Οι φορολογίες δεν αποδίδουν

Αν η βουλή ψηφίσει την εξαίρεση της πρώτης κατοικίας μέχρι €40,000 με βάση τις τιμές του 1980 από τη φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας το κράτος θα απωλέσει έσοδα της τάξης των €43 εκατομμυρίων.  Αν η βουλή ψηφίσει και την εξαίρεση από τη φορολογία της γεωργικής γης, ανεξάρτητα από τη διαμονή του ιδιοκτήτη, τότε το κράτος θα απωλέσει άλλα €24.2 εκατομμύρια.  Δηλαδή, από τα €130 εκατομμύρια που προβλέπεται ότι θα αποφέρει η φορολόγηση ακίνητης ιδιοκτησίας, αν όλοι πλερώσουν κανονικά, το ποσό μειώνεται στα €63 εκατομμύρια.  Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι το εμπειρικό ποσοστό μη συμμόρφωσης σε τέτοιες φορολογίες ανέρχεται σε 30% επί των συνολικών αναμενόμενων εσόδων, η πραγματική απόδοση του φόρου ιδιοκτησίας θα κυμανθεί γύρω στα €43 εκατομμύρια.  Το ποσό αυτό απέχει κατά πολύ από τα €98.5 εκατομμύρια που απαιτούνται από την τροϊκα για το έτος 2013. Βασικά, τα δημόσια οικονομικά θα παρουσιάσουν επιπρόσθετο έλλειμμα της τάξης των €55 εκατομμυρίων και η τροϊκα θα απαιτήσει όπως ληφθούν άμεσα επιπρόσθετα μέτρα για να καλύψουν το ποσό αυτό.  Και επειδή οι φορολογίες αργούν να αποδώσουν, η τροϊκα θα απαιτήσει περικοπές από τις δαπάνες του δημοσίου.  Στο παρόν στάδιο η τροϊκα δεν θα μας εισηγηθεί από πού πρέπει να προέλθουν οι εξοικονομήσεις, αλλά θα αφήσει την κυβέρνηση να αποφασίσει.  Η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει εκ νέου όλες τις δαπάνες του δημοσίου , για να αποφασίσει από πού θα περικόψει τα €55 εκατομμύρια.  Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι οι όποιες εξοικονομήσεις δεν θα προέλθουν από φορολογίες αλλά ούτε και από μειώσεις μισθών, αλλά από σπατάλες. 

Read more: Οι φορολογίες δεν αποδίδουν

Οι τράπεζες δεν δανείζουν διότι δεν έχουν χρήματα

Για να μπορεί μια τράπεζα να λειτουργήσει, θα πρέπει διαθέτει κεφαλαιακή επάρκεια και ικανοποιητική ρευστότητα και να την εμπιστεύονται οι καταθέτες με τις καταθέσεις τους.   Κεφαλαιακή επάρκεια σημαίνει ότι μια τράπεζα πρέπει να διαθέτει ίδια κεφάλαια (χρήματα των μετόχων) τουλάχιστον ίσα με το 9% των συνολικών δανείων.  Ρευστότητα είναι τα χρήματα που διαθέτει μια τράπεζα για να κάνει επιπρόσθετα δάνεια, κυρίως από καταθέσεις.  Μια τράπεζα είναι υποχρεωμένη να διατηρεί το 20% των καταθέσεων της σε ρευστά διαθέσιμα, έτσι αν θέλει να χορηγήσει επιπρόσθετα δάνεια θα πρέπει να έχει επιπρόσθετες καταθέσεις.  Για παράδειγμα, μια τράπεζα με 100 ευρώ καταθέσεις, μπορεί να δανείσει μέχρι και 80 ευρώ, και θα πρέπει επίσης να διαθέτει ίδια κεφάλαια ίσα με το 7.2 ευρώ (9% επί των δανείων).  Στο πιο πάνω παράδειγμα η τράπεζα έχει εξαντλήσει τα περιθώρια δανεισμού (80% επί των καταθέσεων), και για να μπορέσει να χορηγήσει και άλλα δάνεια, χρειάζεται περισσότερες καταθέσεις.  Η τράπεζα μπορεί επίσης να χορηγήσει νέα δάνεια αν μπορέσει να εξασφαλίσει χρήματα από δάνεια, είτε με την έκδοση ομολόγων, είτε από άλλες τράπεζες, μέσω της διατραπεζικής αγοράς.  Μπορεί επίσης μια τράπεζα να δανειστεί απ’ ευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όμως αυτή η πηγή χρηματοδότησης θεωρείται ως το τελευταίο καταφύγιο και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περιόδους έκτακτης ανάγκης. 

