Η αύξηση της παραγωγικότητας εργαλείο ανάπτυξης

Στα χρόνια της ανάπτυξης, η αύξηση της παραγωγικότητας κυμάνθηκε σε   επίπεδα ψηλότερα από αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ενώ στα χρόνια της ύφεσης, η παραγωγικότητα είναι χαμηλότερη της αντίστοιχης στην ΕΕ.  Συγκεκριμένα, με βάση τις Στατιστικές της Παραγωγικότητας της Εργασίας που εκδίδει κάθε χρόνο το Κέντρο Παραγωγικότητας, η μέση αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας από το 1996 μέχρι το 2008 ήταν 1.7% κάθε χρόνο,  σε σχέση με 1.6% στην ΕΕ.  Από το 2008 μέχρι το 2012 όμως, μέση ετήσια αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας στην Κύπρο ήταν 0.3% ενώ στην ΕΕ ήταν 0.8%.  Η αύξηση της παραγωγικότητας είναι κλειδί στην οικονομική ανάπτυξη, καθώς μειώνει το κόστος ανά μονάδα παραγωγής και βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο στην εγχώρια οικονομία όσο και για τις εξαγωγές.  Η αύξηση της παραγωγικότητας μας επιτρέπει να καταναλώνουμε περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες με χαμηλότερο κόστος.  Μας επιτρέπει επίσης να αυξάνουμε το βιοτικό μας επίπεδο αφού η αύξηση της παραγωγικότητας αυξάνει την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, η πώληση των οποίων αυξάνει τα εισοδήματα αυτών που παράγουν.  Η παραγωγικότητα υπολογίζεται για κάθε συντελεστή παραγωγής, όπως είναι το εργατικό δυναμικό και το κεφάλαιο.  Οι στατιστικές υπολογίζουν την παραγωγικότητα της εργασίας και την παραγωγικότητα του κεφαλαίου, όμως αυτή που χρησιμοποιείται περισσότερο είναι η παραγωγικότητα της εργασίας, διότι έχει να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό.  

Η παραγωγικότητα της εργασίας υπολογίζεται ως η παραγωγή ανά μονάδα εργασίας (απασχολούμενου ή ώρα εργασίας), δηλαδή η ποσότητα που παράγει ένας εργαζόμενος ή η ποσότητα που παράγει μια ώρα εργασίας.  Η πλέον ορθή μέθοδος, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως, είναι η παραγωγή ανά ώρα εργασίας.  Η παραγωγικότητα καθορίζει και το κόστος ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, με την έννοια ότι αν μια ώρα εργασίας παράγει περισσότερες μονάδες, τότε το κόστος ανά μονάδα είναι χαμηλότερο.  Για παράδειγμα, αν μια ώρα εργασίας, που κοστίζει €10 ευρώ, παράγει τέσσερα sandwich, τότε το εργατικό κόστος ανά sandwich είναι €2.5.  Αν η παραγωγικότητα αυξηθεί και μια ώρα εργασίας παράγει πέντε sandwich, τότε το εργατικό κόστος για κάθε sandwich μειώνεται στα €2.  Αυτό σημαίνει δύο πολύ σημαντικά πράγματα, ότι ο επιχειρηματίας μπορεί να μειώσει τις τιμές του και δεύτερον ότι η επιχείρηση μπορεί να προσφέρει αυξήσεις στους εργαζομένους, οι οποίες δικαιολογούνται απόλυτα.  Είναι άλλωστε ορθό και δίκαιο ο κάθε εργαζόμενος να αμείβεται σύμφωνα με την παραγωγή του.  Όσοι υποστηρίζουν ότι σε πολλά επαγγέλματα και υπηρεσίες του δημοσίου δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί η παραγωγικότητα, όπως οι συντεχνίες, απλά συμβάλουν στην ισοπέδωση των εργαζομένων για ευνόητους λόγους, κυρίως για να τους ελέγχουν.   Η δική μας άποψη είναι ότι αν ο κάθε εργαζόμενος, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αμειβόταν με βάση την παραγωγικότητα του, τότε σίγουρα τα προβλήματα μας θα ήταν πολύ λιγότερα.  Όταν δε, η παραγωγικότητα μπορεί να μετρηθεί και να αποτελέσει εργαλείο αξιολόγησης για τους εργαζομένους, τότε θα αποτελεί και κίνητρο για τους εργαζομένους να μεταβαίνουν στις δουλειές τους κάθε μέρα με περισσότερη όρεξη.

Μάριος Μαυρίδης

enasomatou IT Team