Ιρλανδία και Ισπανία επιστρέφουν στις αγορές χωρίς περιορισμούς

Σε λιγότερα από τρία χρόνια, και μετά από μια σειρά από σκληρά μέτρα λιτότητας, η Ιρλανδία και η Ισπανία κατάφεραν να εξέλθουν από το πρόγραμμα χρηματοοικονομικής στήριξης που τους παρείχε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης (ΕΜΣ).  Οι δύο χώρες μπορούν τώρα να απευθύνονται στις αγορές για δανεισμό χωρίς στήριξη και χωρίς εγγυήσεις.  Στην τελευταία του συνεδρία, το Eurogroup χαιρέτησε την έξοδο της Ιρλανδίας και της Ισπανίας από τα προγράμματα στήριξης, χαιρέτησε επίσης την πρόοδο που επιτεύχθηκε στην Κύπρο και ζήτησε περισσότερα μέτρα από την Ελλάδα.  Η επιτυχία της Ιρλανδίας και της Ισπανίας οφείλονται κυρίως στην ισχυρή δέσμευση τους σε ότι αφορούσε την εφαρμογή των προγραμμάτων που έφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα.  Οι δύο χώρες ακολούθησαν τα μέτρα που είχαν συμφωνηθεί με τους δανειστές τους, και με τον τρόπο αυτό κέρδισαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών, που ενδεχομένως να τις δανείσουν στο μέλλον.  Ιρλανδία και Ισπανία έχουν ανακτήσει την χαμένη αξιοπιστία που είχαν απωλέσει όταν τα δημοσιονομικά τους προβλήματα είχαν εκτροχιαστεί και έθεσαν σε κίνδυνο την ικανότητα αποπληρωμής των δανείων τους.  Η Ιρλανδία για παράδειγμα, είχε αποκλειστεί από τις αγορές πριν τρία χρόνια, αφού οι επενδυτές ζητούσαν τόκο 13%-14% για να τη δανείσουν.  Σήμερα, η Ιρλανδία, μπορεί να δανείζεται με 3.5%, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης, κάποιες με ψηλότερο και κάποιες με χαμηλότερο επιτόκιο. 

Read more: Ιρλανδία και Ισπανία επιστρέφουν στις αγορές χωρίς περιορισμούς

Υποχρεωτική θα πρέπει να είναι η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) καλεί εργαζόμενους και ανέργους να πιστοποιήσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, και μάλιστα δωρεάν.  Το ενδιαφέρον όμως είναι πολύ χαμηλό διότι η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων είναι εθελοντική.  Αν η πιστοποίηση ήταν υποχρεωτική, τότε όχι μόνο θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον αλλά θα συνέβαλλε στην κατοχύρωση των τεχνικών επαγγελμάτων, στην αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών και στη μείωση της ανεργίας.  Η υποχρεωτική πιστοποίηση και ταυτόχρονα κατοχύρωση στα τεχνικά επαγγέλματα θα μπορούσε να ελκύσει περισσότερους σπουδαστές στα τεχνικά επαγγέλματα με αποτέλεσμα να αλλάξει και το ισοζύγιο των σπουδαστών που ακολουθούν ακαδημαϊκούς κλάδους σπουδών σε σχέση με τους τεχνικούς κλάδους.  Θα μπορεί δηλαδή ένας απόφοιτος λυκείου να ακολουθήσει κάποιο τεχνικό επάγγελμα, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι το επάγγελμα του θα έχει υπόσταση και θα είναι κατοχυρωμένο.  Σήμερα, το 80% των αποφοίτων των λυκείων ακολουθούν ακαδημαϊκά προγράμματα στα πανεπιστήμια ενώ ελάχιστοι ακολουθούν τεχνικά επαγγέλματα. 

