Θετικές εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα

Μετά από αρκετό καιρό, πνέει άνεμος αισιοδοξίας στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα.  Το  ενδιαφέρον ξένων επενδυτών και η επιτυχημένη ανακεφαλαιοποίηση της Ελληνικής Τράπεζας, δείχνουν ξεκάθαρα ότι το κυπριακό τραπεζικό σύστημα είναι ελκυστικό και  μπορεί να επιβιώσει.  Παρά την ψήφο εμπιστοσύνης από τους ξένους επενδυτές, το τραπεζικό σύστημα παραμένει ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της οικονομίας λόγω των μη εξυπηρετούμενων δανείων.  Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο τέλος του 2012 ανήλθαν στα €15.4 δισεκατομμύρια.  Κάποια από αυτά θα καταλήξουν ως επισφαλή, δηλαδή πραγματικές ζημιές για τις τράπεζες.  Όλες οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο είναι κεφαλαιοποιημένες υπέρ του κανονικού για να μπορέσουν να απορροφήσουν τις επισφάλειες από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στα επόμενα τρία χρόνια.  Όμως, ο κίνδυνος αύξησης των επισφαλειών περισσότερο από ότι προβλέπεται στην ανάλυση της Pimco παραμένει.  Αν η ύφεση της οικονομίας είναι μεγαλύτερη από το 8% φέτος και 5% το 2014, τότε οι επισφάλειες θα είναι σαφώς περισσότερες, και ενδεχομένως οι τράπεζες να χρειαστούν περισσότερα κεφάλαια για να είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες.  Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών όμως μας δίδει το δικαίωμα να ελπίζουμε.  Αν οι ξένοι επενδυτές εμπιστεύονται το κυπριακό τραπεζικό σύστημα, πόσο μάλλον εμείς, οι κύπριοι επενδυτές και καταθέτες, που έχουμε και ένα λόγο παραπάνω.   Το έντονο ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών ενδέχεται να επιλύσει το μεγάλο πρόβλημα της «έλλειψης εμπιστοσύνης» στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου.  Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα θα συμβάλει καθοριστικά στην βιωσιμότητα των κυπριακών τραπεζών μεσοπρόθεσμα.  Δηλαδή, η ανάκτηση εμπιστοσύνης θα προσφέρει χρόνο στις τράπεζες να ασχοληθούν με περισσότερη προσοχή στο άλλο μεγάλο πρόβλημα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.  Τα δάνεια αυτά θα πρέπει να τύχουν της καλύτερης δυνατής διαχείρισης από τις τράπεζες.  Σίγουρα οι μαζικές εκποιήσεις ακινήτων δεν είναι η καλύτερη λύση αλλά χωρίς εκποιήσεις, οι τράπεζες δεν θα μπορέσουν να έχουν χρήματα ούτε για να λειτουργήσουν, αλλά ούτε και για να χορηγήσουν νέα δάνεια.  Άλλωστε, όταν μια τράπεζα δεν προβαίνει σε εκποιήσεις, οι καταθέτες δεν θα νιώθουν ασφαλής και θα αποσύρουν τις καταθέσεις τους. 

Read more: Θετικές εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα

Η Ευρώπη στηρίζει έμπρακτα την Κύπρο

 

Η αύξηση της χρηματοδότησης στα ευρωπαϊκά προγράμματα που προορίζονται για την Κύπρο, αποτελεί επιτυχία της κυβέρνησης και ένδειξη της συνεχούς υποστήριξης και αλληλεγγύης που επιδεικνύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την Κύπρο.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αίτημα του Προέδρου Αναστασιάδη για αύξηση στο ποσοστό χρηματοδότησης στα ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία έχουν πρόσβαση κυπριακοί φορείς κατά την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, στα πλαίσια του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.  Ως γνωστόν, η κάθε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) συνεισφέρει στα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και στη συνέχεια διεκδικεί χρήματα από αυτά κατά τρόπο ανταγωνιστικό.  Τα προγράμματα της ΕΕ αφορούν επενδύσεις σε υποδομές, ανάπτυξη, τεχνολογία, καινοτομία, πληροφορική, περιβάλλον, αγροτική οικονομία, πολιτισμό, απασχόληση κλπ.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί τα προτεινόμενα έργα και αν θεωρηθούν καλές επενδύσεις, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί τα χρήματα.  Είναι πιθανόν, μια χώρα μέλος της ΕΕ να απορροφήσει λιγότερα ή περισσότερα χρήματα μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων, σε σχέση με αυτά που έχει συνεισφέρει.  Η Κύπρος θεωρείται ως μια από τις χώρες που απορροφά περισσότερα από όσα συνεισφέρει.  Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης που η ΕΕ θα διαθέσει για την Κύπρο ανέρχεται γύρω στα €874 εκατομμύρια για την περίοδο από το 2014 μέχρι το 2020.  Αρχικά, το ποσό αυτό ήταν €674 εκατομμύρια με ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 60%.  €526 εκατομμύρια για την πολιτική συνοχής, €118 για αγροτική ανάπτυξη και €30 εκατομμύρια για την αλιεία. 

