Δελτία αγοράς τροφίμων αντί διανομή τροφίμων

Η οικονομική κρίση φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά.  Χιλιάδες οικογένειες προσφέρουν τρόφιμα σε κοινωνικά παντοπωλεία, σε σχολεία, δήμους και κοινότητες, και σε άλλα σημεία διανομής τροφίμων σε ολόκληρη την Κύπρο.  Τα τρόφιμα διανέμονται σε άπορες οικογένειες οι οποίες δυσπραγούν λόγω της οικονομικής κρίσης.  Οι ενέργειες αυτές δείχνουν την ευαισθησία των κυπρίων, ατόμων και οργανωμένων συνόλων για τα προβλήματα των συνανθρώπων τους.  Όμως, η προσφορά προς τους συνανθρώπους μας θα μπορούσε να έχει καλύτερο αποτέλεσμα αν λειτουργούσε με διαφορετικό τρόπο. 

Αντί να στήνονται κοινωνικά παντοπωλεία και κέντρα διανομής τροφίμων, οι άπορες οικογένειες θα μπορούσαν να λαμβάνουν δελτία τροφίμων με τα οποία θα μπορούσαν να ψωνίζουν από τις υπεραγορές συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων και όχι οτιδήποτε.  Θα πρέπει να στηθεί ένα μηχανισμός, από τις τοπικές αρχές καλύτερα, ο οποίος θα δέχεται εισφορές από φιλάνθρωπους πολίτες, και ο οποίος θα διανέμει δελτία τροφίμων, αντί ποσότητες τροφίμων. Ο μηχανισμός αυτός θα διαπραγματεύεται με υπεραγορές για να κερδίζει κάποια έκπτωση για τους δικαιούχους που θα ψωνίζουν με τα δελτία τροφίμων.  Όπως λειτουργεί σήμερα το σύστημα, οι πολίτες εισφέρουν τρόφιμα που οι ίδιοι αγοράζουν από υπεραγορές και τα μεταφέρουν στα κέντρα συλλογής τροφίμων.  Δεν φτάνει που σπαταλούν χρόνο για αυτή τη δραστηριότητα, δεν γνωρίζουν τι θα πρέπει να αγοράσουν, αφού δεν γνωρίζουν τις ανάγκες των άπορων οικογενειών, ούτε γνωρίζουν βεβαίως τι έχουν αγοράσει άλλοι πολίτες.  Ως αποτέλεσμα, πολύς χρόνος σπαταλάτε άδικα και πολλά τρόφιμα παραμένουν αδιανέμητα.  Το σύστημα με τα δελτία τροφίμων είναι μια πολύ καλή λύση η οποία εφαρμόζεται σε άλλες χώρες.  Οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δελτία τροφίμων για να ψωνίζουν από υπεραγορές, συγκεκριμένα είδη τροφίμων.  Το σύστημα θα πρέπει να τυγχάνει ελέγχου για να μην μπορούν κάποιοι να το εκμεταλλεύονται.  Για παράδειγμα, δελτία τροφίμων θα πρέπει να λαμβάνουν αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη και ο κάθε δικαιούχος να λαμβάνει δελτία τροφίμων από ένα μόνο κέντρο.  Για καλύτερη διαχείριση και έλεγχο, οι πρωτοβουλίες τα συστήματα διανομής δελτίων τροφίμων θα πρέπει να τα τρέχουν οι τοπικές αρχές, δήμοι και κοινότητες, οι οποίες γνωρίζουν καλύτερα τους συμπολίτες τους, και μπορούν εύκολα να εντοπίσουν αυτούς που έχουν ανάγκη.  Ακόμα, ο κάθε δικαιούχος θα πρέπει να λαμβάνει δελτία τροφίμων από την τοπική αρχή του και όχι από άλλη, να παρουσιάζει την πολιτική του ταυτότητα τόσο κατά την παραλαβή των δελτίων τροφίμων όσο και κατά την χρήση τους στις υπεραγορές.  Οι φιλανθρωπικές εισφορές των πολιτών που προορίζονται για τη διανομή δελτίων τροφίμων, θα πρέπει να είναι φοροαπαλλάξιμες, όπως όλες οι άλλες φιλανθρωπικές εισφορές, ενώ οι εισφορές σε τρόφιμα δεν είναι δυνατόν να φοροαπαλλάσονται.  Η φοροαπαλλαγή θα ενθαρρύνει τις εισφορές των πολιτών.  Ιδιαίτερα οι πολίτες με ψηλά εισοδήματα αναμένεται ότι θα εισφέρουν περισσότερα, αφού θα εξοικονομούν 35% του ποσού των εισφορών τους, επειδή ο οριακός φορολογικός τους συντελεστής είναι 35%.


Μάριος Μαυρίδης

Βουλευτής Κερύνειας

 

enasomatou IT Team