Η Αρχή Εξυγίανσης θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη

Μία πολύ σημαντική τροποποίηση του Νόμου Περί Εξυγίανσης των Πιστωτικών και άλλων Ιδρυμάτων, ψήφισε η Βουλή την περασμένη Πέμπτη.  Με βάση την τροποποίηση αυτή, η Αρχή Εξυγίανσης θα αποτελείται από τρία σώματα, την Κεντρική Τράπεζα, το Υπουργείο Οικονομικών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.  Πριν την αλλαγή αυτή στον βασικό Νόμο Περί Εξυγίανσης, όλες οι εξουσίες εξυγίανσης παρέχονταν στην Κεντρική Τράπεζα και συγκεκριμένα στον Διοικητή, λόγω έλλειψης επαρκούς εταιρικής διακυβέρνησης.  Η Βουλή έκρινε ότι αυτό δεν ήταν ορθό και θα έπρεπε να αλλάξει.  Παρά το γεγονός ότι η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη, όλες οι πολιτικές δυνάμεις συμφώνησαν επί της ουσίας, ότι δηλαδή οι εξουσίες της Αρχής Εξυγίανσης δεν μπορεί να παρέχονται σε ένα και μόνο πρόσωπο, που είναι μάλιστα και ο επόπτης.  Άλλωστε, η νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την εξυγίανση τραπεζικών ιδρυμάτων, και που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ πολύ σύντομα, αναφέρει ρητά ότι η Αρχή Εξυγίανσης θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τις εποπτικές αρχές που εποπτεύουν τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα που τίθενται υπό εξυγίανση. 

Συνεπώς, η Αρχή Εξυγίανσης δεν θα πρέπει να είναι κάτω από την επιρροή οποιουδήποτε εποπτικού οργάνου.  Τι είναι όμως η Αρχή Εξυγίανσης και γιατί χρειάζεται;  Η Αρχή Εξυγίανσης είναι ένα εργαλείο το οποίο θα έχει την ευθύνη της εξυγίανσης χρηματοπιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων σε περίπτωση που ένα από αυτά καταρρεύσει ή χρειάζεται χρηματοδοτική στήριξη ή αναδιάρθρωση.  Το πεδίο δράσης της Αρχής Εξυγίανσης περιλαμβάνει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως τράπεζες και συνεργατικά καθώς επίσης και άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, όπως ασφαλιστικές εταιρείες, και εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.  Εξυγίανση ενός χρηματοοικονομικού οργανισμού μπορεί να σημαίνει διάφορα πράγματα όπως εκκαθάριση, αναδιάρθρωση, χρηματοδοτική στήριξη κλπ.  Στην περίπτωση της Λαϊκής Τράπεζας, η Αρχή Εξυγίανσης ανέλαβε την εκκαθάριση της τράπεζας και στην περίπτωση της Τράπεζας Κύπρου την διάσωση εκ των έσω (bail-in) και την αναδιάρθρωση της.  Στην περίπτωση του συνεργατισμού, η Αρχή Εξυγίανσης ανέλαβε την διάσωση της εκ των έξω (bail-out), και την αναδιάρθρωση του.  Ουσιαστικά, η Αρχή Εξυγίανσης αναλαμβάνει τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού οργανισμού κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχει στο χρηματοοικονομικό σύστημα και στην οικονομία της χώρας.  Ο ρόλος της Αρχής Εξυγίανσης είναι ιδιαίτερα σημαντικός όταν πρόκειται για χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που είναι συστημικοί, δηλαδή επηρεάζουν ολόκληρο το χρηματοοικονομικό σύστημα, όπως στην περίπτωση της Λαϊκής και της Τράπεζας Κύπρου.  Αν η Λαϊκή για παράδειγμα χρεοκοπούσε άτακτα, τότε θα επηρέαζε αρνητικά σε μεγάλο βαθμό το υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα.  Η Αρχή Εξυγίανσης της Λαϊκής Τράπεζας έχει την ευθύνη να την «κλείσει» και να προχωρήσει στην εκκαθάριση της κατά τρόπο που να ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις στο υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα.  

Μάριος Μαυρίδης, βουλευτής Κερύνειας

enasomatou IT Team