ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΤΟΥ ΑΣΩΜΑΤΟΥ

 

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, έλαβε χώρα στο σωματείο της ΕΝΑ Ασωμάτου, συνάντηση αντιπροσωπειών όλων των οργανωμένων συνόλων του Ασωμάτου, με τον Εκπρόσωπο των Μαρωνιτών στη Βουλή κον Αντώνη Χατζηρούσο.

Μετά από διεξοδική συζήτηση υπήρξε η πιο κάτω κοινή συνισταμένη: 

  1. Ο Εκπρόσωπος επικρότησε τις θέσεις  της προηγούμενης ανακοίνωσης των Οργανωμένων συνόλων του Ασωμάτου, ημερ.18 Σεπτ. 2015 κι αναγνώρισε ότι ενισχύει τις διαπραγματευτικές του προσπάθειες.  
  1. Επιβεβαιώθηκε, ως πρώτιστη επιδίωξη, η συμπερίληψη όλων των Μαρωνίτικων χωριών  στην Ελληνοκυπριακή συνιστώσα πολιτεία, σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού προβλήματος, 
  1. Η αναβάθμιση της Θρησκευτικής ομάδας των Μαρωνιτών, συνιστά διαχρονική θέση και στηρίζεται από όλα τα οργανωμένα σύνολα του Ασωμάτου.
  1. Είναι αδιαπραγμάτευτη η απαίτηση μας για διεκδίκηση λόγου σχετικά με οτιδήποτε επιρεάζει τα δικαιώματα των Μαρωνιτών, κατά την πορεία της όλης προσπάθειας επίλυσις του Κυπριακού προβλήματος. 

Τα Οργανωμένα σύνολα του Ασωμάτου εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στον Εκπρόσωπο για την παρουσία του και σφαιρική ενημέρωση που έτυχαν.

Κοινοτικό Συμβούλιο Ασωμάτου

Εκκλησιαστική Επιτροπή Ασωμάτου

Ένωση Νέων Ασωμάτου

Πολιτιστικός Όμιλος Ασωμάτου

Κίνηση Γυναικών Ασωμάτου

 

enasomatou IT Team