Παγκόσμιος πόλεμος με όπλα τις ισοτιμίες

Οι μεταβολές στις ισοτιμίες νομισμάτων αποτελούν σημαντικά εργαλεία στα οικονομικά οπλοστάσια των χωρών που διαθέτουν το εθνικό τους νόμισμα διότι μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη.  Η χρήση των ισοτιμιών όμως εμπεριέχει και κινδύνους οι οποίοι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όπως για παράδειγμα πληθωρισμό και αποσταθεροποίηση στις αγορές νομισμάτων.  Από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι σήμερα, το Ιαπωνικό γιέν έχει υποτιμηθεί κατά 30% έναντι του ευρώ, και 23% έναντι του δολαρίου.  Αυτό σημαίνει ότι σε μερικούς μόνο μήνες, τα Ιαπωνικά προϊόντα και υπηρεσίες είναι κατά 30% πιο φθηνά για τους Ευρωπαϊους και 23% πιο φθηνά για τους Αμερικανούς.  Οι εξαγωγές Ιαπωνικών προϊόντων στις χώρες της Δύσης έχουν αυξηθεί κατακόρυφα.  Παράλληλα, τα ευρωπαϊκα προϊόντα και υπηρεσίες είναι κατά 30% πιο ακριβά για τους Ιάπωνες και τα Αμερικάνικα 23% προκαλώντας τις σφοδρές αντιδράσεις ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Γαλλία και μεγάλων ευρωπαϊκών εξαγωγικών εταιρειών. 

Το όφελος για μια οικονομία που έχει τη δυνατότητα να υποτιμήσει το νόμισμα της είναι διπλό, από τη μια αυξάνονται οι εξαγωγές της και από την άλλη μειώνονται οι εισαγωγές.  Μέσα σε μερικούς μήνες, η οικονομία της Ιαπωνίας έχει αποκτήσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα έναντι των οικονομιών της ευρωζώνης και των Ηνωμένων Πολιτειών.  Η Ιαπωνία έχει καταφέρει ένα δώσει μια τεράστια ώθηση στις εξαγωγές της και στην οικονομία της εις βάρος των άλλων δύο μεγάλων οικονομιών του πλανήτη.  Υπάρχει όμως ακόμα ένα σημαντικό πλεονέκτημα το οποίο προσφέρεται για στις χώρες που υποτιμούν το νόμισμα τους.  Συνήθως, η υποτίμηση προκαλείται από την εκτύπωση φρέσκου χρήματος, η οποία αυξάνει την προσφορά χρήματος και μειώνει την αξία του νομίσματος έναντι των άλλων νομισμάτων.  Βασικά, οι χώρες αυτές τυπώνουν φρέσκο χρήμα για να ξοφλούν κρατικά ομόλογα που λήγουν.  Δηλαδή, με την εκτύπωση φρέσκου χρήματος, ένα κράτος μπορεί να ξοφλά τα χρέη του, να μειώνει την αξία του νομίσματος του, να αυξάνει τις εξαγωγές του και να δημιουργεί ανάπτυξη.  Όμως η πρακτική αυτή είναι επικίνδυνη, δεν μπορεί να μπορεί να λειτουργεί ανεξέλεγκτα και σε μεγάλη έκταση, διότι εύκολα μπορεί να προκαλέσει αποσταθεροποίηση και πληθωρισμό.  Ένας άλλος παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν μια χώρα προκαλεί υποτίμηση για να τονώσει τις εξαγωγές και να μειώσει τις εισαγωγές του είναι ότι και οι άλλες χώρες μπορεί να πράξουν το ίδιο, δηλαδή να υποτιμήσουν το νόμισμα τους για να προστατέψουν την οικονομία τους.  Σε μια τέτοια περίπτωση, δεν κερδίζει κανένας και το εργαλείο της υποτίμησης εξουδετερώνεται.  Επιπλέον, ο κίνδυνος αποσταθεροποίησης και πληθωρισμού θα απειλούν την παγκόσμια οικονομία.  Αν δηλαδή, Ιαπωνία, Κίνα, Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες εμπλακούν σε μια πολεμική σύρραξη με όπλα τις ισοτιμίες, θα προκαλέσει τεράστιες ζημιές για όλους.

Μάριος Μαυρίδης, βουλευτής Κερύνειας

enasomatou IT Team