Η Ευρώπη στηρίζει έμπρακτα την Κύπρο

 

Η αύξηση της χρηματοδότησης στα ευρωπαϊκά προγράμματα που προορίζονται για την Κύπρο, αποτελεί επιτυχία της κυβέρνησης και ένδειξη της συνεχούς υποστήριξης και αλληλεγγύης που επιδεικνύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την Κύπρο.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αίτημα του Προέδρου Αναστασιάδη για αύξηση στο ποσοστό χρηματοδότησης στα ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία έχουν πρόσβαση κυπριακοί φορείς κατά την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, στα πλαίσια του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.  Ως γνωστόν, η κάθε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) συνεισφέρει στα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και στη συνέχεια διεκδικεί χρήματα από αυτά κατά τρόπο ανταγωνιστικό.  Τα προγράμματα της ΕΕ αφορούν επενδύσεις σε υποδομές, ανάπτυξη, τεχνολογία, καινοτομία, πληροφορική, περιβάλλον, αγροτική οικονομία, πολιτισμό, απασχόληση κλπ.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί τα προτεινόμενα έργα και αν θεωρηθούν καλές επενδύσεις, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί τα χρήματα.  Είναι πιθανόν, μια χώρα μέλος της ΕΕ να απορροφήσει λιγότερα ή περισσότερα χρήματα μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων, σε σχέση με αυτά που έχει συνεισφέρει.  Η Κύπρος θεωρείται ως μια από τις χώρες που απορροφά περισσότερα από όσα συνεισφέρει.  Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης που η ΕΕ θα διαθέσει για την Κύπρο ανέρχεται γύρω στα €874 εκατομμύρια για την περίοδο από το 2014 μέχρι το 2020.  Αρχικά, το ποσό αυτό ήταν €674 εκατομμύρια με ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 60%.  €526 εκατομμύρια για την πολιτική συνοχής, €118 για αγροτική ανάπτυξη και €30 εκατομμύρια για την αλιεία. 

Read more: Η Ευρώπη στηρίζει έμπρακτα την Κύπρο

Προϋπολογισμός στόχευσης και ανάπτυξης

Παρά το γεγονός ότι οι προβλεπόμενες δημόσιες δαπάνες για το 2014, είναι μειωμένες κατά €626 εκατομμύρια ή 10% σε σχέση με το 2013, των τόκων επί του δημόσιου χρέους, ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2014 είναι αναπτυξιακός και στοχευμένος.  Οι προβλεπόμενες δαπάνες του κράτους εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών ροών, δαπάνες για τόκους και πληρωμές προηγουμένων ετών ανέρχονται στα €5,599 εκατομμύρια, ενώ τα προβλεπόμενα έσοδα ανέρχονται σε €5,639 εκατομμύρια.  Αν λάβει κανείς υπόψη και τις δαπάνες για τους τόκους επί του υφιστάμενου χρέους τότε οι συνολικές δαπάνες αυξάνονται κατά €782 εκατομμύρια.  Με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) να ανέρχεται στα €16 δις και κάτι στο τέλος του 2013, τότε το κράτος ξοδεύει γύρω στο 4.8% από την ανάπτυξη της οικονομίας για να πλερώνει τόκους.  Αξίζει τον κόπο να κατανοήσουμε ότι το δημόσιο χρέος «κατατρώει» τα σωθικά της οικονομίας και ότι η μείωση του χρέους και η επίτευξη ισοσκελισμένου προϋπολογισμού είναι εργαλεία ανάπτυξης.  Όπως και να έχουν τα πράγματα, ο προτεινόμενος προϋπολογισμός για το 2014 δεν είναι απλά περικοπές δεξιά και αριστερά.  Οι περικοπές στις δαπάνες προέρχονται κυρίως από εξοικονομήσεις αχρείαστων σπαταλών καθώς επίσης και από τη στόχευση των κοινωνικών παροχών.  Για παράδειγμα, το Υπουργείο Εργασίας εξοικονόμησε €50 εκατομμύρια από το δημόσιο βοήθημα λόγω περισσότερης στόχευσης και πιο αποτελεσματικού ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  Οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα με φειδώ και απόλυτη στόχευση. 

Read more: Προϋπολογισμός στόχευσης και ανάπτυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΩΜΑΤΟΥ

Με λύπη μας πληροφορηθήκαμε μέσω των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, την παραίτηση 4 μελών της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Ασωμάτου, τα οποία ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν στο διάστημα των 9 μηνών    που διετέλεσαν μέλη της επιτροπής.

Σαν εκκλησιαστική επιτροπή, δεν επιθυμούμε να σχολιάσουμε τους λόγους παραίτησης τους, σεβόμενοι  την επιθυμία τους να μην συνεχίσουν,  αλλά και για να αποφύγουμε την άσκοπη αντιπαράθεση που πιθανό να προκαλέσει ζημιά στο αγαπημένο μας χωριό. Χαιρετίζουμε όμως την προθυμία τους να συνεχίσουν να εργάζονται και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο χωριό μας.

