ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρωτοβουλία 'One of Us'

 

Η εκστρατεία για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 'One of Us' έληξε την 1ην Νοεμβρίου 2013. Η Κύπρος πέτυχε και ξεπέρασε το στόχο των υπογραφών που είχε τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαιτούντο 4500 υπογραφές και έχουμε φτάσει στις 6821 δηλαδή σε ποσοστό 151,58%. Αυτό έγινε κατορθωτό με τις προσπάθειες πολλών εθελοντών και τη στήριξη από την Καθολική και την Ορθόδοξο Εκκλησία. Ο πίνακας που επισυνάπτεται εκδόθηκε από τα γραφεία της Επιτροπής για την Πρωτοβουλία 'One of Us' που εδρεύει στις Βρυξέλλες. Τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε και από την ιστοσελίδα http://www.oneofus.eu/ και στη διεύθυνση http://www.oneofus.eu/situation-per-country/

enasomatou IT Team