Read more: Οι τράπεζες δεν δανείζουν διότι δεν έχουν χρήματα

Η τροϊκα διευκολύνει την πάταξη της φοροδιαφυγής

Η «κακιά» τροϊκα απαιτεί από τις Κυπριακές Αρχές όπως πάρει σκληρά αλλά αποτελεσματικά μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής, όπως η ποινικοποίηση της φοροδιαφυγής, η προσωπική ευθύνη διευθυντών των εταιρειών που φοροδιαφεύγουν, η ενοποίηση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων με την Υπηρεσία ΦΠΑ, η παγοποίηση περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών των φοροφυγάδων και άλλα πολλά.  Τα μέτρα αυτά δεν θα μπορούσαν ποτέ να περάσουν χωρίς την παρέμβαση της τροϊκας.  Η Κυπριακή Βουλή θα κληθεί σύντομα να ψηφίσει τα σχετικά νομοσχέδια και αν δεν το πράξει, τότε δεν θα πάρουμε την επόμενη δόση.  Άρα, μάλλον τα νομοσχέδια θα περάσουν χωρίς πρόβλημα.  Η τροϊκα λοιπόν, δεν μας αναγκάζει απλά και μόνο να νοικοκυρέψουμε τα δημόσια οικονομικά μας, μας αναγκάζει επίσης να ενισχύσουμε τους θεσμούς του κράτους και να επιτύχουμε περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα στο κράτος να αυξήσει τα έσοδα του.  Άραγε ποιοι θα χαρούν από τα αυστηρά μέτρα που μας επιβάλλει η τροϊκα; σίγουρα όχι αυτοί που πληρώνουν και νιώθουν κοροϊδα επειδή κάποιοι δεν πλερώνουν και μάλιστα επιδεικτικά.  Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι, οι οποίοι δεν πληρώνουν επειδή δεν μπορούν, αλλά υπάρχουν και κάποιοι, οι οποίοι μπορούν αλλά δεν πλερώνουν, και ο λόγος που δεν πλερώνουν είναι ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να πλερώσουν.  Οι κυρώσεις που υφίσταται κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο όταν δεν πλερώνει τους φόρους του μέχρι σήμερα είναι αστείες, το οφειλόμενο ποσό συν 5% επιβάρυνση, συν τους τόκους για όσα χρόνια το ποσό παραμένει απλέρωτο.  Πιο αστείο βέβαια είναι το γεγονός ότι οποιοσδήποτε μπορεί να αποφεύγει να πλερώνει τους φόρους του μέχρι να τον ανακαλύψει η εφορία, και αν η εφορία δεν τον ανακαλύψει, τότε ο φοροφυγάς την βγάζει καθαρή.  Και επειδή η πιθανότητα να ανακαλύψει η εφορία ότι κάποιος δεν πλερώνει είναι μικρότερη του 50%, τότε συμφέρει γενικά για φυσικά και νομικά πρόσωπα να μην πληρώνουν τους φόρους τους.  Σήμερα, το μόνο είδος φοροδιαφυγής που θεωρείται ποινικό αδίκημα είναι η μη καταβολή του ΦΠΑ, και ο λόγος είναι ότι ο πωλητής εισπράττει το ποσό από τον αγοραστή, και αν δεν το καταβάλει στο κράτος, τότε θεωρείται κλοπή.  Η μη καταβολή του φόρους εισοδήματος όμως δεν θεωρείται ως ποινικό αδίκημα εκτός και αν αποδειχθεί ότι ο οφειλέτης χρησιμοποίησε δόλο για να μην πλερώσει το φόρο του.  Η αλήθεια όμως είναι ότι και η μη καταβολή του φόρου εισοδήματος θα πρέπει να θεωρείται επίσης ως «κλοπή», διότι το κράτος χρειάζεται  τα χρήματα για να προσφέρει υποδομές και υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες.  Αν κάποιοι δεν καταβάλουν τους φόρους τους, τότε το κράτος θα προσφέρει λιγότερες υποδομές και υπηρεσίες στους πολίτες, ή θα επιβάλει επιπρόσθετες φορολογίες.

