Ο φορολογούμενος πλερώνει τον κοινωνικό ρόλο του συνεργατισμού

Τα όσα ακούγονται περί διατήρησης του κοινωνικού ρόλου του συνεργατισμού και περί επιστροφής του στους συνεργατιστές είναι κουρουφέξαλα και εκφράσεις λαϊκισμού. Όσες πιθανότητες έχει η Λαϊκή Τράπεζα να επιστρέψει στους μετόχους της, τόσες έχει και ο συνεργατισμός να επιστρέψει στους συνεργατιστές.  Και αν είναι ο Κύπριος φορολογούμενος να καλείται να πλερώνει την κακοδιαχείριση και το δήθεν κοινωνικό πρόσωπο του συνεργατισμού ή οποιασδήποτε άλλης τράπεζας, τότε να μας λείπει.  Οι αποκαλύψεις της Κεντρικής Τράπεζας σε ότι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μας υποκίνησε να μελετήσουμε σε περισσότερη λεπτομέρεια τη μελέτη της Pimco, η οποία έχει αναλύσει το τραπεζικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένου και του συνεργατισμού.  Μέσα από τη μελέτη, μπορεί κάποιος να διαπιστώσει ότι ο συνεργατισμός είναι σε χειρότερη θέση από τις εμπορικές τράπεζες, τόσο σε ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων και σε ποσοστά κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τα ίδια κεφάλαια.  Σίγουρα η οικονομική κρίση ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την επιδείνωση βασικών δεικτών στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όμως δεν είναι μόνο η κρίση, είναι και η κακή διαχείριση από κάποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι πρακτικές δανεισμού, οι ανεπαρκείς εξασφαλίσεις για δάνεια, η ανοχή στις καθυστερήσεις καταβολής δόσεων για δάνεια και άλλα.   Η οικονομική κρίση όμως, αποκάλυψε προβλήματα που ήταν κρυμμένα για δεκαετίες κάτω από το χαλί.  Αν και τα προβλήματα αυτά γνωστά στα κέντρα λήψης αποφάσεων, δεν επιλύονταν διότι είχαν πλέον δημιουργηθεί διαπλεκόμενα συμφέροντα.   

