Δεν συμφέρει στην Κύπρο το μαύρο χρήμα

 

 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο η Κύπρος είναι ελκυστικός προορισμός για εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων είναι ο χαμηλός φορολογικός συντελεστής για εταιρικά κέρδη.  Ο συντελεστής αυτός είναι γύρω στο 10% και είναι ο χαμηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).  Παρά τις αντιδράσεις των εταίρων μας, η Κύπρος διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον φορολογικό συντελεστή σε εταιρικό επίπεδο, όπως άλλωστε και οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.  Όταν η Κύπρος εντάχθηκε στην ΕΕ το 2004, είχε συμφωνήσει με τους εταίρους να διατηρήσει τον συντελεστή αυτό στο 10% διότι ήταν πολύ σημαντικός για την οικονομία της.  Η αλήθεια είναι ότι κανένας από εταίρους της Κύπρου δεν έχει θέσει θέμα αύξησης του εταιρικού φορολογικού συντελεστή.  Ο χαμηλός φορολογικός συντελεστής για εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων τυγχάνει αξιοποίησης από δεκάδες χιλιάδες εταιρείες ξένων συμφερόντων, οι πλείστες από τις οποίες είναι Ρωσικές.  Συγκεκριμένα, από τις 250,000 εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στον Έφορο Εταιρειών, οι 180,000 είναι ξένων συμφερόντων.  Οι εταιρείες ξένων συμφερόντων εγγράφονται στην Κύπρο, ανεξάρτητα από το που βρίσκονται οι δραστηριότητες τους, για να φορολογούνται όχι τα κεφάλαια τους αλλά τα κέρδη τους στο 10%.  Αυτό είναι και λογικό και θεμιτό, αφού δεν παραβιάζουν καμία οδηγία ή κανονισμό.  Από τη στιγμή που ενεργούν στα πλαίσια της νομιμότητας και της διαφάνειας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και κανένας δεν έχει παράπονο. 

Read more: Δεν συμφέρει στην Κύπρο το μαύρο χρήμα

Η ευρωζώνη ανακάμπτει, εμείς;

Ανάκαμψη της οικονομίας της ευρωζώνης προβλέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατηρώντας το βασικό της επιτόκιο αμετάβλητο στο 0.75%.   Αυτό σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες μπορούν να δανείζονται από την ΕΚΤ με 0.75% για έκτακτη ρευστότητα και αφού καταθέσουν τις απαραίτητες εξασφαλίσεις.  Ο επικεφαλής της ΕΚΤ MarioDraghi δηλώνει ότι η οικονομία της ευρωζώνης δείχνει σημεία σταθεροποίησης και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται μείωση του βασικού επιτοκίου.  Το βασικό επιτόκιο είναι ήδη πολύ χαμηλό και περαιτέρω μείωση του θα δημιουργούσε πληθωριστικές πιέσεις (λόγω αύξησης των καταναλωτικών δανείων).  Ο MarioDraghi καλεί τις χώρες μέλη της ευρωζώνης να συνεχίσουν την δημοσιονομική εξυγίανση που έχουν ξεκινήσει και να προχωρήσουν με τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για να εκσυγχρονίσουν τις οικονομίες τους.  Ουσιαστικά, ο στόχος της ΕΚΤ και της ευρωζώνης γενικότερα, είναι να δημιουργήσει μια οικονομία του ευρώ, η οποία να είναι πραγματικά ενοποιημένη, τόσο δημοσιονομικά και νομισματικά αλλά και σε ότι αφορά την λειτουργία της.  Η Ευρώπη χρειάζεται κοινούς θεσμούς και κοινούς κανόνες, οι οποίοι να διασφαλίζουν την ομαλή εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου. 

Read more: Η ευρωζώνη ανακάμπτει, εμείς;

Καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα

Έχουν περάσει 18 μήνες από τότε που έκλεισαν οι διεθνείς αγορές για την Κύπρο λόγω του προβλήματος των τραπεζών και της αδυναμίας του κράτους να τις στηρίξει. Έχουν περάσει 18 μήνες από τότε που θα έπρεπε να είχαμε απευθυνθεί στο Μηχανισμό Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πουθενά αλλού. Αν το είχαμε κάνει από τότε, σήμερα δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτή την αξιοθρήνητη κατάσταση και να κινδυνεύουμε με πλήρη κατάρρευση της οικονομίας και του τραπεζικού μας συστήματος. Πολύ περισσότερο όμως, δεν θα δίδαμε αφορμή στους Γερμανούς να μας αμφισβητούν και να μας κατηγορούν ότι το τραπεζικό μας σύστημα ξεπλένει βρώμικο χρήμα και ότι εξυπηρετεί Ρώσους ολιγάρχες. Η επιμονή της κυβέρνηση να θέλει να αποφύγει τον Μηχανισμό Στήριξης και να αναζητήσει οικονομική στήριξη από τη Ρωσία, δυσαρέστησε τους ευρωπαϊους εταίρους μας, οι οποίοι ανέμεναν λογικά, ότι θα απευθυνόμασταν στο επίσημο μηχανισμό της Ευρώπης, ο οποίος συστάθηκε και με τη δική μας συγκατάθεση και υπογραφή.