Read more: Η Ευρώπη στηρίζει έμπρακτα την Κύπρο

Προϋπολογισμός στόχευσης και ανάπτυξης

Παρά το γεγονός ότι οι προβλεπόμενες δημόσιες δαπάνες για το 2014, είναι μειωμένες κατά €626 εκατομμύρια ή 10% σε σχέση με το 2013, των τόκων επί του δημόσιου χρέους, ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2014 είναι αναπτυξιακός και στοχευμένος.  Οι προβλεπόμενες δαπάνες του κράτους εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών ροών, δαπάνες για τόκους και πληρωμές προηγουμένων ετών ανέρχονται στα €5,599 εκατομμύρια, ενώ τα προβλεπόμενα έσοδα ανέρχονται σε €5,639 εκατομμύρια.  Αν λάβει κανείς υπόψη και τις δαπάνες για τους τόκους επί του υφιστάμενου χρέους τότε οι συνολικές δαπάνες αυξάνονται κατά €782 εκατομμύρια.  Με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) να ανέρχεται στα €16 δις και κάτι στο τέλος του 2013, τότε το κράτος ξοδεύει γύρω στο 4.8% από την ανάπτυξη της οικονομίας για να πλερώνει τόκους.  Αξίζει τον κόπο να κατανοήσουμε ότι το δημόσιο χρέος «κατατρώει» τα σωθικά της οικονομίας και ότι η μείωση του χρέους και η επίτευξη ισοσκελισμένου προϋπολογισμού είναι εργαλεία ανάπτυξης.  Όπως και να έχουν τα πράγματα, ο προτεινόμενος προϋπολογισμός για το 2014 δεν είναι απλά περικοπές δεξιά και αριστερά.  Οι περικοπές στις δαπάνες προέρχονται κυρίως από εξοικονομήσεις αχρείαστων σπαταλών καθώς επίσης και από τη στόχευση των κοινωνικών παροχών.  Για παράδειγμα, το Υπουργείο Εργασίας εξοικονόμησε €50 εκατομμύρια από το δημόσιο βοήθημα λόγω περισσότερης στόχευσης και πιο αποτελεσματικού ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  Οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα με φειδώ και απόλυτη στόχευση. 

Read more: Προϋπολογισμός στόχευσης και ανάπτυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΩΜΑΤΟΥ

Με λύπη μας πληροφορηθήκαμε μέσω των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, την παραίτηση 4 μελών της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Ασωμάτου, τα οποία ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν στο διάστημα των 9 μηνών    που διετέλεσαν μέλη της επιτροπής.

Σαν εκκλησιαστική επιτροπή, δεν επιθυμούμε να σχολιάσουμε τους λόγους παραίτησης τους, σεβόμενοι  την επιθυμία τους να μην συνεχίσουν,  αλλά και για να αποφύγουμε την άσκοπη αντιπαράθεση που πιθανό να προκαλέσει ζημιά στο αγαπημένο μας χωριό. Χαιρετίζουμε όμως την προθυμία τους να συνεχίσουν να εργάζονται και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο χωριό μας.

Τα εναπομείναντα 9 μέλη της επιτροπής, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με σεβασμό προς όλους τους συγχωριανούς μας, υλοποιώντας τους στόχους τούς οποίους έχει θέσει η επιτροπή στις πρώτες συνεδρίες της, μέσα στα πλαίσια των όρων εντολής του Αρχιεπισκόπου μας και των κανονισμών λειτουργίας των Εκκλησιαστικών Επιτροπών.

Η βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού στην Κύπρο

Η βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού είναι μια μεγάλη πρόκληση για την κυπριακή κοινωνία στις επόμενες δεκαετίες.  Το συνταξιοδοτικό είναι ένα πρόβλημα για το οποίο αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα σήμερα, τότε αύριο θα είναι αργά.  Πρέπει λοιπόν, το συνταξιοδοτικό σχέδιο του κράτους να παρακολουθείται συνεχώς και να προσαρμόζεται ανάλογα με τις εξελίξεις και τις αλλαγές στα δεδομένα.    Η αναλογιστική μελέτη του 2009 καταδείκνυε ότι το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (διότι περί σχεδίου πρόκειται και όχι περί ταμείου), ήταν βιώσιμο μέχρι το 2048.  Η ειδική αναλογιστική μελέτη του 2011, με βάση και τις πρόνοιες του μνημονίου, δείχνει ότι το σχέδιο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να αντέξει μέχρι το 2060.  Ο κύριος λόγος για τον οποίο το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναμένεται ότι θα αντέξει μέχρι το 2060 είναι η σταδιακή αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, δηλαδή το έτους κατά το οποίο το Σχέδιο θα ξεκινήσει να πλερώνει ένα δικαιούχο.  Ως γνωστόν, το όριο συνταξιοδότησης, θα φτάσει πολύ σύντομα στο 65 και από εκεί και πέρα θα προσαρμόζεται αυτόματα αναλόγως του προσδόκιμου ζωής, το οποίο σήμερα είναι 80 χρόνια.  Με βάση τις εκτιμήσεις της μελέτης το προσδόκιμο ζωής θα αυξάνεται σταδιακά και μέχρι το 2060 θα φτάσει τα 85 χρόνια.  Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, το όριο συνταξιοδότησης μέχρι τότε θα φτάσει τα 70 χρόνια.  Με λίγα λόγια, η μελέτη θεωρεί ότι το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα πλερώνει τον κύπριο ασφαλιζόμενο κατά μέσο όρο 15 χρόνια.  Γενικά οι παραδοχές της μελέτης είναι λογικές, εκτός από δύο, αυτή που αφορά τους μισθούς και αυτή που αφορά το εργατικό δυναμικό για τις επόμενες δεκαετίες. 

Read more: Η βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού στην Κύπρο

enasomatou IT Team