«Τώνης Σολωμού - 20 χρόνια μουσικής παράδοσης»

Ευχές και Προσευχές για το δικό μας Πατέρα

 

Του κάθ’ ανθρώπου πασ’ τη γη, τα έργα του να κρίνεις,

Τζιαι με κανέναν άλλονε, ποττέ να μην συγκρίνεις.

 

Με τούτα βρίσκεις τον καλόν, βρίσκεις τζιαι τον παττάλην,

Βρίσκεις τζιαι τον καλόκαρτον, Βρίσκεις τζιαι το ρεμάλην.

 

Για έναν άνθρωπο θα πω, που ‘ναι ιερωμένος,

Με του θεού τες Αρετές, που ‘ναι τζιαι προιτζισμένος.

 

Εις τον Ασώματο γεννήθηκε, τζαμαί ‘ν που αναγιώθην,

Μες το χωρκόν της Μαρωνιάς, πρώτα εν που ‘μορφώθην.

 

Αξίωσεν τον ο Θεός, πολλά ψηλά να φτάσει,

Ιερωσύνης τα σκαλιά, ούλα να τα περάσει.

 

Εν ο καλός μας ο παπάς, που εν που το χωρκό μας,

Πάτερ Ιωάννης Ορφανός, ολότελα δικός μας.

 

Τα τελευταία ακούστηκεν, πως έππεσεν στο στρώμα,

Τζιαι πως εν λλίον άρρωστος, είπεν δικό μου στόμα.

 

Έκαμεν εις την κλινική, τζαι στο νοσοκομείον,

Κάπως εθεραπεύτηκεν, σ’ ένα καλό σημείον.

 

Μα είπασιν στο Ίδρυμα, τζείνο του Άγι’ Αντώνη,

Για το καλλύτερο να μπει, τζι’ εσυμφωνήσαν όλοι.

 

Εγιώνη είμαι σίουρος, τζαμαί που τον επήραν,

Φροντίδαν άριστην θα δει, ξέρω καλά, γιατ’ είδα.

 

Τζιαι τον γιατρόν παρακαλώ, μα τζιαι τους νοσοκόμους,

Φροντίδαν να του δίνουσιν, να μεν σκεφτούν τους κόπους.

 

Μα πιο πολλά παρακαλώ, Χριστόν τζιαι Παναγίαν,

Να τον προσέχουσιν καλά, να δώκουν θεραπείαν.

 

Στον Μιχαήλ Αρχάγγελο, μα τζιαι στον Άη Γιώρκην,

Εγιώ προσεύχομαι πολλά, υγείαν να του δώκει.

 

Τες προσευχές μου στέλλω τες, τζιαι στην Αγιά Μαρίνα,

Να ‘ναι κοντά του πάντοτε, μαζί με Παναγία.

 

Μα τζιαι στον Τίμιο Σταυρό, προσεύχουμαι μιτά του,

Να δείξει δύναμην πολλήν, να δουν τα θαύματά του.

 

Αγίους Σιάρπελ, Μάρωνα, τζιαι Άγιο Χαρντίνη,

Θαύμα να κάμουν τζιαι οι τρεις, τζιαι το σωστό θα γίνει.

 

Πρέπει να γιάνει σύντομα, τζιαι πίσω να γυρίσει,

Πάνω στην Άγιαν Τράπεζα, να ξαναλειτουργήσει.

 

Να κάμει θαύμα ο Θεός, τζιαι να τον ‘η φροντίσει,

Για ν’ αναρρώσει γλήορα, έργο να συνεχίσει.

 

Η Μαρωνιά χρειάζεται, τζιαι θέλουν να τον έχουν,

Γιατ’ οι τζιαιροί εν δύσκολοι, τζι’ οι εξελίξεις τρέχουν.

 

Μετρά η γνώμη του πολλά, λαλούν το τα βιβλία,

Τζιαι αγαπά την Μαρωνιά, λαλεί το τζι’ ιστορία.

 

Ακόμα τζι’ οι πολιτικοί, θέλουν να τον ρωτήσουν,

Της Μαρωνιάς το μέλλον της, να το αποφασίσουν.

 

Του εύχομαι ολόψυχα, που της ψυσιής τα βάθη,

Να γίνει γλήορα καλά, να λείψουσιν τα πάθη,

Να σώσουμεν την Μαρωνιά, να μεν κάμουμε λάθη.


ΚΑΛΗ ΑΝΑΡΡΩΣΗ  ! ! !

ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣ – ΑΣΩΜΑΤΟΣ – 26.01.2017

 

 

 

 

 

Φίλε Γιαννάκη γράφω σου …

Στον Εκπρόσωπο της Μαρωνιτικής Κοινότητας, Γιαννάκη Μούσα

Φίλε Γιαννάκη γράφω σου, το γράμμα τούντην ώραν,

Να ξέρεις πως σου έρκεται, που ‘ναν παιδί στην Χώραν.

