Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναβάθμισε τα κυπριακά κρατικά ομόλογα

Τα κυπριακά κρατικά ομόλογα, όχι μόνο δεν «κουρεύτηκαν», αλλά αναβαθμίστηκαν, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) τους τελευταίους μήνες.  η ΕΚΤ αποτιμά τα κυπριακά κρατικά ομόλογα στο 84% της ονομαστικής τους αξίας σε σχέση με 35% ένα χρόνο πριν.  Η ΕΚΤ αποτιμά κρατικά ομόλογα των διαφόρων χωρών, που κρατούν τράπεζες της ευρωζώνης όταν αυτά χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση για δανεισμό από την ΕΚΤ ή για σκοπούς υπολογισμού των πρωτοβάθμιων κεφαλαίων που διαθέτει μια τράπεζα.  Μια τράπεζα είναι υποχρεωμένη να έχει πρωτοβάθμια κεφάλαια (ίδια κεφάλαια) σε ποσοστό 8% των συνολικών δανείων που έχει χορηγήσει.  Τα πρωτοβάθμια κεφάλαια θεωρούνται ως ασπίδα προστασίας για τους καταθέτες σε περίπτωση που κάποια από τα δάνεια δεν εισπραχθούν.

Read more: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναβάθμισε τα κυπριακά κρατικά ομόλογα

Εκσυγχρονίζεται το τραπεζικό σύστημα

Σε λίγες μέρες, η Βουλή των Αντιπροσώπων θα ψηφίσει νομοσχέδια που αφορούν τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων καθώς επίσης και τις εμπράγματες εξασφαλίσεις που στηρίζουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.  Η βουλή θα ψηφίσει επίσης νομοσχέδιο που θα διευρύνει τις εξουσίες του χρηματοοικονομικού διαμεσολαβητή (financialombudsman), να ασχολείται και με αναδιαρθρώσεις δανείων μετά από παράπονα από δανειολήπτες, χωρίς όμως να λαμβάνει αποφάσεις.  Ο χρηματοοικονομικός διαμεσολαβητής δεν θα είναι δικαστήριο αλλά μια προσπάθεια επίλυσης μιας διαφοράς μεταξύ ενός χρηματοοικονομικού ιδρύματος και ενός πελάτη.  Το νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις θα επιταχύνει τη διαδικασία εκποίησης έτσι ώστε αυτή να ολοκληρώνεται μέσα σε 18 μήνες. 

Read more: Εκσυγχρονίζεται το τραπεζικό σύστημα

Οι τόκοι υπερημερίας είναι υπερβολικά ψηλοί

Πάρα πολλοί δανειολήπτες αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εξυπηρέτηση των δανείων τους.   Ιδιαίτερα όταν οι δανειολήπτες δεν πληρώνουν καθόλου, τα ποσά των δανείων αυξάνονται.  Αυτό όμως που δυσκολεύει αφάνταστα τους δανειολήπτες είναι οι τόκοι υπερημερίας που επιβάλλονται στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τα διογκώνει περισσότερο.  Και εφόσον η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση και η ανεργία σε ψηλά επίπεδα, πολλοί από τους δανειολήπτες δεν μπορούν να βρουν δουλειά, πόσο μάλλον να πληρώνουν δόσεις.   Στο μεταξύ, επειδή οι τιμές των ακινήτων υποχωρούν συνεχώς, το πρόβλημα θα γίνεται όλο και πιο έντονο. 

Read more: Οι τόκοι υπερημερίας είναι υπερβολικά ψηλοί

Σχεδιάστε τη συνταξιοδότηση σας

Για την πλειοψηφία των Κυπρίων συνταξιούχων άνω των 65 ετών, το Σχέδιο Κοινωνικής Ασφάλισης είναι σήμερα η βασική πηγή εισοδήματος.  Για το λόγο αυτό ο κάθε πολίτης θα πρέπει να γνωρίζει πως λειτουργεί το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και πόσα θα παίρνει σύνταξη μετά τα 65.  Γνωρίζοντας πως λειτουργεί το Σχέδιο, ο κάθε πολίτης μπορεί να σχεδιάσει το συνταξιοδοτικό του πρόγραμμα και να επωφεληθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό από τις πρόνοιες του Σχεδίου, για παράδειγμα πότε ένας ασφαλιζόμενος θεμελιώνει δικαίωμα στη σύνταξη, πόσα θα πρέπει να εισφέρει και πότε μπορεί να ξεκινήσει να παίρνει σύνταξη.  Οι τελευταίες αλλαγές στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι σημαντικές, αφού ο ασφαλιζόμενος μπορεί να συνταξιοδοτηθεί νωρίτερα από το 65ο έτος, αποδεχόμενος χαμηλότερη μηνιαία σύνταξη, ενώ παράλληλα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί μετά το 65ο έτος και να παίρνει ψηλότερη μηνιαία σύνταξη. 

Read more: Σχεδιάστε τη συνταξιοδότηση σας

Πόσα θα παίρνω σύνταξη

Η συντριπτική πλειοψηφία του Κυπριακού πληθυσμού, βασίζεται στην σύνταξη των Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως βασική πηγή εισοδήματος μετά τη συνταξιοδότηση.  Το Σχέδιο Κοινωνικής Ασφάλισης στην Κύπρο είναι υποχρεωτικό, καθολικό, αλληλέγγυο και ανταποδοτικό, δηλαδή το ποσό της σύνταξης πέραν της βασικής, είναι ανάλογο των εισφορών του ασφαλιζομένου.  Ο κάθε ασφαλιζόμενος, αν είναι μισθωτός, εισφέρει το 7.8% του μισθού του, άλλο 7.8% εισφέρει ο εργοδότης και 4.6% το κράτος.  Σύνολο 20.2%  των ακάθαρτων απολαβών του κάθε μισθωτού εισρέει στο Ταμείο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από όπου πληρώνονται προς τους δικαιούχους η σύνταξη γήρατος, ανικανότητας, επιδόματα ανεργίας και ασθενείας κλπ.  Οι απολαβές επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ονομάζονται «ετήσιες ασφαλιστικές αποδοχές» και έχουν ως μέγιστο όριο τις €54,396 για φέτος.  Δηλαδή, αν κάποιος κερδίζει €80,000, δεν πληρώνει εισφορές επί του υπολοίπου που είναι €25,604.  Η σύνταξη που θα λάβει κάποιος δικαιούχος συνταξιούχος μετά την ηλικία των 65 ετών, είναι συνάρτηση των μονάδων που έχει κερδίσει κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου.  Η κάθε μονάδα αντιστοιχεί σε €9,068 για φέτος. 

Read more: Πόσα θα παίρνω σύνταξη

enasomatou IT Team