1η Ευρωπαϊκή Έκθεση Εργασίας για Εξεύρεση Εργασίας στην Ευρώπη

 στους κλάδους

● Μηχανολογίας ● Τεχνολογίας (Ι.Τ.) ● Τηλεπικοινωνιών

Ην. Βασίλειο - Γερμανία - Ολλανδία - Σουηδία - Νορβηγία - Φιλανδία - Ιταλία - Βέλγιο - Τσεχία - Σλοβακία

Το Τμήμα Εργασίας και το Δίκτυο EURES Κύπρου διοργανώνουν την πιο πάνω Ευρωπαϊκή Έκθεση Εργασίας σε δύο πόλεις της Κύπρου:

  • Στη Λεμεσό, στις 14 Μαΐου 2013, στο Ξενοδοχείο CrownPlaza
  • Στη Λευκωσία, στις 15 Μαΐου 2013, στο Ξενοδοχείο Altius (πρώην Chruchill)

από τις 10.00 – 16.00

Οι ημερίδες αφορούν άνεργους στον ευρύτερο κλάδο της Μηχανολογίας και στους κλάδους της Τεχνολογίας (Ι.Τ.) και Τηλεπικοινωνιών που θα τους ενδιέφερε  να βρουν απασχόληση σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Οι χώρες οι οποίες θα λάβουν μέρος και στις οποίες υπάρχει ενδιαφέρων για εξεύρεση προσωπικού από την Κύπρο (στους πιο πάνω τομείς) είναι οι: Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία, Ιταλία, Βέλγιο, Τσεχία και Σλοβακία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν σε μια από τις δύο Ημερίδες με στόχο τη προσωπική συνομιλία με τους εκπροσώπους των γραφείων EURES από τις πιο πάνω χώρες, οι οποίοι θα έχουν στη διάθεση τους κενές θέσεις από τις χώρες τους και θα λαμβάνουν βιογραφικά σημειώματα εκ μέρους των πελατών τους. Η προσπάθεια γίνεται έτσι ώστε με την επιστροφή τους στις χώρες τους να γίνει συνταίριασμα των κενών θέσεων με τα βιογραφικά που θα παραλάβουν από Κύπριους ενδιαφερόμενους, με απώτερο σκοπό την πλήρωση των θέσεων αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Εκθέσεις Εργασιάς 2013 και τις διαθέσιμες κενές θέσεις σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες στη Μηχανολογία (ευρύτερο κλάδο), Ι.Τ. και Τηλεπικοινωνίες μπορείτε να βρείτε στο www.eurescyprus.eu, στο facebook: Cyprus European Job Fair και στα τηλέφωνα:

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: 22400820 ΕΓΕ Λευκωσίας: 22403200 / 22403014 ΕΓΕ Λεμεσού: 25827351 / 25827320 / 25827353 ΕΓΕ Λάρνακας: 24805335 / 24805325 / 24800117 ΕΓΕ Πάφου: 26821646 ΕΓΕ Αμμοχώστου: 23812056

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και συμμετοχή παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το Έντυπο Συμμετοχής (από τα κατά τόπους Γραφεία Εργασίας, από το www.eurescyprus.eu και το www.mlsi.gov.cy/dl) και την αποστείλετε ηλεκτρονικά / με φαξ στις πιο κάτω διευθύνσεις:

Λευκωσία:sappiou@dl.mlsi.gov.cy / cskoullou@dl.mlsi.gov.cy Φαξ: 22873170/1

Λεμεσό:mpitsillidou@dl.mlsi.gov.cy / nlanda@dl.mlsi.gov.cy  Φαξ: 25306526

Λάρνακα:mhadjiconstanti@dl.mlsi.gov.cy / phadjipapa@dl.mlsi.gov.cy Φαξ: 24305118

Πάφο:ppanayi@dl.mlsi.gov.cy Φαξ: 26821670

Αμμοχώστο:spapetta@dl.mlsi.gov.cy Φαξ: 23730465

enasomatou IT Team