Υποχρεωτική θα πρέπει να είναι η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) καλεί εργαζόμενους και ανέργους να πιστοποιήσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, και μάλιστα δωρεάν.  Το ενδιαφέρον όμως είναι πολύ χαμηλό διότι η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων είναι εθελοντική.  Αν η πιστοποίηση ήταν υποχρεωτική, τότε όχι μόνο θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον αλλά θα συνέβαλλε στην κατοχύρωση των τεχνικών επαγγελμάτων, στην αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών και στη μείωση της ανεργίας.  Η υποχρεωτική πιστοποίηση και ταυτόχρονα κατοχύρωση στα τεχνικά επαγγέλματα θα μπορούσε να ελκύσει περισσότερους σπουδαστές στα τεχνικά επαγγέλματα με αποτέλεσμα να αλλάξει και το ισοζύγιο των σπουδαστών που ακολουθούν ακαδημαϊκούς κλάδους σπουδών σε σχέση με τους τεχνικούς κλάδους.  Θα μπορεί δηλαδή ένας απόφοιτος λυκείου να ακολουθήσει κάποιο τεχνικό επάγγελμα, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι το επάγγελμα του θα έχει υπόσταση και θα είναι κατοχυρωμένο.  Σήμερα, το 80% των αποφοίτων των λυκείων ακολουθούν ακαδημαϊκά προγράμματα στα πανεπιστήμια ενώ ελάχιστοι ακολουθούν τεχνικά επαγγέλματα. 

Ως αποτέλεσμα, η αγορά εργασίας στην Κύπρο παρουσιάζει πλεονάσματα σε πτυχιούχους ακαδημαϊκών προγραμμάτων από κρατικά και ιδιωτικά πανεπιστήμια και ελλείψεις σε τεχνικούς.  Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που η ανεργία στην Κύπρο είναι πολύ ψηλή και ιδιαίτερα στους νέους πτυχιούχους.  Στη Γερμανία οι μισοί σπουδαστές ακολουθούν τεχνικά επαγγέλματα και σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Γερμανία έχει σήμερα το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας ανάμεσα στους νέους, από 16 μέχρι 25 ετών.  Η εγκαθίδρυση και λειτουργία συστήματος επαγγελματικών προσόντων στην Κύπρο είναι μια πονεμένη ιστορία.  Ξεκίνησε το 2006 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και χρειάστηκαν έξι χρόνια για να ολοκληρωθεί.  Μια διαδικασία που θα μπορούσε να διαρκέσει μερικούς μήνες έχει διαρκέσει χρόνια.  Μια σημαντική επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, που θα μπορούσε να περιορίσει τη ροή κοινοτικών στην Κύπρο καθυστέρησε για χρόνια και προκάλεσε ήδη τεράστια ζημιά στην αγορά εργασίας.  Τα επαγγελματικά προσόντα ήταν πιο σημαντικά κατά την περίοδο της ανάπτυξης, όταν ο κάθε ένας επαγγελματίας βαφτιζόταν ότι ήθελε, με αποτέλεσμα η αγορά εργασίας να γεμίσει στρεβλώσεις.  Μια οικονομία που θέλει λειτουργεί ανταγωνιστικά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να λειτουργεί με επαγγελματισμό.  Η λειτουργία του συστήματος επαγγελματικών προσόντων είναι τόσο σημαντική σε μια οικονομία, που η Ευρωπαϊκή Ένωση το χρηματοδοτεί κατά 85%.  Δηλαδή, από τα επτά εκατομμύρια που θα στοιχίσει το έργο, η κυβέρνηση θα καταβάλει μόνο ένα εκατομμύριο.  Η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων προσθέτει αξία στην οικονομία και στην προσωπικότητα του κάθε εργαζομένου.  Άλλο είναι να είσαι αυτό-βαφτιζόμενος επαγγελματίας και άλλο να είσαι με τη βούλα του κράτους.   Η πιστοποίηση θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για να έχει αξία και υπόσταση, διαφορετικά η λειτουργία του συστήματος επαγγελματικών προσόντων θα είναι μια αποτυχία.  Όπως ένας δικηγόρος και ένας αρχιτέκτονας είναι υποχρεωμένοι να κατέχουν πιστοποιητικά καταλληλότητας, έτσι οι υπόλοιποι επαγγελματίες θα πρέπει να κατέχουν παρόμοια πιστοποιητικά.

Μάριος Μαυρίδης, βουλευτής Κερύνειας

enasomatou IT Team