Read more: Καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα

Δεν κουρεύονται οι καταθέσεις

Δεν φτάνουν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η οικονομία μας, έχουμε και τις ανυπόστατες αναφορές που μιλούν για «κούρεμα καταθέσεων».  Κανένας, μα κανένας δεν έχει μιλήσει για κούρεμα καταθέσεων, ούτε η τροϊκα, ούτε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ούτε ακόμα και η κυπριακή κυβέρνηση, η οποία κατηγορεί τις τράπεζες από το πρωϊ μέχρι το βράδυ.  Σίγουρα, είναι καλύτερα να λέμε την αλήθεια στον κόσμο, ιδιαίτερα σε ευαίσθητα θέματα όπως οι καταθέσεις, όμως η αλήθεια είναι ότι τέτοιο θέμα δεν υπάρχει, απλά επειδή οι καταθέσεις δεν κουρεύονται, ποτέ και πουθενά.  Σε καμία από τις χώρες που χρεοκόπησαν τα τελευταία χρόνια, δεν υπήρξε κούρεμα καταθέσεων.  Ακόμα και αν μια χώρα χρεοκοπήσει ολοκληρωτικά οι καταθέσεις των ιδιωτών δεν επηρεάζονται, ούτε βέβαια και τα δάνεια, απλά το δημόσιο διαγράφει τα χρέη του. 

Read more: Δεν κουρεύονται οι καταθέσεις

Ψηλότερο επιτόκιο για τις καθυστερημένες δόσεις, όχι για το υπόλοιπο του δανείου

Όταν ένα δάνειο δεν εξυπηρετείται σημαίνει ότι δεν καταβάλλονται δόσεις, οι τόκοι όμως τρέχουν, με αυξημένο μάλιστα ποσοστό για τις δόσεις που δεν έχουν καταβληθεί.  Στη συνέχεια όμως, και αφού οι προσπάθειες για εξωδικαστικό διακανονισμό εξαντλούνται, το δάνειο οδηγείται στο δικαστήριο όπου καθίσταται ως απαιτητό και ο τόκος είναι πλέον αυξημένος για ολόκληρο το υπόλοιπο του δανείου.  Το δικαστήριο καθορίζει το ψηλότερο ποσοστό τόκου με βάση την εισήγηση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που έχει χορηγήσει το δάνειο.  Δηλαδή, αν ένα στεγαστικό με υπόλοιπο €200,000 και με τόκο 6%, έχει δεκαπέντε απλέρωτες δόσεις ύψους €20,000, και το δικαστήριο το κρίνει απαιτητό, τότε ολόκληρο το ποσό του δανείου χρεώνεται με ψηλότερο επιτόκιο.  Το ψηλότερο επιτόκιο καθορίζεται με βάση τη φύση του δανείου και μπορεί να ξεπεράσει το 12%, ανάλογα με τη φύση του δανείου.

Η πρακτική αυτή είναι άδικη διότι επιβαρύνει τον δανειολήπτη δυσανάλογα με το ποσό που οφείλει.  Το αυξημένο επιτόκιο δικαιολογείται για το μέρος του δανείου που είναι καθυστερημένο, επειδή το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στερείται προγραμματισμένων ταμειακών εισροών, οι οποίες ενδεχομένως να χρησιμοποιούνταν για κάποιες ανάγκες του.  Ως εκ τούτου, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αναγκάζεται να καλύψει τις ανάγκες του με άλλους τρόπους που κοστίζουν περισσότερο.  Το ψηλότερο επιτόκιο όμως δεν δικαιολογείται για το υπόλοιπο του δανείου (που δε είναι καθυστερημένο) αφού αυτό δεν επηρεάζει τον προγραμματισμό των ταμειακών εισροών του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.  Το ψηλότερο επιτόκιο σε ολόκληρο το υπόλοιπο του δανείου λειτουργεί μάλλον εκβιαστικά επί του δανειολήπτη, ο οποίος, πολλές φορές, αναγκάζεται να ενεργήσει μη ορθολογιστικά, είτε ξεπουλώντας περιουσία για να ξοφλήσει το δάνειο του, είτε αδιαφορώντας εντελώς για αυτό.  Η άδικη αυτή πρακτική δημιουργεί επίσης και κοινωνικά προβλήματα ανάμεσα σε οικογένειες και στραγγαλίζει την οικονομική δραστηριότητα.

Read more: Ψηλότερο επιτόκιο για τις καθυστερημένες δόσεις, όχι για το υπόλοιπο του δανείου

enasomatou IT Team