Απλές λύσεις για το φόρο ιδιοκτησίας

Η αναστάτωση που προκλήθηκε με το φόρο ιδιοκτησίας θα μπορούσε εύκολα να αποφευχθεί με κάποιες απλές τροποποιήσεις στους συντελεστές φορολόγησης.  Ο συντελεστής φορολογίας ακίνητης ιδιοκτησίας θα μπορούσε αρχικά να αυξάνεται κλιμακωτά προς τα πάνω και στη συνέχεια να μειώνεται επίσης κλιμακωτά. 

Δηλαδή, αντί ο συντελεστής φορολογίας να παραμένει στο 1% για περιουσίες άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, να μειώνεται στο 0.8% όταν η περιουσία υπερβαίνει τα €2 εκατομμύρια, στο 0.6% για το επόμενο εκατομμύριο κλπ.  Όταν η περιουσία υπερβαίνει τα €5 εκατομμύρια, ο συντελεστής θα διαμορφωθεί στο 0.2% (2 τοις χιλίοις)  και θα παραμείνει σταθερός για οποιοδήποτε ποσό περιουσίας.  Με τον τρόπο αυτό, ο φόρος ιδιοκτησίας δεν θα είναι εξοντωτικός για μεγάλες επιχειρήσεις και θα επηρεάσει λιγότερο την οικονομική δραστηριότητα. 

 

Οι φορολογικοί συντελεστές που αναφέρονται πιο πάνω είναι ενδεικτικοί και όχι κατ’ ανάγκη αυτοί που πρέπει να είναι, η κυβέρνηση όμως μπορεί να υπολογίσει τους συντελεστές που θα μπορούσαν να επιφέρουν τα ποθητά έσοδα.  Για να είμαστε πιο κατανοητοί, ας δούμε ένα παράδειγμα.  Με την προτεινόμενη νομοθεσία της κυβέρνησης, περιουσίες μέχρι και €1 εκατομμύριο (με τιμές του 80 προσαρμοσμένες με τον πληθωρισμό μέχρι σήμερα) θα πληρώνει €6,100 ενώ για κάθε επιπρόσθετο εκατομμύριο ευρώ σε περιουσία ο φόρος είναι €10,000.  Δηλαδή, περιουσία που αξίζει €5 εκατομμύρια θα πληρώσει €46,100 ετησίως. Με τις τροποποιήσεις που εισηγούμαστε το ποσό αυτό θα ανέλθει στα €34,100.  Για περιουσία ύψους €10,000, ο φόρος με βάσει τις προτεινόμενες κλίμακες της κυβέρνησης θα είναι €96,100 ενώ με την τροποποίηση που εισηγούμαστε, €44,100 (επειδή το ποσό που υπερβαίνει τα €5 εκατομμύρια θα φορολογείται στο 0.2%). 

Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις ο φόρος ιδιοκτησίας αυξάνεται μεν αλλά δεν εξοντώνει την επιχειρηματική δραστηριότητα.  Φανταστείτε μια επιχείρηση που διαθέτει περιουσία ύψους €20 εκατομμυρίων, να πληρώνει φόρο ιδιοκτησίας €196,100, και μάλιστα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα χρέη της.  Η προτεινόμενη φορολογία της κυβέρνησης προσφέρει κίνητρα στους μεγαλοκτηματίες και επιχειρήσεις που κατέχουν μεγάλες ιδιοκτησίες να αποφύγουν το φόρο με διάφορα «κόλπα», όπως μεταβιβάζοντας περιουσία σε άτομα της οικογένειας (είναι και δωρεάν), ή σε διάφορες εταιρείες κλπ.  

Η πιθανότητα η κυβέρνηση να μην καταφέρει να εισπράξει τα €70 εκατομμύρια που υπολογίζει είναι αρκετά μεγάλη. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις όμως μειώνουν αυτή την πιθανότητα και καθιστούν το φόρο αυτό πιο δίκαιο, όσο δίκαιος μπορεί να είναι αυτός ο φόρος.  Η ειρωνεία είναι ότι ο φόρος ιδιοκτησίας είναι ο πλέον δίκαιος φόρος, όταν επιβάλλεται σωστά.  Ο φόρος αυτός θα έπρεπε να είναι τοπικού χαρακτήρα, και επιβάλλεται από την κάθε τοπική αρχή, ως χρέωση για τις υπηρεσίες που προσφέρει.  Δηλαδή, ο κάθε δήμος θα πρέπει να χρεώνει τους δημότες του για τις υπηρεσίες που προσφέρει σε αυτούς και τις περιουσίες τους.  Έτσι, ο κάθε δήμος θα είναι αυτόνομος και δεν θα χρειάζεται τη στήριξη του κράτους ενώ το κράτος δεν θα είναι υποχρεωμένο να συντηρεί σπάταλους δήμους. Αυτό όμως είναι μια άλλη ιστορία!

Μάριος Μαυρίδης

Βουλευτής Κερύνειας

enasomatou IT Team