Δάνεια σε ελβετικό φράγκο, «μηδέ προ του τέλους μακάριζε»

Πολλοί Κύπριοι που έχουν συνάψει δάνεια σε ελβετικό φράγκο (SF) νομίζουν ότι έχουν ζημιώσει λόγω της σημαντικής ανατίμησης του ελβετικού νομίσματος έναντι του ευρώ.  Η  πραγματικότητα όμως είναι ότι οι Κύπριοι δανειολήπτες είναι ακόμα κερδισμένοι λόγω του χαμηλότερου επιτοκίου που πληρώνουν.   Τα τελευταία χρόνια, το ελβετικό φράγκο έχει ανατιμηθεί κατά 25% έναντι του ευρώ, από 1.6 SF ανά ευρώ το καλοκαίρι του 2009, στα 1.23 SF ανά ευρώ σήμερα.  Αυτό σημαίνει ότι ένας Κύπριος που δανείστηκε 163,000 SF το 2009 τα είχε μετατρέψει σε €100,000 ευρώ.  Ο Κύπριος δανειολήπτης πληρώνει μηνιαία δόση σε ευρώ, η οποία μετατρέπεται σε ελβετικά φράγκα, διότι το δάνειο αποπληρώνεται στο ελβετικό νόμισμα.  Με την ανατίμηση του ελβετικού φράγκου έναν τι του ευρώ όμως, χρειάζονται περισσότερα ευρώ για να πληρώσουν τη δόση σε ελβετικά φράγκα.  Έτσι, η δόση του Κύπριου δανειολήπτη είναι σήμερα γύρω στα 25% ψηλότερη από ότι θα ήταν αν η ισοτιμία ελβετικού φράγκου και ευρώ παρέμενε σταθερή.  Όμως, ο Κύπριος δανειολήπτης που έχει δανειστεί σε ελβετικό φράγκο,  απολαμβάνει χαμηλότερο επιτόκιο σε σχέση με ένα δάνειο σε σχέση με το ευρώ.  Η διαφορά του επιτοκίου είναι περίπου 2.5 ποσοστιαίες μονάδες. 

Δηλαδή, ένα δάνειο σε ελβετικό φράγκο χρεώνεται 2.5 ποσοστιαίες μονάδες λιγότερο στο εκάστοτε υπόλοιπο του δανείου.  Για παράδειγμα, αν το δάνειο σε ελβετικό φράγκο αντιστοιχεί σε €100,000, τότε ο Κύπριος δανειολήπτης εξοικονομεί τόκο ύψους €2,500 τον πρώτο χρόνο.  Τον δεύτερο χρόνο η εξοικονόμηση τόκου θα είναι λιγότερη διότι με την καταβολή των μηνιαίων δόσεων το υπόλοιπο του δανείου θα είναι ελαφρώς χαμηλότερο των €100,000.  Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι ο Κύπριος δανειολήπτης θα απολαμβάνει εξοικονομήσεις τόκων κάθε χρόνο για όλη τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου λόγω του χαμηλότερου επιτοκίου που χρεώνει το ελβετικό φράγκο σε σχέση με το ευρώ.  Αν κάποιος κάνει τους υπολογισμούς, θα διαπιστώσει ότι αν η διάρκεια του δανείου είναι 15 χρόνια, τότε η εξοικονόμηση από το χαμηλότερο επιτόκιο του δανείου σε ελβετικό φράγκο εξουδετερώνει τη ζημιά από την ανατίμηση του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ, και περισσεύουν και κάποια κέρδη.  Πέρα από τα πιο πάνω, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παράγοντες που ο Κύπριος δανειολήπτης θα πρέπει να έχει υπόψη όταν δανείζεται σε ελβετικό φράγκο.  Κατ’ αρχήν είναι γνωστό ότι το ευρώ υποτιμήθηκε έναντι του ελβετικού φράγκου λόγω της κρίσης χρέους στην Ευρώπη, η οποία επηρέασε αρνητικά το ευρωπαϊκό νόμισμα.  Εδώ και μερικούς μήνες όμως φαίνεται ότι ευρώ ανακάμπτει έναντι όλων των διεθνών νομισμάτων, περιλαμβανομένου και του ελβετικού φράγκου.  Το χαμηλό δανειστικό επιτόκιο που απολαμβάνουν όσοι δανείστηκαν σε ελβετικό φράγκο μπορεί να αλλάξει.  Κανένας δεν μας διασφαλίζει ότι το επιτόκιο του ελβετικού φράγκου θα είναι και στα επόμενα χρόνια χαμηλότερο από αυτό του ευρώ.  Τέλος, μπορεί να συμβεί οτιδήποτε στο μέλλον που να διαφοροποιήσει τα δεδομένα του δανείου, και να επηρεάσει τη δόση του δανειολήπτη.  Άρα λοιπόν, «μηδέ προ του τέλους μακάριζε».

Μάριος Μαυρίδης, βουλευτής Κερύνειας

enasomatou IT Team