Υποχρεωτική θα πρέπει να είναι η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) καλεί εργαζόμενους και ανέργους να πιστοποιήσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, και μάλιστα δωρεάν.  Το ενδιαφέρον όμως είναι πολύ χαμηλό διότι η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων είναι εθελοντική.  Αν η πιστοποίηση ήταν υποχρεωτική, τότε όχι μόνο θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον αλλά θα συνέβαλλε στην κατοχύρωση των τεχνικών επαγγελμάτων, στην αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών και στη μείωση της ανεργίας.  Η υποχρεωτική πιστοποίηση και ταυτόχρονα κατοχύρωση στα τεχνικά επαγγέλματα θα μπορούσε να ελκύσει περισσότερους σπουδαστές στα τεχνικά επαγγέλματα με αποτέλεσμα να αλλάξει και το ισοζύγιο των σπουδαστών που ακολουθούν ακαδημαϊκούς κλάδους σπουδών σε σχέση με τους τεχνικούς κλάδους.  Θα μπορεί δηλαδή ένας απόφοιτος λυκείου να ακολουθήσει κάποιο τεχνικό επάγγελμα, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι το επάγγελμα του θα έχει υπόσταση και θα είναι κατοχυρωμένο.  Σήμερα, το 80% των αποφοίτων των λυκείων ακολουθούν ακαδημαϊκά προγράμματα στα πανεπιστήμια ενώ ελάχιστοι ακολουθούν τεχνικά επαγγέλματα. 

Read more: Υποχρεωτική θα πρέπει να είναι η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων

Τεστ αντοχής αλά Κυπριακά στις τράπεζες της Ευρωζώνης

Μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες αξιολόγησης του τραπεζικού συστήματος στην ευρωζώνη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιχειρεί μαζί με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών μια τρίτη αξιολόγηση των μεγάλων τραπεζών της ευρωζώνης.  Συγκεκριμένα, μέσα στον Νοέμβριο ξεκινά μια ενδελεχής εξέταση των ισολογισμών 130 μεγάλων τραπεζών της ευρωζώνης και μια σειρά από τεστ αντοχής (stresstests), περιλαμβανομένων και κάποιων από την Κύπρο.  Στόχος των τεστ αντοχής είναι να αφαιρέσουν από τις αγορές οποιεσδήποτε αμφιβολίες από επενδυτές και καταθέτες και να εμπεδώσουν περισσότερη εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα της ευρωζώνης.  Ουσιαστικά, αυτό που θα γίνει στις μεγάλες τράπεζες της ευρωζώνης μέσα στους επόμενους 12 μήνες, είναι κάτι ανάλογο που έχει γίνει και στην Κύπρο από την Pimco, δηλαδή, η αξιολόγηση των δανείων και ο υπολογισμός των επιπρόσθετων κεφαλαιακών αναγκών της κάθε τράπεζας ξεχωριστά.  Ως γνωστόν, οι τράπεζες της ευρωζώνης θα πρέπει να διαθέτουν κεφαλαιακή επάρκεια ύψους 8% (9% για την τις κυπριακές τράπεζες, λόγω αυξημένου κινδύνου) για να καλύπτουν πιθανές ζημιές από μη επισφάλειες.  Δηλαδή, η κάθε τράπεζα στην ευρωζώνη θα πρέπει να διαθέτει το 8% των δανείων που έχει χορηγήσει σε ίδια κεφάλαια (των μετόχων της) σε ρευστά διαθέσιμα.  

Read more: Τεστ αντοχής αλά Κυπριακά στις τράπεζες της Ευρωζώνης

Οι προεκτάσεις της κεφαλαιοποίησης της Ελληνικής Τράπεζας

Ως η πλέον σημαντική εξέλιξη στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου χαρακτηρίζεται η ανακεφαλαιοποίηση της Ελληνικής Τράπεζας με φρέσκα κεφάλαια από εγχώριους και ξένους επενδυτές και όχι με τα χρήματα των φορολογουμένων ή των καταθετών.  Το έντονο ενδιαφέρον που επέδειξαν εγχώριοι και ξένοι επενδυτές ήταν ότι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, δεδομένου ότι πριν έξι μήνες υπέστη κούρεμα καταθέσεων.  Ούτε και ο πιο αισιόδοξος αναλυτής δεν θα μπορούσε να προβλέψει ότι το κυπριακό τραπεζικό σύστημα θα ανακτούσε μέρος της χαμένης εμπιστοσύνης του έξι μήνες μετά το κούρεμα καταθέσεων.  Τώρα οι καταθέτες μπορούν να νιώθουν περισσότερο ασφαλής και αναμένεται ότι θα τερματίσουν ή θα μειώσουν τις αναλήψεις τους από τις κυπριακές τράπεζες διότι οι κυπριακές τράπεζες είναι συγκοινωνούντα δοχεία. 

