Η Τράπεζα Κύπρου μπορεί να αντέξει

Category: ΑΡΘΡΑ
Published on Friday, 21 June 2013 05:53
Written by Administrator
Hits: 1797

 

Ακόμα και αν όλοι οι καταθέτες αποσύρουν τα χρήματα τους από την Τράπεζα Κύπρου, η τράπεζα δεν θα έχει πρόβλημα να λειτουργήσει εφόσον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αναπληρώνει τις καταθέσεις που θα φεύγουν.  Η Τράπεζα Κύπρου έχει σήμερα περισσότερα δάνεια από καταθέσεις και έχει επίσης περισσότερη κεφαλαιακή επάρκεια από όση χρειάζεται.  Μετά την μετατροπή του 37.5% των ανασφάλιστων καταθέσεων (δηλαδή άνω των €100,000) σε μετοχές (πρωτοβάθμιο κεφάλαιο), η κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας ανέρχεται στο 13% των συνολικών δανείων της τράπεζας και διασφαλίζει σε ικανοποιητικό βαθμό τις καταθέσεις της τράπεζας, σε περίπτωση που αυξηθούν περισσότερο οι επισφάλειες από τα προβληματικά δάνεια.  Αξίζει αν σημειωθεί ότι η μετατροπή ανασφάλιστων καταθέσεων (κούρεμα) σε μετοχές, έχει λάβει υπόψη το ακραίο σενάριο της Pimco, το οποίο αντικατοπτρίζει την επιδείνωση της οικονομίας για τα επόμενα τρία χρόνια.   Με λίγα λόγια, η Τράπεζα Κύπρου μπορεί να αντέξει ακόμα και αν η οικονομία χειροτερέψει περισσότερο από ότι προβλέπεται.  

Η πραγματικότητα είναι ότι η κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας Κύπρου είναι πολύ ψηλότερη από ότι είναι σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο και στα πλείστα της ευρωζώνης.  Δηλαδή, οι καταθέσεις είναι πιο ασφαλείς στην Τράπεζα Κύπρου παρά σε οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό ίδρυμα στην Κύπρο και στην Ευρωζώνη.  Η Τράπεζα Κύπρου διαθέτει τεράστια αποθέματα δανείων, τα οποία μπορεί να καταθέσει ως εγγύηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να πάρει χρήματα και να καλύψει τις ενδεχόμενες αποσύρσεις καταθέσεων.  Τα €11.4 δις ELA περιορίζει τη δυνατότητα της Τράπεζας Κύπρου να αντλήσει ρευστότητα από την ΕΚΤ, όμως δεν την εκμηδενίζει.  Η τράπεζα έχει αρκετά περιθώρια άντλησης ρευστότητας από την ΕΚΤ αλλά ακόμα και αν εξαντλήσει όλα τα περιθώρια από δικές της πηγές, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει το δικαίωμα να εκδώσει ομόλογα και να τα προσφέρει στην ΕΚΤ ως εγγύηση για να παρέχει επιπρόσθετη ρευστότητα σε τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου.  Κάτι ανάλογο είχε γίνει πριν τρία χρόνια και πριν έξι μήνες με την Λαϊκή.  Ως γνωστόν, η ΕΚΤ δεν δεχόταν τα Κυπριακά ομόλογα ως εγγύηση διότι η βαθμολογία τους ήταν «σκουπίδια», όμως με την υπογραφή του μνημονίου η ΕΚΤ τα δέχεται με κάποια έκπτωση, με το δικαιολογητικό ότι το κυπριακό δημόσιο βρίσκεται σε πορεία εξυγίανσης.  Από την πιο πάνω ανάλυση, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Τράπεζα Κύπρου είναι σήμερα μια πλήρως κεφαλαιοποιημένη τράπεζα με υπερβολική επάρκεια κεφαλαίων, και η οποία έχει τη δυνατότητα να αναπληρώσει τυχόν διαρροές καταθέσεων εξασφαλίζοντας όση ρευστότητα χρειάζεται από την ΕΚΤ.  Βεβαίως, όλα τα πιο πάνω δεν είναι αρκετά αν δεν επανέλθει η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα.  Ακόμα και αν η οικονομία αρχίσει να αναπτύσσεται και η ανεργία αρχίσει να μειώνεται, ακόμα και αν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια δεν αυξηθούν καθόλου στο μέλλον, χωρίς εμπιστοσύνη δεν υπάρχει τραπεζικό σύστημα.  Γι’ αυτό θα πρέπει και εμείς ως Κύπριοι και ως καταθέτες, να εμπιστευθούμε το τραπεζικό μας σύστημα διότι η οικονομία μας εξαρτάται από αυτό καθώς επίσης και το μέλλον των παιδιών μας.

Μάριος Μαυρίδης, βουλευτής Κερύνειας