ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

    ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΣΩΜΑΤΟΥ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσις Νέων Ασωμάτου κατά την συνεδρία του που έγινε  στις 5.4.2023 αποφάσισε την σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023 και ώρα 6.30 μ.μ. στο οίκημα της στη Λακατάμια. 

Σύμφωνα με το Καταστατικό οι κύριες εργασίες της Συνέλευσης είναι  οι ακόλουθες: 

α)  Έκθεση των πεπραγμένων από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα ή από άλλο μέλος του Δ.Σ.  

β)  Έκθεση της οικονομικής κατάστασης από τον ταμία και Έκθεση των Ελεγκτών

γ)  Προγραμματισμός δραστηριοτήτων και εισηγήσεις μελών

δ)  Ενημέρωση για τις εργασίες που υπολοίπονται στο υφιστάμενο νέο μας οίκημα.

ε)  Αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Συνέλευση έχουν τα μέλη που έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους και για το τρέχον έτος 2023.  Γιαυτό παρακαλούνται τα μέλη να τακτοποιήσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους γιατί, σύμφωνα με το Καταστατικό, μετά την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης δεν είναι δυνατή η τακτοποίηση των συνδρομών.

Γιάννης  Κοντός                                                           Μάριος Χατζηζωρζής  

 Πρόεδρος                                                                     Γενικός Γραμματέας

 26 Απριλίου, 2023

enasomatou IT Team