεφάλων

Το φαινόμενο της διαφυγής εγκεφάλων αφορά στην αποτυχία μιας χώρας να αξιοποιήσει τους επιστήμονες της με αποτέλεσμα αυτοί να καταφεύγουν σε άλλες χώρες, όπου τα προσόντα τους αξιοποιούνται καλύτερα.  Το φαινόμενο αυτό επηρεάζει σημαντικά την οικονομία λόγω της υψηλής προστιθέμενης αξίας που έχουν οι επιστήμονες.  Δηλαδή, η αξία της παραγωγής των επιστημόνων σε μια χώρα είναι πολύ μεγάλη.  Παράλληλα, η εργασία και η παραγωγή των επιστημόνων σε μια χώρα επηρεάζει θετικά και άλλους εργαζομένους, καθώς οι επιστήμονες είναι πηγή ανάπτυξης σε μια χώρα που μπορεί να τους αξιοποιήσει.  Είναι ευρέως γνωστόν, ότι η Κύπρος διαθέτει πληθώρα επιστημόνων, οι οποίοι αποπερατώνουν τις σπουδές τους στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 

Read more: Η οικονομική κρίση αυξάνει το πρόβλημα της διαφυγής εγκεφάλων

Αυστηρές και ολοκληρωμένες νομοθεσίες για τη φοροδιαφυγή

Όποιος καταβάλει τους φόρους του κανονικά δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, ανεξάρτητα από το πόσο αυστηρές είναι οι πρόνοιες του Νόμου που αφορούν τη φοροδιαφυγή.  Οι αντιδράσεις των οργανωμένων συνόλων στην προσπάθεια της κυβέρνησης να επιβάλει αυστηρότερες και πιο ολοκληρωμένες νομοθεσίες για την πάταξη της φοροδιαφυγής δεν είναι δικαιολογημένες.  Όσο πιο αυστηρές είναι οι πρόνοιες της νομοθεσίας αλλά και ολοκληρωμένες, τόσο το καλύτερο για όλους, διότι περισσότεροι πολίτες θα είναι νομοταγείς και θα εμπεδώνεται η κοινωνική δικαιοσύνη.  Η φοροδιαφυγή μπορεί να μειωθεί αν η πολιτεία υιοθετήσει νομοθεσίες που να προβλέπουν αυστηρές ποινές και πρακτικές που να συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πρόληψης και αποτροπής της φοροδιαφυγής. 

Read more: Αυστηρές και ολοκληρωμένες νομοθεσίες για τη φοροδιαφυγή

Το νέο τραπεζικό περιβάλλον

Πέρα από την ανακεφαλαιοποίηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, το κυπριακό τραπεζικό σύστημα υποβάλλεται σε μια σειρά από σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες βελτιώνουν τη λειτουργία του, διασφαλίζουν καλύτερα τις καταθέσεις, εμπεδώνουν περισσότερο την εμπιστοσύνη στο σύστημα, και συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη.  Η κεφαλαιακή επάρκεια ανεβαίνει στο 9%, δηλαδή ένα τραπεζικό ίδρυμα θα πρέπει να διαθέτει ίδια κεφάλαια ίσα με το 9% των συνολικών του δανείων.  Τα ίδια κεφάλαια προστατεύουν τους καταθέτες σε περίπτωση που η τράπεζα υποστεί μεγάλες ζημιές από μη εξυπηρετούμενα δάνεια αλλά και από κακή διαχείριση γενικότερα.  Μια άλλη σημαντική αλλαγή στο τραπεζικό σύστημα είναι η το πότε θεωρείται ένα δάνειο μη εξυπηρετούμενο. 

Read more: Το νέο τραπεζικό περιβάλλον

Η νόμιμη και ελεγχόμενη μετανάστευση θα οδηγήσει σε μια πραγματική Ευρώπη

Η μετανάστευση αποτελεί πηγή ανάπτυξης για πολλές χώρες, τόσο στην Ευρώπη, όσο και διεθνώς.  Τα οφέλη της μετανάστευσης είναι πολλά, οικονομικά και κοινωνικά.  Οι μετανάστες έχουν στηρίξει τις οικονομίες των ανεπτυγμένων χωρών, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, ο Καναδάς, και άλλες.  Χωρίς μετανάστες, οι χώρες αυτές δεν θα είχαν την ανάπτυξη που είχαν κατά τις προηγούμενες δεκαετίες.  Οι μετανάστες αποτελούν ευέλικτο και φθηνό εργατικό δυναμικό, και συμβάλουν τα μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη.  Πολλές χώρες αξιοποιούν την μετανάστευση με διάφορους τρόπους προς όφελος των οικονομιών τους.  Η ένταξη των μεταναστών μέσα στην κοινωνία είναι μια αναγκαιότητα η οποία μεγιστοποιεί τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για την κάθε χώρα που δέχεται μετανάστες.  

Read more: Η νόμιμη και ελεγχόμενη μετανάστευση θα οδηγήσει σε μια πραγματική Ευρώπη

enasomatou IT Team