Read more: Υποχρεωτική θα πρέπει να είναι η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων

Τεστ αντοχής αλά Κυπριακά στις τράπεζες της Ευρωζώνης

Μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες αξιολόγησης του τραπεζικού συστήματος στην ευρωζώνη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιχειρεί μαζί με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών μια τρίτη αξιολόγηση των μεγάλων τραπεζών της ευρωζώνης.  Συγκεκριμένα, μέσα στον Νοέμβριο ξεκινά μια ενδελεχής εξέταση των ισολογισμών 130 μεγάλων τραπεζών της ευρωζώνης και μια σειρά από τεστ αντοχής (stresstests), περιλαμβανομένων και κάποιων από την Κύπρο.  Στόχος των τεστ αντοχής είναι να αφαιρέσουν από τις αγορές οποιεσδήποτε αμφιβολίες από επενδυτές και καταθέτες και να εμπεδώσουν περισσότερη εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα της ευρωζώνης.  Ουσιαστικά, αυτό που θα γίνει στις μεγάλες τράπεζες της ευρωζώνης μέσα στους επόμενους 12 μήνες, είναι κάτι ανάλογο που έχει γίνει και στην Κύπρο από την Pimco, δηλαδή, η αξιολόγηση των δανείων και ο υπολογισμός των επιπρόσθετων κεφαλαιακών αναγκών της κάθε τράπεζας ξεχωριστά.  Ως γνωστόν, οι τράπεζες της ευρωζώνης θα πρέπει να διαθέτουν κεφαλαιακή επάρκεια ύψους 8% (9% για την τις κυπριακές τράπεζες, λόγω αυξημένου κινδύνου) για να καλύπτουν πιθανές ζημιές από μη επισφάλειες.  Δηλαδή, η κάθε τράπεζα στην ευρωζώνη θα πρέπει να διαθέτει το 8% των δανείων που έχει χορηγήσει σε ίδια κεφάλαια (των μετόχων της) σε ρευστά διαθέσιμα.  

Read more: Τεστ αντοχής αλά Κυπριακά στις τράπεζες της Ευρωζώνης

Οι προεκτάσεις της κεφαλαιοποίησης της Ελληνικής Τράπεζας

Ως η πλέον σημαντική εξέλιξη στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου χαρακτηρίζεται η ανακεφαλαιοποίηση της Ελληνικής Τράπεζας με φρέσκα κεφάλαια από εγχώριους και ξένους επενδυτές και όχι με τα χρήματα των φορολογουμένων ή των καταθετών.  Το έντονο ενδιαφέρον που επέδειξαν εγχώριοι και ξένοι επενδυτές ήταν ότι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, δεδομένου ότι πριν έξι μήνες υπέστη κούρεμα καταθέσεων.  Ούτε και ο πιο αισιόδοξος αναλυτής δεν θα μπορούσε να προβλέψει ότι το κυπριακό τραπεζικό σύστημα θα ανακτούσε μέρος της χαμένης εμπιστοσύνης του έξι μήνες μετά το κούρεμα καταθέσεων.  Τώρα οι καταθέτες μπορούν να νιώθουν περισσότερο ασφαλής και αναμένεται ότι θα τερματίσουν ή θα μειώσουν τις αναλήψεις τους από τις κυπριακές τράπεζες διότι οι κυπριακές τράπεζες είναι συγκοινωνούντα δοχεία. 

Read more: Οι προεκτάσεις της κεφαλαιοποίησης της Ελληνικής Τράπεζας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρωτοβουλία 'One of Us'

 

Η εκστρατεία για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 'One of Us' έληξε την 1ην Νοεμβρίου 2013. Η Κύπρος πέτυχε και ξεπέρασε το στόχο των υπογραφών που είχε τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαιτούντο 4500 υπογραφές και έχουμε φτάσει στις 6821 δηλαδή σε ποσοστό 151,58%. Αυτό έγινε κατορθωτό με τις προσπάθειες πολλών εθελοντών και τη στήριξη από την Καθολική και την Ορθόδοξο Εκκλησία. Ο πίνακας που επισυνάπτεται εκδόθηκε από τα γραφεία της Επιτροπής για την Πρωτοβουλία 'One of Us' που εδρεύει στις Βρυξέλλες. Τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε και από την ιστοσελίδα http://www.oneofus.eu/ και στη διεύθυνση http://www.oneofus.eu/situation-per-country/

enasomatou IT Team