Μάριος Μαυρίδης, βουλευτής Κερύνειας

Ασώματος: Εκδηλώσεις

Για ακόμη μία χρονιά, την 39η από τον ξεριζωμό μας του 1974, ο Ασώματος τίμησε τον προστάτη του Μιχαήλ Αρχάγγελο με κάθε λαμπρότητα. Στις 5 Σεπτεμβρίου έγινε ο εσπερινός και στις 6 Σεπτεμβρίου η καθιερωμένη λειτουργία, εκδηλώσεις οι οποίες διευθετήθηκαν  όπως συνήθως από τον Κοινοτάρχη και το Κοινοτικό του Συμβούλιο. Πρωτεργάτης όμως όλων των πρωτοβουλιών ήταν και πάλι το Ιστορικό Σωματείο της Ένωσις Νέων Ασωμάτου. Γιατί απλά, όλες οι σκέψεις και πρωτοβουλίες ξεκινούν μέσα από τις τάξεις του Ιστορικού Σωματείου, τους ανθρώπους που το πλαισιώνουν και συχνάζουν σε αυτό αλλά και τους ανθρώπους που επισκέπτονται συχνά το χωριό μας.

Εκτός του εσπερινού και της καθιερωμένης λειτουργίας στον Ασώματο, η Ένωσις Νέων Ασωμάτου πραγματοποίησε την ετήσια συνεστίαση του και την καθιερωμένη πλέον αιμοδοσία του εις μνήμη όλων των νεκρών συγχωριανών μας. Οι δύο αυτές εκδηλώσεις οι οποίες στέφτηκαν με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στο προσωρινό οίκημα του Ε.Ν.Α. στον Άγιο Παύλο.

Στη συνεστίαση της 6ης Σεπτεμβρίου παρευρέθηκαν περίπου 180-200 συγχωριανοί, αριθμός πολύ σημαντικός λαμβάνοντας υπόψιν τους αρκετούς συγχωριανούς που γιόρτασαν κάπου αλλού τη γιορτή τους αλλά και τις οικονομικές δυσκολίες που βιώνουν αρκετά νοικοκυριά λόγω της οικονομικής κρίσης. Κάτι όμως που εντυπωσίασε τους παρευρισκομένους  ήταν η συμμετοχή όλων των μελών του Δ.Σ. της ΕΝΑ καθώς και αρκετών νέων στη όσο το δυνατόν άρτια διοργάνωση της εκδήλωσης. Για ακόμη μία φορά, τα μηνύματα που στάληκαν  είναι πολλά. Η ΕΝΑ Ασωμάτου τιμά την Ιστορία της, και παραμένει ο ενωτικός κρίκος του Ασωμάτου άσχετα από ποιούς διοικείται. Οι συγχωριανοί έδειξαν ακόμη μία φορά το σεβασμό τους προς το σωματείο και την εκτίμηση τους στους ανθρώπους που το υπηρετούν. Γιατί απλά, στο Σωματείο  δεν υπάρχει κανένα προσωπικό και κομματικό συμφέρον και καμία διάθεση αυτοπροβολής από τους ανθρώπους του, οι οποίοι έχουν ως μοναδικό κίνητρο την προσφορά.

Read more: Ασώματος: Εκδηλώσεις

ΟΜΟΡΦΟ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ

 

Πάνω σ’ένα ύψωμα βρίσκεται ένα χωριό

βρίσκεται ένα χωριό που΄χω μέσα στη καρδιά.

Χρόνια το περπάτησα και πολύ το λάτρεψα

τώρα όμως βρίσκεται σε ξένα χέρια πια

----------------

Ρεφρέν: Όμορφο μικρό χωριό

Καρπάσσια μου σε αγαπώ

Καρπάσσια μου σε αγαπώ

Να’ξέρες πόσο πονώ

----------------

Είς τα στενά δεν περπατούν κοπέλια πιο με κοπελιές

μα ούτε χτίζουνε φωλιές τα πουλάκια στις αυλές.

Ζουμπούλια, κρίνα και μπαξές δεν ανθίζουν τις αυγές

Μα ούτε ξαναμύρισε γιασεμί και κατιφές

----------------

Σαν ξωκλήσι έρημο το δικό μου το χωριό

και βουβό πια έμεινε το καμπαναριό

και στον τίμιο σταυρό θα φωνάξω θα το πω

χωρίς εσένα δεν μπορώ Καρπάσσια μου σε αγαπώ.


Στιχοι μουσικη Τωνης Σολωμου

enasomatou IT Team