Προϋπολογισμός στόχευσης και ανάπτυξης

Παρά το γεγονός ότι οι προβλεπόμενες δημόσιες δαπάνες για το 2014, είναι μειωμένες κατά €626 εκατομμύρια ή 10% σε σχέση με το 2013, των τόκων επί του δημόσιου χρέους, ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2014 είναι αναπτυξιακός και στοχευμένος.  Οι προβλεπόμενες δαπάνες του κράτους εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών ροών, δαπάνες για τόκους και πληρωμές προηγουμένων ετών ανέρχονται στα €5,599 εκατομμύρια, ενώ τα προβλεπόμενα έσοδα ανέρχονται σε €5,639 εκατομμύρια.  Αν λάβει κανείς υπόψη και τις δαπάνες για τους τόκους επί του υφιστάμενου χρέους τότε οι συνολικές δαπάνες αυξάνονται κατά €782 εκατομμύρια.  Με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) να ανέρχεται στα €16 δις και κάτι στο τέλος του 2013, τότε το κράτος ξοδεύει γύρω στο 4.8% από την ανάπτυξη της οικονομίας για να πλερώνει τόκους.  Αξίζει τον κόπο να κατανοήσουμε ότι το δημόσιο χρέος «κατατρώει» τα σωθικά της οικονομίας και ότι η μείωση του χρέους και η επίτευξη ισοσκελισμένου προϋπολογισμού είναι εργαλεία ανάπτυξης.  Όπως και να έχουν τα πράγματα, ο προτεινόμενος προϋπολογισμός για το 2014 δεν είναι απλά περικοπές δεξιά και αριστερά.  Οι περικοπές στις δαπάνες προέρχονται κυρίως από εξοικονομήσεις αχρείαστων σπαταλών καθώς επίσης και από τη στόχευση των κοινωνικών παροχών.  Για παράδειγμα, το Υπουργείο Εργασίας εξοικονόμησε €50 εκατομμύρια από το δημόσιο βοήθημα λόγω περισσότερης στόχευσης και πιο αποτελεσματικού ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  Οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα με φειδώ και απόλυτη στόχευση. 

Read more: Προϋπολογισμός στόχευσης και ανάπτυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΩΜΑΤΟΥ

Με λύπη μας πληροφορηθήκαμε μέσω των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, την παραίτηση 4 μελών της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Ασωμάτου, τα οποία ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν στο διάστημα των 9 μηνών    που διετέλεσαν μέλη της επιτροπής.

Σαν εκκλησιαστική επιτροπή, δεν επιθυμούμε να σχολιάσουμε τους λόγους παραίτησης τους, σεβόμενοι  την επιθυμία τους να μην συνεχίσουν,  αλλά και για να αποφύγουμε την άσκοπη αντιπαράθεση που πιθανό να προκαλέσει ζημιά στο αγαπημένο μας χωριό. Χαιρετίζουμε όμως την προθυμία τους να συνεχίσουν να εργάζονται και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο χωριό μας.

Τα εναπομείναντα 9 μέλη της επιτροπής, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με σεβασμό προς όλους τους συγχωριανούς μας, υλοποιώντας τους στόχους τούς οποίους έχει θέσει η επιτροπή στις πρώτες συνεδρίες της, μέσα στα πλαίσια των όρων εντολής του Αρχιεπισκόπου μας και των κανονισμών λειτουργίας των Εκκλησιαστικών Επιτροπών.

Η βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού στην Κύπρο

Η βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού είναι μια μεγάλη πρόκληση για την κυπριακή κοινωνία στις επόμενες δεκαετίες.  Το συνταξιοδοτικό είναι ένα πρόβλημα για το οποίο αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα σήμερα, τότε αύριο θα είναι αργά.  Πρέπει λοιπόν, το συνταξιοδοτικό σχέδιο του κράτους να παρακολουθείται συνεχώς και να προσαρμόζεται ανάλογα με τις εξελίξεις και τις αλλαγές στα δεδομένα.    Η αναλογιστική μελέτη του 2009 καταδείκνυε ότι το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (διότι περί σχεδίου πρόκειται και όχι περί ταμείου), ήταν βιώσιμο μέχρι το 2048.  Η ειδική αναλογιστική μελέτη του 2011, με βάση και τις πρόνοιες του μνημονίου, δείχνει ότι το σχέδιο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να αντέξει μέχρι το 2060.  Ο κύριος λόγος για τον οποίο το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναμένεται ότι θα αντέξει μέχρι το 2060 είναι η σταδιακή αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, δηλαδή το έτους κατά το οποίο το Σχέδιο θα ξεκινήσει να πλερώνει ένα δικαιούχο.  Ως γνωστόν, το όριο συνταξιοδότησης, θα φτάσει πολύ σύντομα στο 65 και από εκεί και πέρα θα προσαρμόζεται αυτόματα αναλόγως του προσδόκιμου ζωής, το οποίο σήμερα είναι 80 χρόνια.  Με βάση τις εκτιμήσεις της μελέτης το προσδόκιμο ζωής θα αυξάνεται σταδιακά και μέχρι το 2060 θα φτάσει τα 85 χρόνια.  Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, το όριο συνταξιοδότησης μέχρι τότε θα φτάσει τα 70 χρόνια.  Με λίγα λόγια, η μελέτη θεωρεί ότι το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα πλερώνει τον κύπριο ασφαλιζόμενο κατά μέσο όρο 15 χρόνια.  Γενικά οι παραδοχές της μελέτης είναι λογικές, εκτός από δύο, αυτή που αφορά τους μισθούς και αυτή που αφορά το εργατικό δυναμικό για τις επόμενες δεκαετίες. 

