1η Ευρωπαϊκή Έκθεση Εργασίας για Εξεύρεση Εργασίας στην Ευρώπη

 στους κλάδους

● Μηχανολογίας ● Τεχνολογίας (Ι.Τ.) ● Τηλεπικοινωνιών

Ην. Βασίλειο - Γερμανία - Ολλανδία - Σουηδία - Νορβηγία - Φιλανδία - Ιταλία - Βέλγιο - Τσεχία - Σλοβακία

Το Τμήμα Εργασίας και το Δίκτυο EURES Κύπρου διοργανώνουν την πιο πάνω Ευρωπαϊκή Έκθεση Εργασίας σε δύο πόλεις της Κύπρου:

  • Στη Λεμεσό, στις 14 Μαΐου 2013, στο Ξενοδοχείο CrownPlaza
  • Στη Λευκωσία, στις 15 Μαΐου 2013, στο Ξενοδοχείο Altius (πρώην Chruchill)

από τις 10.00 – 16.00

Οι ημερίδες αφορούν άνεργους στον ευρύτερο κλάδο της Μηχανολογίας και στους κλάδους της Τεχνολογίας (Ι.Τ.) και Τηλεπικοινωνιών που θα τους ενδιέφερε  να βρουν απασχόληση σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Οι χώρες οι οποίες θα λάβουν μέρος και στις οποίες υπάρχει ενδιαφέρων για εξεύρεση προσωπικού από την Κύπρο (στους πιο πάνω τομείς) είναι οι: Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία, Ιταλία, Βέλγιο, Τσεχία και Σλοβακία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν σε μια από τις δύο Ημερίδες με στόχο τη προσωπική συνομιλία με τους εκπροσώπους των γραφείων EURES από τις πιο πάνω χώρες, οι οποίοι θα έχουν στη διάθεση τους κενές θέσεις από τις χώρες τους και θα λαμβάνουν βιογραφικά σημειώματα εκ μέρους των πελατών τους. Η προσπάθεια γίνεται έτσι ώστε με την επιστροφή τους στις χώρες τους να γίνει συνταίριασμα των κενών θέσεων με τα βιογραφικά που θα παραλάβουν από Κύπριους ενδιαφερόμενους, με απώτερο σκοπό την πλήρωση των θέσεων αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Εκθέσεις Εργασιάς 2013 και τις διαθέσιμες κενές θέσεις σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες στη Μηχανολογία (ευρύτερο κλάδο), Ι.Τ. και Τηλεπικοινωνίες μπορείτε να βρείτε στο www.eurescyprus.eu, στο facebook: Cyprus European Job Fair και στα τηλέφωνα:

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: 22400820 ΕΓΕ Λευκωσίας: 22403200 / 22403014 ΕΓΕ Λεμεσού: 25827351 / 25827320 / 25827353 ΕΓΕ Λάρνακας: 24805335 / 24805325 / 24800117 ΕΓΕ Πάφου: 26821646 ΕΓΕ Αμμοχώστου: 23812056

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και συμμετοχή παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το Έντυπο Συμμετοχής (από τα κατά τόπους Γραφεία Εργασίας, από το www.eurescyprus.eu και το www.mlsi.gov.cy/dl) και την αποστείλετε ηλεκτρονικά / με φαξ στις πιο κάτω διευθύνσεις:

Λευκωσία:sappiou@dl.mlsi.gov.cy / cskoullou@dl.mlsi.gov.cy Φαξ: 22873170/1

Λεμεσό:mpitsillidou@dl.mlsi.gov.cy / nlanda@dl.mlsi.gov.cy  Φαξ: 25306526

Λάρνακα:mhadjiconstanti@dl.mlsi.gov.cy / phadjipapa@dl.mlsi.gov.cy Φαξ: 24305118

Πάφο:ppanayi@dl.mlsi.gov.cy Φαξ: 26821670

Αμμοχώστο:spapetta@dl.mlsi.gov.cy Φαξ: 23730465

Η φούσκα των ακινήτων προκάλεσε τη φούσκα των δανείων

Η ραγδαία και υπερβολικά μεγάλη αύξηση στις τιμές των ακινήτων και η υπερβολική ρευστότητα στις τράπεζες, λόγω ξένων κεφαλαίων, ήταν οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στον υπερτροφικό τραπεζικό τομέα και στην υπερβολική ανάπτυξη της οικονομίας.  Ήταν αυτοί οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν το τραπεζικό σύστημα και την οικονομία σε κατάρρευση. Καθώς οι τιμές των ακινήτων ανέβαιναν τα ποσά των δανείων ήταν και περισσότερα και μεγαλύτερα.  Για παράδειγμα, μέχρι το 2003, ένα μέσο στεγαστικό δάνειο ήταν της τάξης των €100,000 διότι μια οικία στοίχιζε κάπου εκεί κοντά.  Το 2007 όμως, ένα μέσο στεγαστικό δάνειο ήταν γύρω στις €200,000 επειδή η αξία της ίδιας οικίας στο παζάρι ήταν διπλάσια.  Η άνοδος των τιμών των ακινήτων έστρεψε τους επενδυτές προς τον τομέα αυτό αυξάνοντας δραματικά τη ζήτηση.  Ως αποτέλεσμα, πολλοί οικοδόμοι έγιναν εργολάβοι και πολλοί εργολάβοι έγιναν επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, οι οποίοι αγόραζαν οικόπεδα ως να αγόραζαν πουκάμισα, όλα με δάνεια βεβαίως, δηλαδή με λεφτά άλλων.  Σύμφωνα με μελέτη του Παύλου Λοϊζου, εκτιμητή ακινήτων, οι τιμές της γης, κυρίως οικοπέδων σε αστικές περιοχές, είχαν αυξηθεί 6 φορές μέσα σε 10 χρόνια.

