Έκτακτο εθνικό σχέδιο για την ανεργία

Τον Απρίλιο του 2012 το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ξεκινήσει ένα μεγαλεπίβουλο πρόγραμμα για την καταπολέμηση της ανεργίας στους νέους.  Το πρόγραμμα αυτό ονομάζεται «συμβόλαιο των νέων» (youthcontract) και αφορά νέους ανθρώπους από 18 μέχρι 24 ετών.  Η κυβέρνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο φιλοδοξεί να δημιουργήσει μέσω του προγράμματος 500,000 νέες θέσεις εργασίας στα επόμενα τρία χρόνια με συνολική δαπάνη γύρω στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ, ένα αρκετά μεγάλο ποσό αλλά πολύ μικρό ως προς το μέγεθος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας.  Ουσιαστικά το πρόγραμμα θα επιδοτεί τις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν νέους ανθρώπους ανεξάρτητα του μορφωτικού τους επιπέδου.  Το «συμβόλαιο των νέων» είναι ένα πολύ ευέλικτο και αποτελεσματικό εργαλείο για την συγκράτηση της ανεργίας.

Μια επιχείρηση θα μπορεί πολύ εύκολα να προσλάβει προσωπικό με κρατική επιδότηση.  Σίγουρα, ένα τέτοιο πρόγραμμα δεν θα λύσει το πρόβλημα της ανεργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά θα βοηθήσει στην αναχαίτιση της ανεργίας.  Η πραγματική μείωση της ανεργίας θα επέλθει μόνο με την ανάκαμψη της οικονομίας.  Ένα παρόμοιο σχέδιο χρειάζεται και η Κύπρος, η οποία καταγράφει τη μεγαλύτερο και ταχύτερη άνοδο της ανεργίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.  Η κυβέρνηση δεν πρόβλεψε σωστά την ανεργία, η οποία σήμερα έχει αποκτήσει τη δική της δυναμική.  Η ανεργία προκαλεί μεγαλύτερη ύφεση η οποία με τη σειρά της προκαλεί περισσότερη ανεργία.  Τόσο η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού όσο και το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, έχουν σχεδιάσει και προκηρύξει προγράμματα επιδότησης της ανεργίας για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, τα οποία όμως ήταν περιορισμένης κλίμακας και περιορισμένης επιτυχίας.  Επειδή τα προγράμματα αυτά ήταν συγχρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, δεν ήταν μπορούσαν να είναι αρκετά ευέλικτα και η υλοποίηση τους απαιτούσε χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.  Παρά την «επιτυχία» που είχαν τα προγράμματα αυτά, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, η ανεργία όχι μόνο δεν αναχαιτίστηκε αλλά αυξήθηκε σε πρωτόγνωρα για την Κύπρο επίπεδα.  Η Κύπρος χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο καταπολέμησης της ανεργίας των νέων, το οποία θα προσφέρει την ευκαιρία σε επιχειρήσεις να προσλάβουν άμεσα, εύκολα και με χαμηλό κόστος νεαρά άτομα οποιουδήποτε μορφωτικού επιπέδου, εφόσον τα χρειάζεται, για τουλάχιστον 26 εβδομάδες.  Η κυβέρνηση θα επιδοτεί το μισθό του εργαζομένου με ένα ποσό ίσο με αυτό που θα κατέβαλαν οι κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους στον μακροχρόνια άνεργο.  Ουσιαστικά, το κόστος για την κυβέρνηση θα είναι το ίδιο, διότι είτε θα πληρώνει μισθό είτε δημόσιο βοήθημα, το οποίο σήμερα ανέρχεται στα €452 ευρώ το μήνα για ένα άτομο.  Έτσι, αν μια επιχείρηση μπορεί να προσλάβει κάποιον με €800 ευρώ, τότε το εργατικό κόστος θα είναι γύρω στα €348 ευρώ το μήνα για έξι μήνες συν κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ. Το κόστος του σχεδίου για 10,000 άτομα θα είναι γύρω στα €27 εκατομμύρια, όμως, όπως έχει λεχθεί και πιο πάνω, το κράτος θα πλέρωνε τα χρήματα αυτά ούτως ή άλλως σε δημόσια βοηθήματα.  Τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου σχεδίου, είναι ότι στηρίζει τόσο τους ανέργους όσο και τις επιχειρήσεις ενώ παράλληλα μπορεί να δώσει μια σημαντική ώθηση στις προσλήψεις.  Σε ότι αφορά τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, το σχέδιο αυτό θα προσφέρει επίσης γνώσεις, δεξιότητες και εργασιακή πείρα, η οποία πολλές φορές είναι προϋπόθεση για την εξασφάλιση μιας θέσης εργασίας.

 

Μάριος Μαυρίδης

 

 

 

enasomatou IT Team