Read more: Οι προεκτάσεις της κεφαλαιοποίησης της Ελληνικής Τράπεζας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρωτοβουλία 'One of Us'

 

Η εκστρατεία για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 'One of Us' έληξε την 1ην Νοεμβρίου 2013. Η Κύπρος πέτυχε και ξεπέρασε το στόχο των υπογραφών που είχε τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαιτούντο 4500 υπογραφές και έχουμε φτάσει στις 6821 δηλαδή σε ποσοστό 151,58%. Αυτό έγινε κατορθωτό με τις προσπάθειες πολλών εθελοντών και τη στήριξη από την Καθολική και την Ορθόδοξο Εκκλησία. Ο πίνακας που επισυνάπτεται εκδόθηκε από τα γραφεία της Επιτροπής για την Πρωτοβουλία 'One of Us' που εδρεύει στις Βρυξέλλες. Τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε και από την ιστοσελίδα http://www.oneofus.eu/ και στη διεύθυνση http://www.oneofus.eu/situation-per-country/

Θετικές εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα

Μετά από αρκετό καιρό, πνέει άνεμος αισιοδοξίας στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα.  Το  ενδιαφέρον ξένων επενδυτών και η επιτυχημένη ανακεφαλαιοποίηση της Ελληνικής Τράπεζας, δείχνουν ξεκάθαρα ότι το κυπριακό τραπεζικό σύστημα είναι ελκυστικό και  μπορεί να επιβιώσει.  Παρά την ψήφο εμπιστοσύνης από τους ξένους επενδυτές, το τραπεζικό σύστημα παραμένει ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της οικονομίας λόγω των μη εξυπηρετούμενων δανείων.  Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο τέλος του 2012 ανήλθαν στα €15.4 δισεκατομμύρια.  Κάποια από αυτά θα καταλήξουν ως επισφαλή, δηλαδή πραγματικές ζημιές για τις τράπεζες.  Όλες οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο είναι κεφαλαιοποιημένες υπέρ του κανονικού για να μπορέσουν να απορροφήσουν τις επισφάλειες από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στα επόμενα τρία χρόνια.  Όμως, ο κίνδυνος αύξησης των επισφαλειών περισσότερο από ότι προβλέπεται στην ανάλυση της Pimco παραμένει.  Αν η ύφεση της οικονομίας είναι μεγαλύτερη από το 8% φέτος και 5% το 2014, τότε οι επισφάλειες θα είναι σαφώς περισσότερες, και ενδεχομένως οι τράπεζες να χρειαστούν περισσότερα κεφάλαια για να είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες.  Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών όμως μας δίδει το δικαίωμα να ελπίζουμε.  Αν οι ξένοι επενδυτές εμπιστεύονται το κυπριακό τραπεζικό σύστημα, πόσο μάλλον εμείς, οι κύπριοι επενδυτές και καταθέτες, που έχουμε και ένα λόγο παραπάνω.   Το έντονο ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών ενδέχεται να επιλύσει το μεγάλο πρόβλημα της «έλλειψης εμπιστοσύνης» στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου.  Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα θα συμβάλει καθοριστικά στην βιωσιμότητα των κυπριακών τραπεζών μεσοπρόθεσμα.  Δηλαδή, η ανάκτηση εμπιστοσύνης θα προσφέρει χρόνο στις τράπεζες να ασχοληθούν με περισσότερη προσοχή στο άλλο μεγάλο πρόβλημα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.  Τα δάνεια αυτά θα πρέπει να τύχουν της καλύτερης δυνατής διαχείρισης από τις τράπεζες.  Σίγουρα οι μαζικές εκποιήσεις ακινήτων δεν είναι η καλύτερη λύση αλλά χωρίς εκποιήσεις, οι τράπεζες δεν θα μπορέσουν να έχουν χρήματα ούτε για να λειτουργήσουν, αλλά ούτε και για να χορηγήσουν νέα δάνεια.  Άλλωστε, όταν μια τράπεζα δεν προβαίνει σε εκποιήσεις, οι καταθέτες δεν θα νιώθουν ασφαλής και θα αποσύρουν τις καταθέσεις τους. 

Read more: Θετικές εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα

enasomatou IT Team