Ιδιωτικοποιήσεις, έστω και αργά

Μπορεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα γίνουν οι ιδιωτικοποιήσεις να μην είναι ιδανικές, όμως αυτό ήταν τραγικό λάθος των προηγούμενων κυβερνήσεων που δεν τόλμησαν να προχωρήσουν σε ιδιωτικοποιήσεις νωρίτερα.  Νομίζω ότι ούτε και η παρούσα κυβέρνηση θα προχωρούσε σε ιδιωτικοποιήσεις αν δεν ήταν αναγκασμένη να το πράξει.   Aν η κυβέρνηση  προχωρούσε σε ιδιωτικοποιήσεις πριν από 10 ή έστω πριν από πέντε χρόνια, τα έσοδα θα ήταν τουλάχιστον διπλάσια από ότι θα είναι σήμερα.  Ακόμα, αν η κυβέρνηση προχωρούσε νωρίτερα με τις ιδιωτικοποιήσεις και επέβαλε άνοιγμα των αγορών αυτών στον ελεύθερο ανταγωνισμό, όπως προνοούσαν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, τότε το όφελος για την οικονομία θα ήταν πολλαπλάσιο, περισσότερες εταιρείες σε κάθε τομέα, περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερες επιλογές για τον καταναλωτή, ποιότητα υπηρεσιών και χαμηλότερες τιμές.  Όλα αυτά είναι τα οφέλη του ανταγωνισμού, όπως υπάρχουν σήμερα στο λιανικό εμπόριο, υπεραγορές, καταστήματα κλπ, στα ξενοδοχεία, στα κέντρα αναψυχής και σε άλλους τομείς της οικονομίας.  Στους τομείς τηλεπικοινωνιών, ηλεκτροδότησης και λιμανιών, τα συμφέροντα δεν αφήνουν τον ανταγωνισμό να δουλέψει με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να πληρώνουν επιπρόσθετες φορολογίες για να συντηρούν τις υπερβολικές σπατάλες, τη διαπλοκή και τη διαφθορά.  Ο ανταγωνισμός είναι το καλύτερο εργαλείο για την καταπολέμηση της σπατάλης και της διαπλοκής.  Ο ανταγωνισμός είναι το εργαλείο που αναγκάζει τις επιχειρήσεις να νοικοκυρευτούν και να παράγουν σε χαμηλό κόστος, και να προσφέρουν ποιότητα και χαμηλές τιμές στους καταναλωτές.  Οι ιδιωτικοποιήσεις είναι ευλογία για την οικονομία όχι επειδή θα πουληθούν κάποιες κρατικές εταιρείες (ή θα ξεπουληθούν για κάποιους οι οποίοι έχουν συμφέρον ή ιδεολογικές αγκυλώσεις), αλλά επειδή θα ανοίξουν οι αγορές στον ανταγωνισμό. 

Μέχρι και σήμερα, οι αγορές των τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρικής ενέργειας και λιμανιών, παραμένουν κλειστές και λειτουργούν μονοπωλιακά ή υπό τη μορφή καρτέλ, χωρίς ουσιαστικό ανταγωνισμό και με πολύ ψηλό λειτουργικό κόστος, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να χρεώνονται με πολύ ψηλές χρεώσεις, πολύ ψηλότερες από τις αντίστοιχες σε όλες ανεξαιρέτως τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Το γεγονός ότι το ηλεκτρικό ρεύμα στην Κύπρο είναι το πιο ακριβό στην Ευρώπη το γνωρίζει και τα παρδαλό κατσίκι, όμως αυτό ισχύει και στις τηλεπικοινωνίες και στις λιμενικές υπηρεσίες.  Οι ψηλότερες χρεώσεις οφείλονται στο πολύ ψηλό λειτουργικό κόστος και γενικά στην κακή διαχείριση των οργανισμών αυτών.  Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε όλες ανεξαιρέτως τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ιδιωτικοποιήσεις είναι κύριο χαρακτηριστικό των μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιούνται προκειμένου οι χώρες αυτές να καταστούν πιο ανταγωνιστικές.  Όπως και στην Κύπρο, υπήρξαν αντιδράσεις στις ιδιωτικοποιήσεις από αυτούς που έχουν συμφέροντα, αλλά όχι από τους καταναλωτές.  Αυτοί που έχουν συμφέροντα έχουν και ισχυρές συντεχνίες, οι οποίες αγωνίζονται με νύχια και με δόντια για να διατηρήσουν τα κεκτημένα.  Διαχρονικά, οι συντεχνίες έχουν πετύχει πάρα πολλά στους ημικρατικούς οργανισμούς, εις βάρος όμως των καταναλωτών ή των φορολογουμένων.  Είναι λοιπόν λογικό να υπάρχουν αντιδράσεις στις ιδιωτικοποιήσεις, και είναι επίσης λογικό να εξαντληθούν όλα τα χρονικά περιθώρια πριν προχωρήσουμε με ιδιωτικοποιήσεις.  Απλά δεν μας πάει άλλο!

Μάριος Μαυρίδης, βουλευτής Κερύνειας

enasomatou IT Team