Ευχές και Προσευχές για το δικό μας Πατέρα

 

Του κάθ’ ανθρώπου πασ’ τη γη, τα έργα του να κρίνεις,

Τζιαι με κανέναν άλλονε, ποττέ να μην συγκρίνεις.

 

Με τούτα βρίσκεις τον καλόν, βρίσκεις τζιαι τον παττάλην,

Βρίσκεις τζιαι τον καλόκαρτον, Βρίσκεις τζιαι το ρεμάλην.

 

Για έναν άνθρωπο θα πω, που ‘ναι ιερωμένος,

Με του θεού τες Αρετές, που ‘ναι τζιαι προιτζισμένος.

 

Εις τον Ασώματο γεννήθηκε, τζαμαί ‘ν που αναγιώθην,

Μες το χωρκόν της Μαρωνιάς, πρώτα εν που ‘μορφώθην.

 

Αξίωσεν τον ο Θεός, πολλά ψηλά να φτάσει,

Ιερωσύνης τα σκαλιά, ούλα να τα περάσει.

 

Εν ο καλός μας ο παπάς, που εν που το χωρκό μας,

Πάτερ Ιωάννης Ορφανός, ολότελα δικός μας.

 

Τα τελευταία ακούστηκεν, πως έππεσεν στο στρώμα,

Τζιαι πως εν λλίον άρρωστος, είπεν δικό μου στόμα.

 

Έκαμεν εις την κλινική, τζαι στο νοσοκομείον,

Κάπως εθεραπεύτηκεν, σ’ ένα καλό σημείον.

 

Μα είπασιν στο Ίδρυμα, τζείνο του Άγι’ Αντώνη,

Για το καλλύτερο να μπει, τζι’ εσυμφωνήσαν όλοι.

 

Εγιώνη είμαι σίουρος, τζαμαί που τον επήραν,

Φροντίδαν άριστην θα δει, ξέρω καλά, γιατ’ είδα.

 

Τζιαι τον γιατρόν παρακαλώ, μα τζιαι τους νοσοκόμους,

Φροντίδαν να του δίνουσιν, να μεν σκεφτούν τους κόπους.

 

Μα πιο πολλά παρακαλώ, Χριστόν τζιαι Παναγίαν,

Να τον προσέχουσιν καλά, να δώκουν θεραπείαν.

 

Στον Μιχαήλ Αρχάγγελο, μα τζιαι στον Άη Γιώρκην,

Εγιώ προσεύχομαι πολλά, υγείαν να του δώκει.

 

Τες προσευχές μου στέλλω τες, τζιαι στην Αγιά Μαρίνα,

Να ‘ναι κοντά του πάντοτε, μαζί με Παναγία.

 

Μα τζιαι στον Τίμιο Σταυρό, προσεύχουμαι μιτά του,

Να δείξει δύναμην πολλήν, να δουν τα θαύματά του.

 

Αγίους Σιάρπελ, Μάρωνα, τζιαι Άγιο Χαρντίνη,

Θαύμα να κάμουν τζιαι οι τρεις, τζιαι το σωστό θα γίνει.

 

Πρέπει να γιάνει σύντομα, τζιαι πίσω να γυρίσει,

Πάνω στην Άγιαν Τράπεζα, να ξαναλειτουργήσει.

 

Να κάμει θαύμα ο Θεός, τζιαι να τον ‘η φροντίσει,

Για ν’ αναρρώσει γλήορα, έργο να συνεχίσει.

 

Η Μαρωνιά χρειάζεται, τζιαι θέλουν να τον έχουν,

Γιατ’ οι τζιαιροί εν δύσκολοι, τζι’ οι εξελίξεις τρέχουν.

 

Μετρά η γνώμη του πολλά, λαλούν το τα βιβλία,

Τζιαι αγαπά την Μαρωνιά, λαλεί το τζι’ ιστορία.

 

Ακόμα τζι’ οι πολιτικοί, θέλουν να τον ρωτήσουν,

Της Μαρωνιάς το μέλλον της, να το αποφασίσουν.

 

Του εύχομαι ολόψυχα, που της ψυσιής τα βάθη,

Να γίνει γλήορα καλά, να λείψουσιν τα πάθη,

Να σώσουμεν την Μαρωνιά, να μεν κάμουμε λάθη.


ΚΑΛΗ ΑΝΑΡΡΩΣΗ  ! ! !

ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣ – ΑΣΩΜΑΤΟΣ – 26.01.2017

 

 

 

 

 

enasomatou IT Team