Λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο

Ακόμα και να το ήθελε, η τροϊκα δεν μπορεί να χαλαρώσει τα κριτήρια της στην παραχώρηση οικονομικής στήριξης προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Στην διαπραγμάτευση που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα, η τροϊκα είναι υποχρεωμένη να κινηθεί μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια, τα οποία καθορίσουν και τους κανόνες της οικονομικής στήριξης. Ουσιαστικά, η τροϊκα αντιπροσωπεύει τον μόνιμο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ ή EMS), ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την αρχή του 2013, αντικαθιστώντας τον προσωρινό Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Διευκόλυνσης ή άλλως EFSF. O Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας είναι απλά μια τράπεζα, η οποία μάλιστα λειτουργεί όπως μια τράπεζα. Η τράπεζα αυτή λοιπόν, έχει σήμερα στη διάθεση της ίδια κεφάλαια ύψους €80 δισεκατομμύρια, τα οποία έχουν συνεισφέρει 26 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Μεγάλη Βρετανία δεν ήθελε να συμμετέχει. Τα κεφάλαια αυτά δυνατόν να αυξηθούν αν παραστεί ανάγκη. Η τράπεζα ΕΜΣ χρησιμοποιεί τα κεφάλαια αυτά ως εξασφάλιση για να εκδίδει ομόλογα προς τους επενδυτές σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως ακριβώς κάνουν οι κυβερνήσεις όταν δανείζονται από τις αγορές.

Οι επενδυτές αγοράζουν τα ομόλογα που εκδίδει ο ΕΜΣ (ουσιαστικά δανείζουν τον ΕΜΣ) βασιζόμενοι στην αξιοπιστία και στη φερεγγυότητα του ΕΜΣ, ότι δηλαδή δεν θα χάσουν τα χρήματα τους. Ο μηχανισμός ΕΜΣ έχει ήδη βαθμολογηθεί από τους οίκους αξιολόγησης με άριστα, ΑΑΑ, έτσι μπορεί να δανείζεται με πολύ χαμηλό επιτόκιο, γύρω στο 2%. Στη συνέχεια, ο ΕΜΣ δανείζει τις κυβερνήσεις που είναι μέλη του μηχανισμού και τα οποία χρειάζονται οικονομική στήριξη με χαμηλό επιτόκιο, γύρω στο 3%. Ο ΕΜΣ δανείζει τις κυβερνήσεις όπως μια τράπεζα δανείζει τους πελάτες της. Το πρώτο μέλημα του δανειστή είναι να πάρει τα χρήματα του πίσω, για να μπορεί να διατηρεί την άριστη βαθμολογία και να συνεχίσει να δανείζεται με χαμηλό επιτόκιο. Γι’ αυτό το λόγο ο ΕΜΣ έχει δώσει οδηγίες στην τροϊκα να μην κάνει χαλαρώσεις και να διασφαλίσει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ότι οι κυβερνήσεις που δανείζονται θα αποπληρώσουν τα δάνεια τους. Γι’ αυτό και η τροϊκα απαιτεί από την κυβέρνηση στην Κύπρο πολύ περισσότερες περικοπές παρά φορολογίες, διότι οι περικοπές είναι πιο αποτελεσματικές παρά οι φορολογίες. Αν κάποια από τα δάνεια που χορηγήθηκαν σε κυβερνήσεις δεν αποφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα ή δεν εισπραχθούν στην ώρα τους, τότε θα υπάρχει κίνδυνος αυτοί που δάνεισαν τον ΕΜΣ να μην πάρουν τα χρήματα τους πίσω. Οι οίκοι αξιολόγησης θα υποβαθμίσουν τον ΕΜΣ, ο οποίος πλέον θα αναγκαστεί να δανείζεται με ψηλότερα επιτόκια και στη συνέχεια να δανείζει τις κυβερνήσεις σε ψηλότερα επιτόκια. Αν δηλαδή ο ΕΜΣ δεν είναι προσεκτικός, τελικά δεν θα μπορέσει να εξυπηρετήσει το σκοπό για τον οποίο συστάθηκε. Η πιο πάνω ανάλυση καταδεικνύει ότι η τροϊκα οφείλει και θα είναι αυστηρή και αντικειμενική στις επικείμενες διαπραγματεύσεις και δεν πρόκειται να επηρεαστεί από τις κοινωνικές ευαισθησίες που δυνατόν να επηρεάζουν εμάς, αλλά ούτε και από πολιτικές σκοπιμότητες που εκφράζονται από κάποιες πολιτικές δυνάμεις. Αυτό, έπρεπε να το είχαμε καλά στο μυαλό μας πριν καταρτίσουμε τις δικές μας προτάσεις, διότι προφανώς, λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο.

 


Μάριος Μαυρίδης, βουλευτής Κερύνειας

 

enasomatou IT Team