Read more: Ο φορολογούμενος πλερώνει τον κοινωνικό ρόλο του συνεργατισμού

Ο συνεργατισμός μάλλον θα παραμείνει κρατικός


Έχω την εντύπωση πως η συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και τροϊκας για το συνεργατισμό δεν επιτρέπει την επιστροφή του συνεργατισμού στην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ) πριν περάσουν αρκετά χρόνια.  Ο συνεργατισμός δεν πρόκειται να έχει τόσα κέρδη για να εξαγοράσει τις μετοχές που θα κατέχει το κράτος με 10% ετήσια απόδοση.  Αντίθετα, είναι πιο πιθανό ο συνεργατισμός να περάσει δύσκολα χρόνια λόγω της μακροχρόνιας ύφεσης της οικονομίας, της απομόχλευσης του τραπεζικού συστήματος αλλά και λόγω του πολύ ψηλού ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία θα επιφέρουν ζημιές και όχι κέρδη.   Σύμφωνα με τη συμφωνία, το κράτος θα δανειστεί €1.5 δις από το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης για να εξαγοράσει το 99% των μετοχών της ΣΚΤ.  Η ΣΚΤ με τη σειρά της, θα πάρει τα χρήματα και θα εξαγοράσει το 99% των μετοχών των 18 Συνεργατικών Πιστωτικών Εταιρειών (ΣΠΕ) που θα παραμείνουν μετά τις συγχωνεύσεις.  Τα κέρδη των ΣΠΕ θα ανήκουν στην ΣΚΤ ως ιδιοκτήτης των ΣΠΕ, και τα κέρδη της ΣΚΤ θα ανήκουν στο κράτος ως ιδιοκτήτης της ΣΚΤ.  ΜΕ τα κέρδη που θα έχει η ΣΚΤ, θα επιχειρήσει να εξαγοράσει σταδιακά την επένδυση του κράτους, η οποία όμως θα πρέπει να έχει ετήσια απόδοση 10%.  Αν δηλαδή, η ΚΣΤ εξαγοράσει μετά από ένα έτος, μετοχές ονομαστικής αξίας €100 εκατομμύρια, τις οποίες κατέχει το κράτος, θα πρέπει να καταβάλει €110 εκατομμύρια.  Μετά από δύο χρόνια, η ΚΣΤ θα πρέπει να καταβάλει €121 εκατομμύρια για τον ίδιο αριθμό μετοχών, μετά από τρία χρόνια €133.1 εκατομμύρια και ούτω καθεξής.   Βεβαίως, τα πιο πάνω αποτελούν σενάριο επιστημονικής φαντασίας διότι θα περάσουν αρκετά χρόνια προτού ο συνεργατισμός καταστεί κερδοφόρος.  Με το «κοινωνικό πρόσωπο» που έχει επιδείξει μέχρι σήμερα, έχει αυξήσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε πρωτόγνωρα επίπεδα.  Κάποια συνεργατικά έτυχαν πολύ κακής διαχείρισης.  Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του συνεργατισμού είναι κατά μέσο όρο περισσότερα από το 50%, και ένα σημαντικό ποσό από αυτά θα πρέπει να αναγνωριστούν ως ζημιές στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΣΚΤ.  Θα περάσουν αρκετά χρόνια προτού ο ισολογισμός της ΣΚΤ «καθαρίσει» από τα προβληματικά δάνεια που έχουν χορηγήσει τα ΣΠΕ.  Ως γνωστόν, οι ΣΠΕ χορηγούσαν δάνεια με πιο χαλαρούς όρους και επιδείκνυαν μεγαλύτερη ανοχή στα προβληματικά δάνεια.  Ως αποτέλεσμα, ο Κύπριος φορολογούμενος καλείται να πλερώσει τις κακές «κοινωνικές» πρακτικές κάποιων από τις ΣΠΕ με ποσό ύψους €1.5 δις.  Μπορεί η τροϊκα να έχει δεσμευθεί ότι δεν θα υπάρξει ξανά κούρεμα στην Κύπρο, αλλά δεν ξεκαθάρισε τι θα γίνει αν μια ΣΠΕ δεν τα καταφέρει.  Αυτό που θα συμβεί είναι ότι όταν μια ΣΠΕ καταρρέει, θα απορροφάται από τις υπόλοιπες.

Μάριος Μαυρίδης, βουλευτής Κερύνειας

Τροφή και στέγη για όλους


Η δραματική αύξηση στους λήπτες δημοσίου βοηθήματος στην Κύπρο αποτυπώνει το κοινωνικό δράμα που εξελίσσεται στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, ένα δράμα που θα επιδεινωθεί στα επόμενα χρόνια.  Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι.  Με βάση στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, στο τέλος του 2005, 16,497 νοικοκυριά ή 23,415 άτομα ήταν λήπτες δημοσίου βοηθήματος , ενώ στο τέλος του 2011, 24,721 οικογένειες ή 40,349 άτομα ήταν λήπτες δημοσίου βοηθήματος.  Μέσα σε έξι χρόνια, οι λήπτες δημοσίου βοηθήματος αυξήθηκαν κατά 50% σε οικογένειες και 72% σε άτομα.  Το γεγονός ότι η αύξηση στα άτομα ήταν μεγαλύτερη από την αύξηση σε νοικοκυριά σημαίνει ότι όλο και περισσότερες οικογένειες με παιδιά λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα, που σημαίνει ότι στην Κύπρο αυξάνεται δραματικά και η παιδική φτώχεια.  Παιδική φτώχεια σημαίνει ότι τα παιδιά δεν απολαμβάνουν βασικές ανάγκες.  Τα στοιχεία για το 2012 δεν είναι συγκρίσιμα με τα προηγούμενα χρόνια διότι τον Ιούνιο του 2012, 4,300 μονογονεικές οικογένειες ή 9,000 άτομα, μεταφέρθηκαν από το δημόσιο βοήθημα στην Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων.  Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα χρήματα που λαμβάνουν τα νοικοκυριά από το δημόσιο βοήθημα διασφαλίζουν μόνο τις βασικές ανάγκες και τίποτα περισσότερο, €452 το μήνα για ένα άτομο και €678 για δύο άτομα.  Βεβαίως, όσες οικογένειες έχουν και παιδιά κάτω των 18 ετών λαμβάνει και επίδομα τέκνου.  Το θέμα όμως είναι ότι η φτώχεια στην Κύπρο αυξάνεται και ακόμα δεν έχει κορυφωθεί. 

