Το τραπεζικό σύστημα θα επιβιώσει με την συμπαράσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

 

Πολλοί καταθέτες στην Κύπρο ανησυχούν πάρα πολύ για τα χρήματα τους και αδημονούν πότε θα αρθούν τα περιοριστικά μέτρα για να αποσύρουν τα χρήματα τους.  Ο μεγαλύτερος ϕόβος των καταθετών είναι ότι αν το τραπεζικό σύστημα δεν αντέξει τις πιέσεις από την απόσυρση καταθέσεων, αμέσως μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, και τότε θα υπάρχει η πιθανότητα να πάμε στη λίρα.  Αν συμβεί αυτό, τότε όλα τα δάνεια και οι καταθέσεις θα μετατραπούν σε λίρες.  Αν τελικά πάμε στη λίρα, τότε αυτή αναμένεται να υποτιμηθεί έναντι του ευρώ και όσοι κρατούν ευρώ εκτός τράπεζας, τότε θα μπορούν να τα μετατρέψουν σε περισσότερες λίρες, ανάλογα με το ποσοστό υποτίμησης της λίρας.  Για το λόγο αυτό, χιλιάδες καταθέτες αποσύρουν καθημερινά το ποσό των €300 ευρώ από τους τρεχούμενους λογαριασμούς τους και τα ϕυλάνε σε θυρίδες ή στα σπίτια τους. Βασικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι καταθέτες θέτουν το προσωπικό τους συμϕέρον πάνω από το δημόσιο συμφέρον.

Στην προσπάθεια τους όμως να εξυπηρετήσουν το προσωπικό τους συμϕέρον, οι καταθέτες βλάπτουν το δημόσιο συμϕέρον, διότι όσο περισσότερα χρήματα αποσύρονται από τις τράπεζες, τόσο περισσότερα χρήματα θα χρειαστούν οι τράπεζες για να αναπληρώσουν τις καταθέσεις που αποσύρονται.  Οι τράπεζες θα πάρουν τα χρήματα αυτά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την κατάθεση των απαιτούμενων εξασϕαλίσεων και θα τα επιστρέψουν μόλις επανακτήσουν και πάλι τις καταθέσεις που έχασαν.  Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι δεσμευμένη να αναπληρώνει τις καταθέσεις που χάνει μια τράπεζα εϕόσον κατατίθενται οι ανάλογες εξασϕαλίσεις.  Όταν οι εξασϕαλίσεις που διαθέτουν οι τράπεζες στερέψουν, τότε το κράτος θα αναγκαστεί να εκδώσει επιπρόσθετες εγγυήσεις και θα τις παραχωρήσουν στις τράπεζες που θα έχουν πρόβλημα ρευστότητας, έτσι ώστε αυτές να πάρουν τη ρευστότητα που χρειάζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.  Θεωρητικά, όσες καταθέσεις και αν χάσει μια τράπεζα, θα τις αναπληρώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και έτσι το τραπεζικό σύστημα θα μπορεί να επιβιώσει, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.  Όταν οι καταθέτες που απέσυραν τις καταθέσεις τους πεισθούν ότι δεν υπάρχει λόγος να τις κρατούν σε ευρώ σε θυρίδες, στα σπίτια τους ή ακόμα και στο εξωτερικό, τότε θα τις επιστρέψουν και πάλι στις κυπριακές τράπεζες και το τραπεζικό σύστημα δεν θα χρειάζεται πλέον την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.  Άρα, το κλειδί της υπόθεσης είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να διατηρήσει τη στρόϕιγγα της ρευστότητα ανοικτή για το Κυπριακό τραπεζικό σύστημα, με αμεσότητα και αποϕασιστικότητα, και να δώσει την εντύπωση ότι δεν πρόκειται να το εγκαταλείψει.  Η αμέριστη συμπαράσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση του τραπεζικού συστήματος στην Κύπρο αλλά και στην Ευρωζώνη.  Η Ελλάδα δεν είναι μακριά, οι Ελληνικές Τράπεζες είχαν πάρει ρευστότητα μέχρι και €200 δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σήμερα το έχουν μειώσει στα €120 δισεκατομμύρια.

Μάριος Μαυρίδης, βουλευτής Κερύνειας

 

 

 

 

enasomatou IT Team