Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Δραστηριοτήτων Έρευνας και Καινοτομίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 για Πολιτικούς Μηχανικούς και Μηχανολόγους Μηχανικούς.

O Όμιλος Ινστιτούτων I.C.E. και Ι.Mech.E. Ηνωμένου Βασιλείου (γνωστός ως Joint Group) και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Δραστηριοτήτων Έρευνας και Καινοτομίας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για Πολιτικούς Μηχανικούς και Μηχανολόγους Μηχανικούς».

 

Η ημερίδα, θα διεξαχθεί στα Ελληνικά από λειτουργούς του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 5:45 μμ στο Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στη Λευκωσία.

 

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» αποτελεί το μηχανισμό της Ε.Ε. για χρηματοδότηση δραστηριοτήτων Έρευνας και Καινοτομίας για την περίοδο 2014 – 2020.  Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων η δομή του Προγράμματος και οι γενικοί κανόνες συμμετοχής, η διαδικασία υποβολής Προτάσεων, τα Έντυπα και συμβουλές επιτυχίας, καθώς και παραδείγματα πετυχημένων Έργων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

enasomatou IT Team