Read more: Τροφή και στέγη για όλους

‘‘ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ’’

 «ΚΑΤΑΣΥΓΚΙΝΗΘΗΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ»

 

Με πολύ δύναμη ψυχής και πόνο στην καρδιά θα προσπαθήσω να καταθέσω τις δικές μου προσωπικές και πρωτόγνωρες εμπειρίες που έζησα  μετά από 39 χρόνια στην κατεχομένη γενέτειρα μου και χώμα που γεννήθηκα, Αγία Μαρίνα.

Ασχέτως ότι πολύ λίγα σπίτια απέμειναν στην κατεχόμενη γενέτειρα μου Αγιά Μαρίνα, «πατώντας την», έσφιξα την καρδιά μου, και για πρώτη φορά από την τουρκική κατοχή της πατρώας μας γης, ένιωσα κατά τριάντα εννέα χρόνια νεότερος και ότι μπήκα και πάτησα στο χωριό των πολυτάλαντων Μαρινιωτών, στο χωριό τον προγόνων μας, στο χωριό που γεννήθηκα.  Ένοιωσα ότι πάτησα το χώμα που με γέννησε , που μ’ανάγιωσε,’ που μ’έμαθε τα πρώτα μου γράμματα με τους δασκάλους μου Ιωσήφ Τουμάζου, Αντώνη Μελά, Αντώνη Μαρίνο, Λετίτσια Καρλέττη και τον διευθυντή μου, αείμνηστο Μιχάλη Καλακουτή.  Γεννήθηκα σ’αυτό το χωριό όπου άκουσα και διδάχτηκα την πλούσια λαϊκή μας παράδοση από τους γονείς μου, γεννήθηκα σ’αυτό το χωριό που ο αέρας του και το γλυκό του νερό μου έδωσαν δυνάμεις να εκπροσωπήσω και να τιμήσω την κοινότητα Μαρωνιτών Κύπρου, την επαρχία Μόρφου και Κερύνειας, στους παγκύπριους αγώνες στίβου στην όμορφη Αμμόχωστο και στο ΓΣΕ το 1971, συνοδευόμενος από τον δάσκαλο μου Αντώνη Μαρίνο.

Read more: ‘‘ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ’’

Ο μύθος της προστασίας της πρώτης κατοικίας

Σε μια τόσο ευαίσθητη περίοδο, το θέμα της πρώτης κατοικίας προσφέρεται για λαϊκισμό, όπως και άλλα θέματα βεβαίως, όπως το θέμα της παγοποίησης δανείων, της μείωσης των επιτοκίων, της επιμήκυνσης της περιόδου αποπληρωμής κλπ.   Ακόμα και το θέμα των ταμείων προνοίας έτυχε και τυγχάνει ακόμα εκμετάλλευσης από πολιτικούς που επιδίδονται σε ανέξοδο λαϊκισμό.    Πάντως το ΑΚΕΛ έχει ξεκάθαρες θέσεις, όπως προστασία των ταμείων προνοίας στο 100% και προστασία της πρώτης κατοικίας επίσης στο 100%.  Ακούγονται καλές οι προτάσεις, και χαϊδεύουν τα αυτιά των ενδιαφερομένων.  Όμως, αυτό που δεν λέει το ΑΚΕΛ είναι ποιος θα πληρώσει το κόστος για να προστατευθούν τα ταμεία προνοίας και η πρώτη κατοικία.  Διότι η περίοδος του ανεξέλεγκτου δανεισμού τελείωσε.  Δεν υπάρχουν χρήματα για να καλύψουν όλες τις τρύπες, έτσι θα πρέπει να γίνει μια βέλτιστη κατανομή των διαθέσιμων χρηματικών πόρων.    Στην περίπτωση των ταμείων προνοίας, περισσότερη προστασία σημαίνει και μεγαλύτερο κούρεμα στις καταθέσεις, οι οποίες έχουν ήδη κουρευτεί αρκετά.  Θα πρέπει όλοι μας να γνωρίζουμε, ότι όσο μεγαλύτερο είναι το κούρεμα, τόσο μεγαλύτερα προβλήματα εμπιστοσύνης θα έχει το κυπριακό τραπεζικό σύστημα. 

Read more: Ο μύθος της προστασίας της πρώτης κατοικίας

enasomatou IT Team