Να αποτραπεί η διάλυση ταμείων προνοίας

Category: ΑΡΘΡΑ
Published on Monday, 08 July 2013 05:29
Written by Administrator
Hits: 3686

 Η έλλειψη εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα και οι ανησυχίες για απώλεια καταθέσεων από ένα νέο «κούρεμα», έχουν οδηγήσει πολλά ταμεία προνοίας να υποβάλουν αίτηση για διάλυση.  Ο Έφορος Επαγγελματικών Ταμείων Προνοίας και Συντάξεως δέχεται αιτήσεις για διάλυση των ταμείων αυτών για να μπορέσουν οι δικαιούχοι να πάρουν τα χρήματα τους άμεσα, μόλις αρθούν οι περιορισμοί στο τραπεζικό σύστημα. Σε μια παράλληλη εξέλιξη, δεκάδες χιλιάδες κάτοχοι ασφαλιστικών αποταμιευτικών και επενδυτικών συμβολαίων προχωρούν με διάλυση των συμβολαίων τους για να πάρουν τα χρήματα τους ενωρίτερα.  Ενδεχόμενη διάλυση των ταμείων προνοίας αποτελεί πλήγμα στους θεσμούς του συνταξιοδοτικού συστήματος, ιδιαίτερα στον δεύτερο πυλώνα του συνταξιοδοτικού. Τα επαγγελματικά ταμεία προνοίας και συντάξεως αποτελούν τον δεύτερο πυλώνα συνταξιοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Ο πρώτος πυλώνας είναι τα Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης, τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους και ισχύουν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, και ο τρίτος πυλώνας είναι τα ιδιωτικά και ατομικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, τα οποία σχεδιάζονται σύμφωνα με τις προτιμήσεις του κάθε πολίτη από τις προσωπικές του αποταμιεύσεις.  Στόχος και των τριών πυλώνων συνταξιοδότησης είναι η διασφάλισης επαρκούς εισοδήματος για τον συνταξιούχο, προκειμένου να συνεχίσει να απολαμβάνει ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο.  Η επίτευξη τους στόχου αυτού είναι εξαιρετικής σημασίας για ένα κράτος διότι μειώνει τις δαπάνες συμπληρωματικών συντάξεων, τις δαπάνες υγείας και δαπάνες δημοσίου βοηθήματος, και γενικά επιβαρύνει λιγότερο τις επερχόμενες γενεές.  

Ο πρώτος πυλώνας συνταξιοδότησης λειτουργεί κανονικά στην Κύπρο εδώ και μερικές δεκαετίες και προσφέρει στο μέσο ασφαλιζόμενο το 50% περίπου του τελευταίου του μισθού.   Οι άλλοι δύο πυλώνες συνταξιοδότησης λειτουργούν συμπληρωματικά του πρώτου πυλώνα.   Αν τα ταμεία προνοίας αφεθούν να διαλυθούν, τότε πολύ πιθανό οι δικαιούχοι να ξοδέψουν τα χρήματα πριν συνταξιοδοτηθούν.  Είναι επάναγκες όπως αποτραπεί η διάλυση των ταμείων προνοίας και διασφαλισθεί η βιωσιμότητα τους. Η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει δράση και να εμποδίσει τη διάλυση των ταμείων προνοίας.  Κανονικά, το Τμήμα Φορολογικών Προσόδων πρέπει να επιβάλει φορολογικές κυρώσεις για όσους αποσύρουν τα χρήματα τους από τα ταμεία αυτά, διότι οι εισφορές τους φοροαπαλλάσσονταν.  Ταμεία που διαλύονται και παρέχουν ωφελήματα ενώ δεν συντρέχουν λόγοι αφυπηρέτησης, υγείας, θανάτου ή τερματισμού απασχόλησης, δεν θα έπρεπε να απολαμβάνουν των φορολογικών απαλλαγών που προσφέρει το κράτος.  Αν οι δικαιούχοι των ταμείων προνοίας θέλουν τα χρήματα τους σήμερα, τότε θα πρέπει να επιστρέψουν πίσω στο κράτος όλες τις φορολογικές εκπτώσεις που έχουν πάρει τα προηγούμενα χρόνια.  Επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό και επηρεάζει την ευρύτερη συνταξιοδοτική πολιτική του κράτους, η κυβέρνηση θα έπρεπε να επιβάλει και πρόστιμο για όσους παίρνουν τα χρήματα τους νωρίτερα από την αφυπηρέτηση τους.  Διότι το δημόσιο συμφέρον θα πρέπει να είναι υπεράνω του προσωπικού συμφέροντος.

 

Μάριος Μαυρίδης, βουλευτής Κερύνειας