 

Έθελα κάτι να σου πω, τζι’ άλλοι πολλοί λαλούν σου,

Ξέρεις, γινίσκουνται πολλά, τούντον τζαιρόν, τον νου σου!

 

Μιλούσιν για το πρόβλημα, της Κύπρου, όϊ άλλον,

Την λύσιν να ‘βρουν προσπαθούν, το Πάσκαν το μεγάλον!

 

Μέσα στο αερόπλανο, εστοιβαστήκαν ούλλοι,

Ο Πρόεδρος, ο Εκπρόσωπος, τα Κόμματα τζι’ οι “δούλοι”,

Τζι’ οι δημοσιογράφοι εν μαζί, τζι’ άλλοι πολλοί σκαπούλλοι.

 

Μον Πελεράν επήασιν, τζιαι τώρα στην Γενεύη,

Χαζίριν ήβραν τα λαλεί, ο Νίκαρος το λέει,

Αλλά νομίζ’ ο Ακκιντζί, πως ούλους μας παιδεύει.

 

Μα γιώ τι λέω με ρωτάς, εν άποψη δική μου,

Εσούνι πρέπει να σκεφτείς, με κρίσην τη δική σου.

 

Μεσ’ τούτα ούλλα που λαλούν, λαλούν για τα χωρκά μας,

Τα μόνα που εμείνασιν, της Μαρωνιάς, δικά μας.

 

Αγιά Μαρίν’ Ασώματος, Καρπάσια, Κορματζίτη,

Τούτα που ‘μείναν σήμερα, της Κύπρου εν στολίδη.

 

Χρειάζεται προσπάθεια, τζιαι πρέπει να προτρέξεις,

Για να προλάβεις το κακόν, τζιαι να τα προστατέψεις.

 

Την  λύσην πριν υπογραφεί, πρέπει να μελετήσεις,

Να το σκεφτείς πολλά καλά, προτού να συμφωνήσεις.

 

Νομίζω ξέρεις το καλά, γιατ’ είσαι προιτζισμένος,

Πως αν χαθούσιν τα χωρκά, ‘ν της Μαρωνιάς το τέλος.

 

Ξέρω πως έσιεις θέλησιν, τζιαι δύναμην μεγάλην,

Τζι’ εγιώνι δυναμώνωσε, με κάποιους που ‘χουν χάριν.

 

Παρακαλώ Αρκάτζελον, Αγιά Μαρίναν, Άη Γιώρκην,

Μα τζιαι τον Τίμιον Σταυρόν, φώτισην που σωρόφκει.

 

Άγιο Σιάρπελ τον Μαχλούφ, που ήταν Ερημίτης,

Μα τζιαι τον Άγιο Μάρωνα, τατάν του Μαρωνίτη.


Να σ’ έχουν πάντα που κοντά, τζιαι να σε συμβουλεύκουν,

Φώτισην μα τζιαι δύναμην, στον νου, να σου φυτεύκουν.

ΚΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ !!!

 

ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣ – ΑΣΩΜΑΤΟΣ – 11.01.2017

Μισθωση Υπηρεσιων απο πτυχιουχους επιλεγμενων ειδικοτητων για τις αναγκες διαχειρισης των Σχεδιων Χορηγιων του ΥΕΕΒΤ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για Μίσθωση Υπηρεσιών από πτυχιούχους επιλεγμένων ειδικοτήτων για τις ανάγκες διαχείρισης των αιτήσεων που υποβάλλονται στα Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου.

Το ΥΕΕΒΤ θα αγοράζει υπηρεσίες από υποψήφιους ανάδοχους με βάση τη σειρά κατάταξης, την ειδικότητα και διαθεσιμότητα τους στον τελικό κατάλογο δικαιούχων που θα καταρτιστεί στα πλαίσια υλοποίησης του παρόντος Διαγωνισμού. Η ανάθεση θα γίνεται σε συνάρτηση με τις εκάστοτε ανάγκες του ΥΕΕΒΤ ανά ειδικότητα για κάθε προκήρυξη Σχεδίου Χορηγιών.
Οι ανάδοχοι που θα παρέχουν Υπηρεσίες θα τυγχάνουν σχετικής εκπαίδευσης.

Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της παρούσας διαδικτυακής υπηρεσίας - βλέπε  Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το Έργο Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την Κυπριακή Δημοκρατία.

ΠΑΤΕΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΦΑΝΟΥ

ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΟ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΟΡΦΑΝΟΥ.ΕΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΩΝΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.ΕΝΑΝ ΙΕΡΕΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.ΠΑΤΕΡ ΓΙΑΝΝΑΚΗ Σ'ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΕ ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ!!!ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΟΧΤΩ
ΣΤΙΣ ΔΕΚΑ ΤΟΥ ΙΟΥΛΗ
ΕΧΑΡΗΚΕΝ Ο ΠΛΑΣΤΗΣ ΜΟΥ
ΤΖΗ ΜΑΡΩΝΙΑ ΜΑΣ ΟΥΛΛΗ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΩΜΑΤΟ
ΩΡΑ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΠΑΠΑΣ ΣΟΥ ΗΤΑΝ Ο ΙΩΣΗΦ
ΤΖΑΙ ΜΑΝΑ Η ΕΛΕΝΗ

ΤΕΛΕΙΩΣΕΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΑΛΛΑ ΣΤΑ ΔΕΚΑΤΡΙΑ
ΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΦΩΝΑΞΑΣΙΝ
ΘΕΟΣ ΤΖΑΙ ΠΑΝΑΓΙΑ

ΑΦΗΣΕΣ ΤΟΤΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΙΟΥΣ
ΑΦΗΣΕΣ ΤΟ ΧΩΡΚΟ ΣΟΥ
ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ
ΗΤΑΝΕ ΤΟ ΓΡΑΦΤΟ ΣΟΥ

ΧΩΡΙΣΕΣ ΠΟΥ Τ'ΑΔΕΛΦΚΙΑ ΣΟΥ
ΤΖΑΙ ΠΟΥ ΤΙΣ ΑΔΕΛΦΕΣ ΣΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΝ ΕΦΥΕΣ
Ν'ΑΡΚΕΨΕΙΣ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΟΥ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΑΜΕΣ
ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΖΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΕΣ
ΕΛΑΜΠΕΣ ΣΑΝ ΛΑΜΠΑΔΑ

ΤΕΛΕΙΩΣΕΣ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΥΣ ΕΦΚΗΚΕΣ
ΤΖΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ Τ'ΑΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ
ΤΗΣ ΒΗΡΥΤΟΥ ΕΜΠΗΚΕΣ

ΣΕ ΟΥΛΛΑ ΕΞΕΧΩΡΙΖΕΣ
ΕΙΣΙΕΣ ΤΗ ΘΕΙΑ ΧΑΡΗ
ΤΖΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΑΣΩΜΑΤΟ
ΤΟΝ ΕΙΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΜΑΡΙ

ΕΦΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΣΠΟΥΔΑΖΕΣ
ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΦΤΑΣΑΝ ΝΕΑ
ΠΩΣ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Σ'ΕΚΑΜΕΝ ΙΕΡΕΑ

ΓΙΑ ΣΕΝΑΝ ΠΙΑ ΔΙΑΠΛΑΤΑ
ΑΝΟΙΞΑΣΕΙΝ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
ΤΖΑΙ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΠΗΕΣ ΕΙΣ ΣΤΗΝ ΡΩΜΗ

ΤΗΣ ΜΑΡΩΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣΕΣ
ΠΟΛΛΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΖΑΙ ΕΨΑΞΕΣ ΤΖΑΙ ΕΜΑΘΕΣ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΑΞΙΟΣ ΤΟΤΕ ΓΥΡΙΣΕΣ
ΣΤΑ ΠΑΤΡΙΑ ΕΔΑΦΗ
ΤΖΙΑΜΕ ΠΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΓΩΝΩΝ ΣΟΥ
ΕΒΡΙΣΚΟΝΤΕ ΟΙ ΤΑΦΟΙ

ΕΚΤΟΤΕ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΑ
ΕΙΣΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΤΖΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ
ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ

ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΕΚΑΜΕΣ
ΝΑ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ
ΤΖΑΙ ΣΕΝΑ ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΟ
ΑΜΕΣΩΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΙ

ΕΚΑΜΕΣ ΤΟ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟ
ΣΕ ΣΕΝΑ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΕΙ
ΤΖΑΙ ΩΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟ
ΠΑΠΑ ΜΟΥ ΝΑ ΣΕ ΣΤΕΨΕΙ

Σ'ΑΓΑΠΗΣΕΝ Η ΜΑΡΩΝΙΑ
ΕΓΙΝΕΣ ΕΝΑΣ ΜΥΘΟΣ
ΓΙΑΤ'ΕΙΣΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΕΜΝΟΣ
ΤΖΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΗΘΟΣ

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΙΣΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΡΩΝΙΤΗ
ΤΖΑΙ ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΣΟΥ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ
ΠΑΣΕΙΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΠΙΤΙ

ΠΑΤΕΡΑ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ
ΤΑ ΜΑΘΚΙΑ ΣΟΥ ΤΑ ΚΛΕΙΣΕΙΣ
ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΠΩΣ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΣΟΥ
ΠΙΣΩ ΘΑ ΤΟ ΑΦΗΣΕΙΣ

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΛΕΙΣΕΣ
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΤΖΑΙ ΕΥΧΟΜΑΙ Ο ΠΛΑΣΤΗΣ ΜΟΥ
ΝΑ ΣΟΥ ΔΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΝ ΟΥΛΛΟΙ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΟΣΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣ
ΤΖΗ ΜΑΡΩΝΙΑ ΣΕ ΑΓΑΠΑ
ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΟ ΤΖΑΙ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΗΣ ©
25/9/2014
AllRightsReserved

enasomatou IT Team