Η Ευρώπη στηρίζει έμπρακτα την Κύπρο

 

Η αύξηση της χρηματοδότησης στα ευρωπαϊκά προγράμματα που προορίζονται για την Κύπρο, αποτελεί επιτυχία της κυβέρνησης και ένδειξη της συνεχούς υποστήριξης και αλληλεγγύης που επιδεικνύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την Κύπρο.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αίτημα του Προέδρου Αναστασιάδη για αύξηση στο ποσοστό χρηματοδότησης στα ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία έχουν πρόσβαση κυπριακοί φορείς κατά την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, στα πλαίσια του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.  Ως γνωστόν, η κάθε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) συνεισφέρει στα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και στη συνέχεια διεκδικεί χρήματα από αυτά κατά τρόπο ανταγωνιστικό.  Τα προγράμματα της ΕΕ αφορούν επενδύσεις σε υποδομές, ανάπτυξη, τεχνολογία, καινοτομία, πληροφορική, περιβάλλον, αγροτική οικονομία, πολιτισμό, απασχόληση κλπ.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί τα προτεινόμενα έργα και αν θεωρηθούν καλές επενδύσεις, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί τα χρήματα.  Είναι πιθανόν, μια χώρα μέλος της ΕΕ να απορροφήσει λιγότερα ή περισσότερα χρήματα μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων, σε σχέση με αυτά που έχει συνεισφέρει.  Η Κύπρος θεωρείται ως μια από τις χώρες που απορροφά περισσότερα από όσα συνεισφέρει.  Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης που η ΕΕ θα διαθέσει για την Κύπρο ανέρχεται γύρω στα €874 εκατομμύρια για την περίοδο από το 2014 μέχρι το 2020.  Αρχικά, το ποσό αυτό ήταν €674 εκατομμύρια με ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 60%.  €526 εκατομμύρια για την πολιτική συνοχής, €118 για αγροτική ανάπτυξη και €30 εκατομμύρια για την αλιεία. 

Μετά το κούρεμα όμως, και λόγω της μεγάλης ύφεσης στην οποία περιέπεσε η Κυπριακή οικονομία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιπρόσθετα €200 εκατομμύρια για την Κύπρο και αύξησε το ποσοστό χρηματοδότησης στο 85% και 90%, ανάλογα με τη φύση του έργου.  Τα €200 εκατομμύρια προορίζονται για την περίοδο 2014-2015 για να μετριάσουν τις επιπτώσεις της ύφεσης.  Πριν λίγες μέρες και μετά από αίτημα της πλευρά μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύξησε το ποσοστό χρηματοδότησης στο 95%.  Αυτό σημαίνει ότι, για κάθε έργο που κοστίζει €100 ευρώ, η Κύπρος θα πλερώνει €5 και η Ευρωπαϊκή Ένωση €95, με τις συνολική δαπάνη της ΕΕ για όλα τα έργα να μην υπερβαίνει τα €874 εκατομμύρια στα επόμενα επτά χρόνια.  Βασικά, η Κύπρος θα μπορεί να διεκδικήσει όλα τα χρήματα που δικαιούται με λιγότερους εθνικούς πόρους.  Το ποσό των €874 εκατομμυρίων είναι αρκετά μεγάλο για την Κύπρο, γύρω στο 7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, και μπορεί να κάνει τη διαφορά στη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.  Επενδύσεις έχουν γίνει πολλές στα προηγούμενα χρόνια όμως δεν ήταν βιώσιμες.  Χιλιάδες ακίνητα που ανεγέρθηκαν στα χρόνια της πλασματικής ανάπτυξης, και είναι αδιάθετα.

Οι καλές επενδύσεις δεν χρειάζονται πολλά χρήματα αλλά καλές προοπτικές.  Μέσα από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι προτεινόμενες επενδύσεις αξιολογούνται εκτεταμένα και εγκρίνονται μόνο αν έχουν καλές προοπτικές.  Αν κάνουμε καλή χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, τότε μπορούμε να ελπίζουμε για μια πραγματική και βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Μάριος Μαυρίδης, βουλευτής Κερύνειας

 

Ευρωπαϊκά κονδύλια για επανεκκίνηση της οικονομίας

http://www.philenews.com/Templates/images/home/zoom.png

enasomatou IT Team