Ιδιωτικοποιήσεις, έστω και αργά

Μπορεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα γίνουν οι ιδιωτικοποιήσεις να μην είναι ιδανικές, όμως αυτό ήταν τραγικό λάθος των προηγούμενων κυβερνήσεων που δεν τόλμησαν να προχωρήσουν σε ιδιωτικοποιήσεις νωρίτερα.  Νομίζω ότι ούτε και η παρούσα κυβέρνηση θα προχωρούσε σε ιδιωτικοποιήσεις αν δεν ήταν αναγκασμένη να το πράξει.   Aν η κυβέρνηση  προχωρούσε σε ιδιωτικοποιήσεις πριν από 10 ή έστω πριν από πέντε χρόνια, τα έσοδα θα ήταν τουλάχιστον διπλάσια από ότι θα είναι σήμερα.  Ακόμα, αν η κυβέρνηση προχωρούσε νωρίτερα με τις ιδιωτικοποιήσεις και επέβαλε άνοιγμα των αγορών αυτών στον ελεύθερο ανταγωνισμό, όπως προνοούσαν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, τότε το όφελος για την οικονομία θα ήταν πολλαπλάσιο, περισσότερες εταιρείες σε κάθε τομέα, περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερες επιλογές για τον καταναλωτή, ποιότητα υπηρεσιών και χαμηλότερες τιμές.  Όλα αυτά είναι τα οφέλη του ανταγωνισμού, όπως υπάρχουν σήμερα στο λιανικό εμπόριο, υπεραγορές, καταστήματα κλπ, στα ξενοδοχεία, στα κέντρα αναψυχής και σε άλλους τομείς της οικονομίας.  Στους τομείς τηλεπικοινωνιών, ηλεκτροδότησης και λιμανιών, τα συμφέροντα δεν αφήνουν τον ανταγωνισμό να δουλέψει με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να πληρώνουν επιπρόσθετες φορολογίες για να συντηρούν τις υπερβολικές σπατάλες, τη διαπλοκή και τη διαφθορά.  Ο ανταγωνισμός είναι το καλύτερο εργαλείο για την καταπολέμηση της σπατάλης και της διαπλοκής.  Ο ανταγωνισμός είναι το εργαλείο που αναγκάζει τις επιχειρήσεις να νοικοκυρευτούν και να παράγουν σε χαμηλό κόστος, και να προσφέρουν ποιότητα και χαμηλές τιμές στους καταναλωτές.  Οι ιδιωτικοποιήσεις είναι ευλογία για την οικονομία όχι επειδή θα πουληθούν κάποιες κρατικές εταιρείες (ή θα ξεπουληθούν για κάποιους οι οποίοι έχουν συμφέρον ή ιδεολογικές αγκυλώσεις), αλλά επειδή θα ανοίξουν οι αγορές στον ανταγωνισμό. 

Read more: Ιδιωτικοποιήσεις, έστω και αργά

Η αύξηση της παραγωγικότητας εργαλείο ανάπτυξης

Στα χρόνια της ανάπτυξης, η αύξηση της παραγωγικότητας κυμάνθηκε σε   επίπεδα ψηλότερα από αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ενώ στα χρόνια της ύφεσης, η παραγωγικότητα είναι χαμηλότερη της αντίστοιχης στην ΕΕ.  Συγκεκριμένα, με βάση τις Στατιστικές της Παραγωγικότητας της Εργασίας που εκδίδει κάθε χρόνο το Κέντρο Παραγωγικότητας, η μέση αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας από το 1996 μέχρι το 2008 ήταν 1.7% κάθε χρόνο,  σε σχέση με 1.6% στην ΕΕ.  Από το 2008 μέχρι το 2012 όμως, μέση ετήσια αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας στην Κύπρο ήταν 0.3% ενώ στην ΕΕ ήταν 0.8%.  Η αύξηση της παραγωγικότητας είναι κλειδί στην οικονομική ανάπτυξη, καθώς μειώνει το κόστος ανά μονάδα παραγωγής και βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο στην εγχώρια οικονομία όσο και για τις εξαγωγές.  Η αύξηση της παραγωγικότητας μας επιτρέπει να καταναλώνουμε περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες με χαμηλότερο κόστος.  Μας επιτρέπει επίσης να αυξάνουμε το βιοτικό μας επίπεδο αφού η αύξηση της παραγωγικότητας αυξάνει την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, η πώληση των οποίων αυξάνει τα εισοδήματα αυτών που παράγουν.  Η παραγωγικότητα υπολογίζεται για κάθε συντελεστή παραγωγής, όπως είναι το εργατικό δυναμικό και το κεφάλαιο.  Οι στατιστικές υπολογίζουν την παραγωγικότητα της εργασίας και την παραγωγικότητα του κεφαλαίου, όμως αυτή που χρησιμοποιείται περισσότερο είναι η παραγωγικότητα της εργασίας, διότι έχει να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό.  

