Η Κύπρος έχει λάβει μέτρα κατά του τουρισμού επιδομάτων

Σε μια απόφαση σταθμό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ενέκρινε την απόφαση των Γερμανικών αρχών να απορρίψουν αίτημα Ρουμάνας μετανάστριας και του γιού της να λάβουν επιδόματα ανεργίας και πρόνοιας αντίστοιχα.  Το δικαστήριο έκρινε ότι «ένα κράτος μέλος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αρνείται την χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων σε οικονομικά μη ενεργούς κατοίκους της Ένωσης που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης αποκλειστικά για την απόκτηση κοινωνικής βοήθειας από άλλο κράτος μέλος».  Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να αξιοποιηθεί από χώρες μέλη της ΕΕ που δέχονται μεγάλους αριθμούς μεταναστών, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία αλλά και η Κύπρος.  Η Κύπρος μάλιστα δέχεται περισσότερους μετανάστες από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης, αν λάβει κανείς υπόψη το μέγεθος της.  Βεβαίως η Κύπρος έχει ήδη λάβει μέτρα πριν από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μέτρα τα οποία περιορίζουν τη δυνατότητα των μεταναστών να λαμβάνουν επιδόματα.  Κατά την πρόσφατη μεταρρύθμιση του κράτους πρόνοιας με την εισαγωγή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, η κυβέρνηση έχει εισάξει πρόνοια με την οποία για να λάβει κανείς το επίδομα θα πρέπει να έχει πέντε χρόνια μόνιμης διαμονής στην Κύπρο.  Νόμιμη διαμονή σημαίνει ότι κάποιος εργάζεται και εισφέρει στις κοινωνικές ασφαλίσεις ή έχει τους απαραίτητους πόρους διαβίωσης χωρίς να επιβαρύνει το κράτος (π.χ. πλούσιοι συνταξιούχοι).  Αυτή η προϋπόθεση ισχύει για όλους, Κύπριους, Ευρωπαϊους, και ξένους. Αν κάποιος έχει συμπληρώσει πέντε χρόνια μόνιμης διαμονής στην Κύπρο αλλά τώρα είναι άνεργος, τότε δικαιούται το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα εφόσον είναι ικανός και διαθέσιμος για εργασία, και αν αρνηθεί να αποδεχθεί θέση εργασίας που θα του υποδείξουν οι υπηρεσίες απασχόλησης, τότε του αποκόπτεται το επίδομα.  Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι, το τι γίνεται με τους κοινοτικούς που έχουν εργαστεί στην Κύπρο για πέντε χρόνια και τώρα είναι άνεργοι, και δικαιούνται το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, και για πόσο καιρό θα μπορούν να το λαμβάνουν.  Διότι το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι ψηλότερο από το μισθό που θα μπορούσε να λάβει κάποιος κοινοτικός στη χώρα του.  Ιδιαίτερα αν έχει μαζί και την οικογένεια, τότε τα εισοδήματα που θα μπορούσαν να λάβουν μέσω του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα είναι κατά πολύ ψηλότερα.  Σε ότι αφορά το ανεργιακό επίδομα, η Κύπρος δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε Κύπριους ή μη Κύπριους.  Σύμφωνα με τους κανονισμούς για να λάβει κάποιος ανεργιακό για πρώτη φορά θα πρέπει να έχει εισφορές στις κοινωνικές ασφαλίσεις για τουλάχιστον δύο χρόνια.  Για κάθε επόμενη φορά όμως, το ανεργιακό επίδομα χορηγείται αν ο εργαζόμενος έχει εργαστεί και εισφέρει στις κοινωνικές ασφαλίσεις για 26 εβδομάδες.  Το φαινόμενο του επαναλαμβανόμενου ανεργιακού επιδόματος εγκυμονεί κινδύνους διότι, πολύ εύκολα μπορεί να τύχει εκμετάλλευσης από κοινοτικούς και Κύπριους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις και θα πρέπει να τύχει αναθεώρησης.

 

Μάριος Μαυρίδης, οικονομολόγος, βουλευτής Κερύνειας

enasomatou IT Team