ΠΟΤΤΕΝ ΝΑ ΚΑΜΩ ΤΗΝ ΑΡΚΗΝ

ΠΟΤΤΕΝ ΝΑ ΚΑΜΩ ΤΗΝ ΑΡΚΗΝ

ΤΖΑΙ ΠΟΤΤΕΝ Ν’ΑΡΚΙΝΗΣΩ

Πόττεν να κάμω την αρκήν

Τζαί πόττεν ν’αρκινήσω

Μα  μεν νομίζετε φίλοι μου

Πως κάποιον θα πλουμίσω

 

Αυτό θα πει φίλοι μου νάσαι ηγέτης άξιος

Τζαί μέρα νύχτα πάνω κάτω να τρέχεις

Τζαί την κοινότητα σου την μικρή

Να προσπαθάς πάντα ψηλά να την έχεις

 

Λαλώ σας για έναν πλάσμα που δεν κάθεται

Τζαί παμόν ποττέ δεν έσσει

Που την μιάν  χώραν εις την άλλην

Τζαί δεν φοάται με αν σσιονίζει με αν βρέσσει

 

Αν δεν εκαταλάβετε φίλτατοι

Για ποιόν εν που τζιαττίζω

Λαλώ σας το κοφτά να ξέρετε

Ε’γιά κάποιον που εγιώ σαϊτίζω

 

Μα εν τζαί σαϊτίζωτον λαλώ σας το

Γιατί εν καλόψυχος τζέν κρίμα

Αλλά γιατί βουρά για την κοινότητα

Τζαί οι για το γέριμο το χρήμα

 

Τελευταία επήρεν τον, τα’αμμάτι μου

Δίπλα που τον Πάπα τον Φραγκίσκο

Που κόμα εν έφτασεν να φκεί

Τζαί στο πλευρό του φίλοι μου τον βρίσκω

 

Μιαν νύχτα που εθώρουν το euronews

 Η γυναίκα μου εκαθάριζε την TVμε φαμόζο

Ασκοπό τον Youssef μας τον Αρχιεπίσκοπο

Ήτανμετον Jose Manouel ton Parozo

 

Είπα δοξάζω-σε θεέ μου τζ’αφέεντη μου

Τζαί Μιχαήλ Αρχάγγελε, μα τζ’Αγιά Μαρίνα

 Που βουρά που την μιάν χώραν ως την άλλην

Για να πάει πίσω ο Ασώματος μα τζι’Αγιά Μαρίνα

 

Αμμέν βουρίσεις φίλοι μου σε τούντη κοινωνία

Λαλώ σας το που πρώτο σσιέρι, κανένας εν μας ξέρει

Τζαι να σεβόμαστε τούντους ανθρώπους ούλοι μας

Τζαί όι να κόφκουμεν τζαί να ράφκουμεν όπως μας συμφέρει

 

Το μόνο πράμαν χαρκούμε που θέλει που μας

Είναι μιαν καλήν προσευχή τζαί τίποτ’άλλο

Τζαί νάσαστε σίγουροι Μαρωνίτες μου

Πως θα βουρά τζαί θα κυρίττει όπως τον Άγιο Παύλο

 

Επ’ευκαιρίας να σας πω ότι ακύρωσα το παγκόσμιο

Το φεστιβάλ που θα επήεννα στην μακρινή την Κίνα

Γιατί ππέφτει δυστυχώς μες την δεκάτη εβδόμη Ιουλίου

Τζαί προς τιμή του θα του τραγουδήσω μες την Αγιά Μαρίνα

 

 

 

 
enasomatou IT Team