Read more: Η αύξηση της παραγωγικότητας εργαλείο ανάπτυξης

Ιρλανδία και Ισπανία επιστρέφουν στις αγορές χωρίς περιορισμούς

Σε λιγότερα από τρία χρόνια, και μετά από μια σειρά από σκληρά μέτρα λιτότητας, η Ιρλανδία και η Ισπανία κατάφεραν να εξέλθουν από το πρόγραμμα χρηματοοικονομικής στήριξης που τους παρείχε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης (ΕΜΣ).  Οι δύο χώρες μπορούν τώρα να απευθύνονται στις αγορές για δανεισμό χωρίς στήριξη και χωρίς εγγυήσεις.  Στην τελευταία του συνεδρία, το Eurogroup χαιρέτησε την έξοδο της Ιρλανδίας και της Ισπανίας από τα προγράμματα στήριξης, χαιρέτησε επίσης την πρόοδο που επιτεύχθηκε στην Κύπρο και ζήτησε περισσότερα μέτρα από την Ελλάδα.  Η επιτυχία της Ιρλανδίας και της Ισπανίας οφείλονται κυρίως στην ισχυρή δέσμευση τους σε ότι αφορούσε την εφαρμογή των προγραμμάτων που έφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα.  Οι δύο χώρες ακολούθησαν τα μέτρα που είχαν συμφωνηθεί με τους δανειστές τους, και με τον τρόπο αυτό κέρδισαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών, που ενδεχομένως να τις δανείσουν στο μέλλον.  Ιρλανδία και Ισπανία έχουν ανακτήσει την χαμένη αξιοπιστία που είχαν απωλέσει όταν τα δημοσιονομικά τους προβλήματα είχαν εκτροχιαστεί και έθεσαν σε κίνδυνο την ικανότητα αποπληρωμής των δανείων τους.  Η Ιρλανδία για παράδειγμα, είχε αποκλειστεί από τις αγορές πριν τρία χρόνια, αφού οι επενδυτές ζητούσαν τόκο 13%-14% για να τη δανείσουν.  Σήμερα, η Ιρλανδία, μπορεί να δανείζεται με 3.5%, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης, κάποιες με ψηλότερο και κάποιες με χαμηλότερο επιτόκιο. 

Read more: Ιρλανδία και Ισπανία επιστρέφουν στις αγορές χωρίς περιορισμούς

Υποχρεωτική θα πρέπει να είναι η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) καλεί εργαζόμενους και ανέργους να πιστοποιήσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, και μάλιστα δωρεάν.  Το ενδιαφέρον όμως είναι πολύ χαμηλό διότι η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων είναι εθελοντική.  Αν η πιστοποίηση ήταν υποχρεωτική, τότε όχι μόνο θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον αλλά θα συνέβαλλε στην κατοχύρωση των τεχνικών επαγγελμάτων, στην αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών και στη μείωση της ανεργίας.  Η υποχρεωτική πιστοποίηση και ταυτόχρονα κατοχύρωση στα τεχνικά επαγγέλματα θα μπορούσε να ελκύσει περισσότερους σπουδαστές στα τεχνικά επαγγέλματα με αποτέλεσμα να αλλάξει και το ισοζύγιο των σπουδαστών που ακολουθούν ακαδημαϊκούς κλάδους σπουδών σε σχέση με τους τεχνικούς κλάδους.  Θα μπορεί δηλαδή ένας απόφοιτος λυκείου να ακολουθήσει κάποιο τεχνικό επάγγελμα, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι το επάγγελμα του θα έχει υπόσταση και θα είναι κατοχυρωμένο.  Σήμερα, το 80% των αποφοίτων των λυκείων ακολουθούν ακαδημαϊκά προγράμματα στα πανεπιστήμια ενώ ελάχιστοι ακολουθούν τεχνικά επαγγέλματα. 

Read more: Υποχρεωτική θα πρέπει να είναι η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων

Τεστ αντοχής αλά Κυπριακά στις τράπεζες της Ευρωζώνης

Μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες αξιολόγησης του τραπεζικού συστήματος στην ευρωζώνη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιχειρεί μαζί με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών μια τρίτη αξιολόγηση των μεγάλων τραπεζών της ευρωζώνης.  Συγκεκριμένα, μέσα στον Νοέμβριο ξεκινά μια ενδελεχής εξέταση των ισολογισμών 130 μεγάλων τραπεζών της ευρωζώνης και μια σειρά από τεστ αντοχής (stresstests), περιλαμβανομένων και κάποιων από την Κύπρο.  Στόχος των τεστ αντοχής είναι να αφαιρέσουν από τις αγορές οποιεσδήποτε αμφιβολίες από επενδυτές και καταθέτες και να εμπεδώσουν περισσότερη εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα της ευρωζώνης.  Ουσιαστικά, αυτό που θα γίνει στις μεγάλες τράπεζες της ευρωζώνης μέσα στους επόμενους 12 μήνες, είναι κάτι ανάλογο που έχει γίνει και στην Κύπρο από την Pimco, δηλαδή, η αξιολόγηση των δανείων και ο υπολογισμός των επιπρόσθετων κεφαλαιακών αναγκών της κάθε τράπεζας ξεχωριστά.  Ως γνωστόν, οι τράπεζες της ευρωζώνης θα πρέπει να διαθέτουν κεφαλαιακή επάρκεια ύψους 8% (9% για την τις κυπριακές τράπεζες, λόγω αυξημένου κινδύνου) για να καλύπτουν πιθανές ζημιές από μη επισφάλειες.  Δηλαδή, η κάθε τράπεζα στην ευρωζώνη θα πρέπει να διαθέτει το 8% των δανείων που έχει χορηγήσει σε ίδια κεφάλαια (των μετόχων της) σε ρευστά διαθέσιμα.  

Read more: Τεστ αντοχής αλά Κυπριακά στις τράπεζες της Ευρωζώνης

enasomatou IT Team