Η Κύπρος εισπράττει περισσότερα από την Ευρώπη από όσα συνεισφέρει

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013, η Κύπρος έχει λάβει περισσότερα από αυτά που έχει εισφέρει στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).  Συγκεκριμένα, για την περίοδο 2007-2013, η Κύπρος έχει συνεισφέρει συνολικά €1 δις στον προϋπολογισμό της ΕΕ και έχει απορροφήσει γύρω στα €1.1 δις, δηλαδή €100 εκατομμύρια περισσότερα.  Το ποσοστό απορρόφησης μέχρι σήμερα ανέρχεται στο 62%, αλλά το ποσοστό αυτό, σύμφωνα με τους αρμοδίους, αναμένεται να αυξηθεί στο 100% μέχρι το τέλος του 2015, ανεξάρτητα από το αν θα έχει ήδη ξεκινήσει η νέα προγραμματική περίοδος.  Η Κύπρος θα συνεχίσει να λαμβάνει χρήματα από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο μέχρι και το τέλος του 2015, διότι κάποια έργα δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2013.  Το ότι η Κύπρος έχει καταφέρει αν απορροφήσει περισσότερα από ότι έχει εισφέρει, θεωρείται ως μια μεγάλη επιτυχία, καθώς η Κύπρος είχε καταταγεί ανάμεσα στις «περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες», γεγονός που σημαίνει ότι έχει πρόσβαση σε λιγότερα κονδύλια της ΕΕ, σε σχέση με άλλες «υποανάπτυκτες περιφέρειες», όπως είναι περιοχές της Πολωνίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.  Η κατάταξη προσδιορίζεται με το κατά κεφαλήν εισόδημα των πολιτών στην κάθε περιφέρεια.  Η Κύπρος θεωρείται ως μια περιφέρεια και το κατά κεφαλήν εισόδημα της είναι άνω του 90% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου αλλά κάτω του 100%, έτσι θεωρείται ως «περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια» .  Η εν’ λόγω κατάταξη θα συνεχίσει και κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020, στην πορεία όμως, η Κύπρος δικαιούται να ζητήσει αναθεώρηση της κατάταξης της.  Είναι πολύ πιθανόν, η κατάταξη της Κύπρου να αλλάξει στα επόμενα δύο χρόνια αφού το κατά κεφαλήν εισόδημα της μειώνεται συνεχώς.  Ο υπερβολικός δανεισμός της προηγούμενης δεκαετίας, η ψηλή οικονομική ανάπτυξη και η χαμηλή ανεργία, ήταν παράγοντες που διατήρησαν ψηλά το κατά κεφαλήν εισόδημα.  Όμως τα δεδομένα έχουν ανατραπεί, και το κατά κεφαλήν εισόδημα αναμένεται να υποστεί μείωση κατά τουλάχιστον 20%. 

Αν τελικά η Κύπρος καταφέρει να καταταγεί σε χαμηλότερη βαθμίδα, τότε θα λάβει περισσότερα χρήματα από την ΕΕ για διάφορα έργα υποδομής και ανάπτυξης.   Αυτά βεβαίως θα διαφανούν στα επόμενα δύο χρόνια.  Επί του παρόντος, η Κύπρος τα πάει σχετικά καλά με τα κονδύλια της ΕΕ, οι μεγάλες προκλήσεις όμως είναι μπροστά μας.  Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η Κύπρος καλείται να αξιοποιήσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους €1.3 δις  με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να δημιουργήσει ανάπτυξη και να εξέλθει της βαθιάς ύφεσης στην οποία βρίσκεται.  Όμως, το πρόβλημα της ρευστότητας των τραπεζών είναι τροχοπέδη στη διεκδίκηση αυτών των κονδυλίων.  Διότι, τα προγράμματα της ΕΕ δεν προσφέρουν τα χρήματα προκαταβολικά, αλλά αποζημιώνουν τις επιλέξιμες δαπάνες, αφού πρώτα αυτές εγκριθούν.  Έτσι, οι φορείς που θα αξιοποιούν τα προγράμματα της ΕΕ θα πρέπει να εξασφαλίζουν δάνειο από την τράπεζα για να πραγματοποιήσουν τις επενδύσεις.  Η κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα αυτό με την εξασφάλιση ενός δανείου από την ΕΕ για να παρέχει ρευστότητα στους φορείς που θα την χρειάζονται.  Η ανταπόκριση της ΕΕ είναι θετική.

Μάριος Μαυρίδης, βουλευτής Κερύνειας

 

 

 

enasomatou IT Team