Πόσο καλή επένδυση είναι η μόρφωση;

Η μόρφωση είναι  μια πολύ καλή επένδυση κάτω από προϋποθέσεις.  Αν λάβουμε υπόψη ποια επαγγέλματα έχουν ζήτηση και ποια πληρώνουν καλύτερα, τότε η επένδυση ενδεχομένως να είναι καλύτερη.   Αν το επάγγελμα που θα ακολουθήσουμε μας αρέσει κιόλας, τότε η επένδυση θα είναι ακόμα καλύτερη διότι δεν θα μας αποφέρει μόνο οικονομικά οφέλη αλλά και συναισθηματικά.  Το πρόβλημα όμως είναι ότι μέχρι πρόσφατα, πολλά παιδιά σπουδάζουν στα τυφλά, χωρίς συγκεκριμένη κατεύθυνση και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια έρευνα για το ποια επαγγέλματα έχουν ή δεν έχουν ζήτηση.  Το κράτος όχι μόνο δεν μπορεί να βοηθήσει τους φοιτητές αλλά τους συγχύζει και τους παραπλανεί με τις θέσεις που διαθέτει στα κρατικά πανεπιστήμια σε επαγγέλματα που δεν έχουν προοπτική, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα.  Για παράδειγμα, δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί τα κρατικά πανεπιστήμια παράγουν τόσους δασκάλους, πολιτικούς επιστήμονες, ψυχολόγους κλπ. 

Read more: Πόσο καλή επένδυση είναι η μόρφωση;

Το νέο τραπεζικό περιβάλλον

Πέρα από την ανακεφαλαιοποίηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, το κυπριακό τραπεζικό σύστημα υποβάλλεται σε μια σειρά από σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες βελτιώνουν τη λειτουργία του, διασφαλίζουν καλύτερα τις καταθέσεις, εμπεδώνουν περισσότερο την εμπιστοσύνη στο σύστημα, και συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη. 

Η κεφαλαιακή επάρκεια ανεβαίνει στο 9%, δηλαδή ένα τραπεζικό ίδρυμα θα πρέπει να διαθέτει ίδια κεφάλαια ίσα με το 9% των συνολικών του δανείων.  Τα ίδια κεφάλαια προστατεύουν τους καταθέτες σε περίπτωση που η τράπεζα υποστεί μεγάλες ζημιές από μη εξυπηρετούμενα δάνεια αλλά και από κακή διαχείριση γενικότερα. 

Μια άλλη σημαντική αλλαγή στο τραπεζικό σύστημα είναι η το πότε θεωρείται ένα δάνειο μη εξυπηρετούμενο.  Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, ένα δάνειο θα θεωρείται μη εξυπηρετούμενο αν δεν εξυπηρετείται για 90 ημέρες, ανεξάρτητα από το αν η εμπράγματη εξασφάλιση καλύπτει το υπόλοιπο του δανείου.  Μέχρι πρόσφατα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ήταν πολύ λιγότερα από ότι ήταν στην πραγματικότητα, όμως ήταν κρυμμένα πίσω από τον ορισμό του τι θεωρείται μη εξυπηρετούμενο.  Ουσιαστικά, η μεθοδολογία που χρησιμοποιείτο για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, έκρυβε τη πραγματική εικόνα της κατάστασης των τραπεζών, και παραπλανούσε τους καταθέτες και τους επενδυτές.  Διότι όταν ένα δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, πιθανόν μέρος του να μην εισπραχθεί ποτέ, άρα η τράπεζα είναι υποχρεωμένη να αναγνωρίσει τη ζημιά. 

Read more: Το νέο τραπεζικό περιβάλλον

Ο συνεργατισμός στο χρηματιστήριο

Η επανάκτηση του συνεργατισμού από τα μέλη του με τη μέθοδο που συμφωνήθηκε, είναι εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι ανέφικτη, αφού  απαιτεί υπερβολικά μεγάλη κερδοφορία των εργασιών του συνεργατισμού κατά τις επόμενες δεκαετίες.  Καλύτερη και πιο εφικτή επιλογή θα ήταν η επαναγορά μετοχών του συνεργατισμού από τα μέλη του, από το χρηματιστήριο, με φρέσκο χρήμα που να προέρχεται από τα μέλη του συνεργατισμού.  Με βάση τη συμφωνία, τα μέλη του συνεργατισμού έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να πάρουν πίσω τον συνεργατισμό, αφού πρώτα ξοφλήσουν το χρέος ύψους €1.5 δισεκατομμύρια που θα εισφέρει το κράτος με επιτόκιο 10% και αφού περάσουν πέντε χρόνια συνεχούς κερδοφορίας του συνεργατισμού.  Αυτή είναι η απαίτηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επειδή αυτό απαιτούν οι κανόνες για κρατική ενίσχυση. 

Read more: Ο συνεργατισμός στο χρηματιστήριο

Αιμοδοσία ΕΝΑ

Η Ένωσις Νέων Ασωμάτου, στα πλαίσια των εορτασμών του προστάτη του χωριού μας Μιχαήλ Αρχαγγέλου, πραγματοποιείσαι τη πλέων καθιερωμένη αιμοδοσία στο σωματείο του χωριού μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά όλους τους συγχωριανούς και φίλους του σωματείου που έλαβαν μέρος στην αιμοδοσία αυτή. 
Φωτογραφίες από την αιμοδοσία στην ενότητα φωτογραφίες.
 

Γιατί δεν έγινε κούρεμα στον συνεργατισμό

Οι συνεργατιστές πιστεύουν ότι ο συνεργατισμός θεωρείται βιώσιμος και γι’ αυτό και ανακεφαλαιοποιείται με χρήματα των φορολογούμενων σε αντίθεση με την Τράπεζα Κύπρου, όπου η ανακεφαλαιοποίηση έγινε με χρήματα των καταθετών.  Η πραγματικότητα όμως είναι ότι ένα ενδεχόμενο κούρεμα στις ανασφάλιστες καταθέσεις δεν θα ήταν αποτελεσματικό αφού οι ανασφάλιστες καταθέσεις στο συνεργατισμό είναι χαμηλές, σε σχέση με τις ασφαλισμένες.  Δηλαδή, για να μαζέψει ο συνεργατισμός το €1.5 δις που χρειάζεται, το κούρεμα θα έπρεπε να ήταν πολύ ψηλό, ίσως και 100%.  Σε μια τέτοια περίπτωση ο συνεργατισμός θα είχε την ίδια τύχη με την Λαϊκή Τράπεζα και επειδή ο συνεργατισμός είναι επίσης συστημική τράπεζα, ο κίνδυνος για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα θα ήταν μεγαλύτερος.  Με βάση τη νέα φιλοσοφία της διάσωσης των τραπεζών με ίδια μέσα (bail-in) , η οποία τιμωρεί τους καταθέτες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που κάνουν κακή διαχείριση,  όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο θα έπρεπε να υποστούν κούρεμα καταθέσεων.  Όμως στην περίπτωση του συνεργατισμού και της Ελληνικής Τράπεζας, το Eurogroup αποφάσισε όπως οι φορολογούμενοι πληρώσουν για την ανακεφαλαιοποίηση τους. 

Read more: Γιατί δεν έγινε κούρεμα στον συνεργατισμό

enasomatou IT Team