Read more: Η βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού στην Κύπρο

Αφού πλερώνεις που πλερώνεις

Τραγικό λάθος της προηγούμενης κυβέρνησης αποτελεί η μη φορολόγηση του εφάπαξ των εργαζομένων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, αφού πέρα από την απώλεια σημαντικών εσόδων για το κράτος, προκαλεί τη μαζική φυγή των εργαζομένων και σωρεία προβλημάτων στη λειτουργία της κρατικής μηχανής. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της δημόσιας υπηρεσίας, οι πρόωρες αφυπηρετήσεις (δηλαδή πέρα από τις κανονικές) από την δημόσια υπηρεσία ήταν 344 το 2011και 734 το 2012, ενώ για το 2013 αναμένεται ότι θα ξεπεράσουν τους 1,000.  Τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν αυτούς που αφυπηρετούν πρόωρα από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.  Οι εργαζόμενοι που αφυπηρετούν πρόωρα είναι συνήθως κοντά στο όριο συνταξιοδότησης και ο λόγος που αφυπηρετούν είναι η ενδεχόμενη φορολόγηση του εφάπαξ, δηλαδή του «δώρου» που λαμβάνουν από την κυβέρνηση για την υπηρεσία που πρόσφεραν στο δημόσιο.  Το εφάπαξ, για όσους έχουν κλείσει 400 μήνες εργασίας στο δημόσιο, είναι περίπου ίσο με τέσσερις και πέντε φορές την ετήσια σύνταξη, ανάλογα με το πότε αφυπηρετεί ο εργαζόμενος.   Η σύνταξη του δημοσίου υπαλλήλου ισούται με το μισό του τελευταίου του μισθού.  Αν το εφάπαξ πλερωνόταν σε μηνιαίες δόσεις ισόβια, θα αποτελούσε το 25% του τελευταίου μισθού.  Σύνταξη και εφάπαξ μαζί σε μηνιαίες δόσεις αποτελούν το 75% του τελευταίου μισθού.

Read more: Αφού πλερώνεις που πλερώνεις

Η Ελλάδα βλέπει φως στο τέλος της σήραγγας

Μετά από δύο πακέτα διάσωσης και δύο κουρέματα του δημοσίου χρέους της, η Ελλάδα επιτέλους βλέπει φως στην άκρη της σήραγγας.   Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της κυβέρνησης, αλλά και των οίκων αξιολόγησης, η Ελλάδα θα εξέλθει της ύφεσης το 2014 και θα παράγει και πρωτογενές πλεόνασμα.   Πρωτογενές πλεόνασμα σημαίνει ότι τα έσοδα του κράτους καλύπτουν τις δαπάνες και περισσεύουν και χρήματα για καταβολή μέρους των τόκων από το τεράστιο χρέος.  Η Ελλάδα αναμένει παράλληλα ότι σε περίπου ένα χρόνο θα μπορεί να αντλήσει χρήματα από τις διεθνείς αγορές, δηλαδή, οι διεθνείς επενδυτές θα δανείζουν και πάλι την Ελλάδα σε κάποιο λογικό επιτόκιο.  Το ευχάριστο είναι ότι η Ελλάδα δεν θα δανείζεται για να καλύψει ελλείμματα αλλά για να αναχρηματοδοτεί τα χρέη που λήγουν, όπως κάνουν και οι υπόλοιπες χώρες.  Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι οι άλλες χώρες, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία, δανείζονται από τις αγορές όχι μόνο για την αναχρηματοδότηση του χρέους τους αλλά και για να καλύψουν ελλείμματα.  Μετά από μια πολυετή και σκληρή δημοσιονομική προσαρμογή, το κράτος δεν θα παράγει νέο χρέος.  Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν θα αυξάνει το χρέος της, το πρόβλημα που παραμένει είναι το ύψος του χρέους, το οποίο, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Ελληνικής κυβέρνησης, θα μειωθεί στα €319.4 δισεκατομμύρια και θα αποτελεί το 174.5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). 

Read more: Η Ελλάδα βλέπει φως στο τέλος της σήραγγας

enasomatou IT Team