Read more: Η φούσκα των ακινήτων προκάλεσε τη φούσκα των δανείων

Απαραίτητες προϋποθέσεις για επανεκκίνηση της οικονομίας

Καλά τα μέτρα της κυβέρνησης αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της οικονομίας αποτελεί η ελεύθερη και απρόσκοπτη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, χωρίς περιορισμούς στη διακίνηση κεφαλαίων.  Παρά το γεγονός ότι κάθε εβδομάδα τα περιοριστικά μέτρα χαλαρώνουν, η οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας.   Επιπρόσθετα από τα προβλήματα ρευστότητας που υπήρχαν και πριν το κούρεμα, οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά έχουν δεχθεί ένα τεράστιο πλήγμα στα κεφάλαια κίνησης τους και τα κεφάλαια που προορίζονταν για επενδύσεις.  Και δεν φτάνουν όλα αυτά, τα όποια κεφάλαια έχουν απομείνει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, είναι εγκλωβισμένα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.  Χωρίς αμφιβολία, η άρση των περιορισμών στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη.  Όμως, για να αρθούν τα περιοριστικά μέτρα στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου θα πρέπει πρώτα να επέλθει σταθερότητα τόσο στην οικονομία όσο και στο τραπεζικό σύστημα καθώς τα δύο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα.  Απαραίτητη προϋπόθεση λοιπόν για την άρση των περιορισμών στο τραπεζικό σύστημα είναι η υπογραφή της δανειακής σύμβασης μεταξύ Κύπρου και Μηχανισμού Στήριξης, η οποία θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα πιο σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον. 

Read more: Απαραίτητες προϋποθέσεις για επανεκκίνηση της οικονομίας

Ταμεία προνοίας για όλους στη συνταξιοδότηση

 

Τα επαγγελματικά ταμεία προνοίας και συντάξεως αποτελούν τον δεύτερο πυλώνα συνταξιοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Ο πρώτος πυλώνας είναι τα Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης, τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους και ισχύουν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, και ο τρίτος πυλώνας είναι τα ιδιωτικά και ατομικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, τα οποία σχεδιάζονται σύμφωνα με τις προτιμήσεις του κάθε πολίτη από τις προσωπικές του αποταμιεύσεις.  Στόχος και των τριών πυλώνων συνταξιοδότησης είναι η διασφάλισης επαρκούς εισοδήματος για τον συνταξιούχο, προκειμένου να συνεχίσει να απολαμβάνει ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο.  Η επίτευξη τους στόχου αυτού είναι εξαιρετικής σημασίας για ένα κράτος διότι μειώνει τις δαπάνες συμπληρωματικών συντάξεων, τις δαπάνες υγείας και δημοσίου βοηθήματος, και γενικά επιβαρύνει λιγότερο τις επερχόμενες γενεές.  Ο πρώτος πυλώνας συνταξιοδότησης λειτουργεί κανονικά στην Κύπρο εδώ και μερικές δεκαετίες και προσφέρει στο μέσο ασφαλιζόμενο το 50% περίπου του τελευταίου του μισθού.  Για παράδειγμα, κάποιος ασφαλιζόμενος που έχει αφυπηρετήσει από την εργασία του με μηνιαίο μισθό €3,000 το μήνα, θα λαμβάνει σύνταξη από το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων γύρω στα €1,500 το μήνα.  Αν ο ίδιος εργαζόμενος έχει και αποταμιεύσεις, θα μπορεί να συμπληρώνει το μηνιαίο του εισόδημα για να καλύπτει τις ανάγκες του.  Όμως τα δεδομένα αλλάζουν. 

Read more: Ταμεία προνοίας για όλους στη συνταξιοδότηση

Το μόνο που χρειάζεται η Τράπεζα Κύπρου είναι εμπιστοσύνη

Μεγάλη σύγχυση επικρατεί ανάμεσα στους πολίτες και τους πολιτικούς για το ποσό του ELA που έχει φορτωθεί η Τράπεζα Κύπρου, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει και αυτή να καταρρεύσει.  Η αντίληψη που επικρατεί είναι ότι ο ELA είναι ένα δυσβάστακτο δάνειο που η Τράπεζα Κύπρου είναι αναγκασμένη να αποπληρώσει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).  Επίσης, πολλοί πιστεύουν ότι το ποσό των €9.1 δις ELA που έχει φορτωθεί η Τράπεζα Κύπρου περιορίζει την δυνατότητα της τράπεζας να χρησιμοποιήσει περισσότερο ELA για να καλύψει ενδεχόμενη φυγή καταθέσεων.  Ούτε και αυτό είναι αλήθεια.  Καταρχήν, το ELA που έχει φορτωθεί η Κύπρου δεν είναι €9.1 αλλά €7.2, και αυτό σύμφωνα διευκρινιστικό σημείωμα που έχει αποστείλει η Κεντρική Τράπεζα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών πριν μερικές μέρες.  Το πιο σημαντικό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι το ELA ή άλλως EmergencyLiquidityAssistance, είναι μια διευκόλυνση έκτακτης ρευστότητας που παρέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ευρωζώνης, όταν αυτά δεν μπορούν να αποκτήσουν ρευστότητα από την διατραπεζική αγορά ή από την ΕΚΤ.  Η ΕΚΤ έχει δύο μηχανισμούς παροχής ρευστότητας, την κανονική και τον ELA. 

Read more: Το μόνο που χρειάζεται η Τράπεζα Κύπρου είναι εμπιστοσύνη

enasomatou IT Team