Θετικές εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα

Μετά από αρκετό καιρό, πνέει άνεμος αισιοδοξίας στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα.  Το  ενδιαφέρον ξένων επενδυτών και η επιτυχημένη ανακεφαλαιοποίηση της Ελληνικής Τράπεζας, δείχνουν ξεκάθαρα ότι το κυπριακό τραπεζικό σύστημα είναι ελκυστικό και  μπορεί να επιβιώσει.  Παρά την ψήφο εμπιστοσύνης από τους ξένους επενδυτές, το τραπεζικό σύστημα παραμένει ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της οικονομίας λόγω των μη εξυπηρετούμενων δανείων.  Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο τέλος του 2012 ανήλθαν στα €15.4 δισεκατομμύρια.  Κάποια από αυτά θα καταλήξουν ως επισφαλή, δηλαδή πραγματικές ζημιές για τις τράπεζες.  Όλες οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο είναι κεφαλαιοποιημένες υπέρ του κανονικού για να μπορέσουν να απορροφήσουν τις επισφάλειες από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στα επόμενα τρία χρόνια.  Όμως, ο κίνδυνος αύξησης των επισφαλειών περισσότερο από ότι προβλέπεται στην ανάλυση της Pimco παραμένει.  Αν η ύφεση της οικονομίας είναι μεγαλύτερη από το 8% φέτος και 5% το 2014, τότε οι επισφάλειες θα είναι σαφώς περισσότερες, και ενδεχομένως οι τράπεζες να χρειαστούν περισσότερα κεφάλαια για να είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες.  Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών όμως μας δίδει το δικαίωμα να ελπίζουμε.  Αν οι ξένοι επενδυτές εμπιστεύονται το κυπριακό τραπεζικό σύστημα, πόσο μάλλον εμείς, οι κύπριοι επενδυτές και καταθέτες, που έχουμε και ένα λόγο παραπάνω.   Το έντονο ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών ενδέχεται να επιλύσει το μεγάλο πρόβλημα της «έλλειψης εμπιστοσύνης» στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου.  Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα θα συμβάλει καθοριστικά στην βιωσιμότητα των κυπριακών τραπεζών μεσοπρόθεσμα.  Δηλαδή, η ανάκτηση εμπιστοσύνης θα προσφέρει χρόνο στις τράπεζες να ασχοληθούν με περισσότερη προσοχή στο άλλο μεγάλο πρόβλημα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.  Τα δάνεια αυτά θα πρέπει να τύχουν της καλύτερης δυνατής διαχείρισης από τις τράπεζες.  Σίγουρα οι μαζικές εκποιήσεις ακινήτων δεν είναι η καλύτερη λύση αλλά χωρίς εκποιήσεις, οι τράπεζες δεν θα μπορέσουν να έχουν χρήματα ούτε για να λειτουργήσουν, αλλά ούτε και για να χορηγήσουν νέα δάνεια.  Άλλωστε, όταν μια τράπεζα δεν προβαίνει σε εκποιήσεις, οι καταθέτες δεν θα νιώθουν ασφαλής και θα αποσύρουν τις καταθέσεις τους. 

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ένα δάνειο αντικατοπτρίζει μια κατάθεση, και αν το δάνειο δεν εξυπηρετείται, τότε η κατάθεση κινδυνεύει.  Βεβαίως η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα, που προκύπτει από το έντονο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών, θα συμβάλει στην αύξηση των καταθέσεων, η οποία με τη σειρά της θα μειώσει και τον δανεισμό των κυπριακών τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.  Μια ενδεχόμενη αύξηση στις καταθέσεις, θα επιτρέψει στις τράπεζες χορηγούν νέα δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια.  Αν και είναι ακόμα νωρίς για να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα, η κατάσταση φαίνεται να βελτιώνεται.

Μάριος Μαυρίδης, βουλευτής Κερύνειας

 

enasomatou IT Team