Τα εναπομείναντα 9 μέλη της επιτροπής, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με σεβασμό προς όλους τους συγχωριανούς μας, υλοποιώντας τους στόχους τούς οποίους έχει θέσει η επιτροπή στις πρώτες συνεδρίες της, μέσα στα πλαίσια των όρων εντολής του Αρχιεπισκόπου μας και των κανονισμών λειτουργίας των Εκκλησιαστικών Επιτροπών.

Η βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού στην Κύπρο

Η βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού είναι μια μεγάλη πρόκληση για την κυπριακή κοινωνία στις επόμενες δεκαετίες.  Το συνταξιοδοτικό είναι ένα πρόβλημα για το οποίο αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα σήμερα, τότε αύριο θα είναι αργά.  Πρέπει λοιπόν, το συνταξιοδοτικό σχέδιο του κράτους να παρακολουθείται συνεχώς και να προσαρμόζεται ανάλογα με τις εξελίξεις και τις αλλαγές στα δεδομένα.    Η αναλογιστική μελέτη του 2009 καταδείκνυε ότι το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (διότι περί σχεδίου πρόκειται και όχι περί ταμείου), ήταν βιώσιμο μέχρι το 2048.  Η ειδική αναλογιστική μελέτη του 2011, με βάση και τις πρόνοιες του μνημονίου, δείχνει ότι το σχέδιο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να αντέξει μέχρι το 2060.  Ο κύριος λόγος για τον οποίο το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναμένεται ότι θα αντέξει μέχρι το 2060 είναι η σταδιακή αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, δηλαδή το έτους κατά το οποίο το Σχέδιο θα ξεκινήσει να πλερώνει ένα δικαιούχο.  Ως γνωστόν, το όριο συνταξιοδότησης, θα φτάσει πολύ σύντομα στο 65 και από εκεί και πέρα θα προσαρμόζεται αυτόματα αναλόγως του προσδόκιμου ζωής, το οποίο σήμερα είναι 80 χρόνια.  Με βάση τις εκτιμήσεις της μελέτης το προσδόκιμο ζωής θα αυξάνεται σταδιακά και μέχρι το 2060 θα φτάσει τα 85 χρόνια.  Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, το όριο συνταξιοδότησης μέχρι τότε θα φτάσει τα 70 χρόνια.  Με λίγα λόγια, η μελέτη θεωρεί ότι το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα πλερώνει τον κύπριο ασφαλιζόμενο κατά μέσο όρο 15 χρόνια.  Γενικά οι παραδοχές της μελέτης είναι λογικές, εκτός από δύο, αυτή που αφορά τους μισθούς και αυτή που αφορά το εργατικό δυναμικό για τις επόμενες δεκαετίες. 

Read more: Η βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού στην Κύπρο

Αφού πλερώνεις που πλερώνεις

Τραγικό λάθος της προηγούμενης κυβέρνησης αποτελεί η μη φορολόγηση του εφάπαξ των εργαζομένων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, αφού πέρα από την απώλεια σημαντικών εσόδων για το κράτος, προκαλεί τη μαζική φυγή των εργαζομένων και σωρεία προβλημάτων στη λειτουργία της κρατικής μηχανής. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της δημόσιας υπηρεσίας, οι πρόωρες αφυπηρετήσεις (δηλαδή πέρα από τις κανονικές) από την δημόσια υπηρεσία ήταν 344 το 2011και 734 το 2012, ενώ για το 2013 αναμένεται ότι θα ξεπεράσουν τους 1,000.  Τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν αυτούς που αφυπηρετούν πρόωρα από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.  Οι εργαζόμενοι που αφυπηρετούν πρόωρα είναι συνήθως κοντά στο όριο συνταξιοδότησης και ο λόγος που αφυπηρετούν είναι η ενδεχόμενη φορολόγηση του εφάπαξ, δηλαδή του «δώρου» που λαμβάνουν από την κυβέρνηση για την υπηρεσία που πρόσφεραν στο δημόσιο.  Το εφάπαξ, για όσους έχουν κλείσει 400 μήνες εργασίας στο δημόσιο, είναι περίπου ίσο με τέσσερις και πέντε φορές την ετήσια σύνταξη, ανάλογα με το πότε αφυπηρετεί ο εργαζόμενος.   Η σύνταξη του δημοσίου υπαλλήλου ισούται με το μισό του τελευταίου του μισθού.  Αν το εφάπαξ πλερωνόταν σε μηνιαίες δόσεις ισόβια, θα αποτελούσε το 25% του τελευταίου μισθού.  Σύνταξη και εφάπαξ μαζί σε μηνιαίες δόσεις αποτελούν το 75% του τελευταίου μισθού.

Read more: Αφού πλερώνεις που πλερώνεις

enasomatou IT Team